De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf

2 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

3 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. Na de voorzang gaan we staan voor een stil gebed. Na de votum en groet gaan we weer zitten. Tijdens deze dienst is er crèche tot 3 jaar oud.

4 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

5 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

6 Opwekking 218:1, 2 Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd? Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer, O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wond'ren van Hem verwacht! Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

7 Opwekking 218:1, 2 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? leg dan uw lasten neer! Tob niet langer voort vertrouw op ‘s Heren Woord. Hij hoort uw bee en schenkt u vree in liefde eind’loos teer. Zo gij slechts kunt geloven, niets is onnmoog’lijk meer! Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wond'ren van Hem verwacht! Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

8 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

9 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

10 Psalm 103:5 NB Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

11 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

12 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

13 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

14 Psalm 31:16, 19 Gij zult uw volk een schuilplaats wezen; Gij bergt hen in het licht van ‘t godd’lijk aangezicht, daar zij geen leed van trotsen vrezen: een hut, waarin zij ‘t woelen, den twist der tong niet voelen.

15 Psalm 31:16, 19 Bemint den HEER, Gods gunstgenoten, den HEER, die vromen hoedt en straft het trots gemoed. Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten; hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten.

16 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

17 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

18 Prediking “Is hier een hart” >>> Lied 109:3, 4 Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Tekst: Exodus 17:16

19 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

20 Lied 109:3, 4 Komende uit de verdrukking, en de kleren wit als sneeuw in het bloed des Lams gewassen van het vuil van deze eeuw, in vervolgingen standvastig wachtende op U, hun Heer, overwonnen zij de satan en de wereld neemt een keer.

21 Lied 109:3, 4 Ja, zij hebben overwonnen met uw kruis als hun banier, volgend U in uw verzoening, door de diepe doodsrivier. Met uw lijden medelijdend, medestervend in uw dood, vonden zij het eeuwig leven en hun loon bij U is groot.

22 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

23 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

24 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

25 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

26 Gezang 5:8, 9 Verlos ons uit des bozen macht; bescherm, en sterk ons door uw kracht; wij zijn toch zwak, zijn sterkt’ is groot; dus zijn w’ elk ogenblik in nood; hier komt nog vlees en wereld bij; ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

27 Gezang 5:8, 9 Want uw is ‘t koninkrijk, o HEER, uw is de kracht, uw is al d’ eer! U, die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt, die door uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid.

28 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

29 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

30 Psalm 118:2 NB Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde en bevrijdde, Hij deed mij in de ruimte staan. De Heer is met mij, ‘k zal niet vrezen. Geen sterveling verschrikt mij meer. De Heer wil mij tot helper wezen; ik zie op al mijn haters neer.

31 Liturgie Zondag 9 augustus Mededelingen Opwekking 218:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 103:5 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 17:8 - 16 Ps. 31:16, 19 Tekst: Exodus 17:16 Prediking Lied:109:3, 4 Collecte Dankgebed Gezang 5:8, 9 Geloofsbelijdenis Ps. 118:2 NB Zegen

32 Zondag 16 augustus a.s. 10.00 uur Ds. A. G. Boogaard 17.00 uur Ds. A.G. Boogaard


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf."

Verwante presentaties


Ads door Google