De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. Na de voorzang gaan we staan voor een stil gebed. Na de votum en groet gaan we weer zitten. Tijdens deze dienst is er crèche tot 6 jaar oud.

3 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

4 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

5 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

6 Psalm 146:1, 4 Prijs den HEER met blijde galmen; gij, mijn ziel, hebt rijke stof. ‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof: ‘k zal, zo lang ik ‘t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

7 Psalm 146:1, 4 ‘t Is de HEER, wiens alvermogen ‘t groot heelal heeft voortgebracht; die genadig uit den hogen ziet, wie op zijn bijstand wacht, en aan elk, die Hem verbeidt, trouwe houdt in eeuwigheid.

8 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

9 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

10 Psalm 146:2, 3 Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt: zoudt g’ uw hoop op mensen bouwen? Als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot d’ aarde weer, storten met hun aanslag neer.

11 Psalm 146:2, 3 Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft; hij, die door den nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft; die zijn hoop, in ‘t hach’lijkst lot, vestigt op den HEER, zijn God.

12 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

13 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

14 Psalm 119:5 NB Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord. Leid mij in ‘t licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen.

15 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

16 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

17 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

18 Psalm 45:1, 2 Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal ‘t schoonste lied van enen Koning zingen; terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, is z’ als de pen van een, die vaardig schrijft. Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genâ is op uw lippen uitgestort, dies G’ eeuwiglijk van God gezegend wordt.

19 Psalm 45:1, 2 Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde! Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uwe heerlijkheid op ‘t zuiv’re woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal ‘t godd’lijk rijk behoên en in den krijg geduchte daden doen.

20 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

21 Prediking De “Prins” op het witte paard >>> JdH. 548:1, 2 Schriftlezing: Openbaring 19:11 - 21 Tekst: Openbaring 19:11 - 21

22 Prediking De “Prins” op het witte paard 1. Zijn uiterlijk 2. Zijn namen 3. Zijn leger 4. Zijn overwinning >>> JdH. 548:1, 2 Schriftlezing: Openbaring 19:11 - 21 Tekst: Openbaring 19:11 - 21

23 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

24 Lied 548:1, 2 Liefde was het, onuitput’lijk, liefd’ en goedheid, eind’loos groot, toen de Levensvorst op aarde, tot ons heil Zijn bloed vergoot. Kom laat ons Zijn liefde prijzen! God heeft vreugd en dankensstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel Zijnen lof.

25 Lied 548:1, 2 Rijd als Heerser door de velden, Jezus in Uw grote kracht; niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor Uw naam zo groot en heerlijk, zinkt de vijand weg in 't niet; heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning ziet.

26 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

27 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

28 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

29 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

30 Lied 297:1, 2 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in ‘s Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht.

31 Lied 297:1, 2 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan; uit aard’ en hemel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt.

32 Liturgie Zondag 23 augustus Mededelingen Ps. 146:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:2, 3 Lezing van Gods wet Ps. 119:5 NB Gebeden Schriftlezing en tekst: Openbaring 19:11 - 21 Ps. 45:1, 2 Prediking JdH 548:1, 2 Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Zegen

33 Aanvangstijd middagdienst 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate Zondag 30 augustus a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 17.00 uur Ds. A. Th. van Olst


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google