De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.J. Trimp uit Goes Het thema: Is onze eredienst offerdienst?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.J. Trimp uit Goes Het thema: Is onze eredienst offerdienst?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.J. Trimp uit Goes Het thema: Is onze eredienst offerdienst?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 27 september a.s. zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte zending uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 27 september a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate

4 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

7 Opw. 277 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig. Stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

8 Opw. 277 Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der eeuwigheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

9 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

11 Ps. 56: 5 en 6 Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; ’k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; Wat sterv’ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden Mij bijstand boodt, en ’t onheil af zoudt wenden, Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, Door ijver aangespoord.

12 Ps. 56: 5 en 6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’; Gij zijt voor mij een schild in allen nood; Gij hebt mijn smart verdreven; Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven; ’k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; Zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven; Zo word’ Zijn lof vergroot.

13 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

14 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

16 Ps. 66: 5 NB Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan.

17 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

19 Preek Schriftlezing: Romeinen 12 Tekst: Romeinen 12: 1 en 2 >> LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Is onze eredienst offerdienst?

20 Preek Schriftlezing: Romeinen 12 Tekst: Romeinen 12: 1 en 2 >> LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Is onze eredienst offerdienst? 1. geef jezelf aan God 2. leef samen voor God

21 LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

22 LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon‘.

23 LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

24 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Noodhulp vluchtelingen Europa Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Vluchtelingen Europa Noodhulp deputaten diaconaat i.s.m. Project 10 27 (GZB), Verre Naasten en Stichting Oost-Europa

27 Dichtbij Wat komt het dichtbij. Vluchtelingen in of richting Europa. We kunnen er niet omheen, willen er niet omheen. Onze naaste roept ons.

28 Samen Daarom hebben wij als kerkelijke organi- saties de handen ineen geslagen. Samen kunnen we in drie gebieden helpen.

29 1. In de eigen regio Partnerkerken van de GZB in Syrië en Libanon bieden vluchtelingen in de eigen regio voeding, medicijnen en onderwijs.

30 2. In Europa Partnerkerken in Griekenland en Oost- Europa helpen passerende vluchtelingen daar aan ‘bed, bad en brood’.

31 3. In Nederland Voor vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra staan kerkelijke vrijwilligers klaar via GZB-partner stichting Gave.

32 Gebed Bid mee voor de vluchtelingen en de kerken die in de genoemde regio’s hulp bieden. Als kerken mogen we deze kerken helpen! Foto: EPA

33 Hartelijk dank! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee?

34 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

35 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

36 Ps. 86: 4 NB Leer mij naar uw wil te hand'len, laat mij in uw waarheid wand'len. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

37 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

38 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande

39 Ps. 86: 5 NB Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

40 Liturgie zondag 20 september Mededelingen Opw. 277 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 56: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Romeinen 12 Ps. 66: 5 NB Kindernevendienst Tekst: Rom. 12: 1 en 2 Preek LvK. 473: 1, 2, 4, 5 en 10 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 86: 5 NB *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.J. Trimp uit Goes Het thema: Is onze eredienst offerdienst?"

Verwante presentaties


Ads door Google