De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgzwaartebekostiging Technische Briefing ALV 17 juni 2009 Door:Martijn Koot Hans Cosijnse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgzwaartebekostiging Technische Briefing ALV 17 juni 2009 Door:Martijn Koot Hans Cosijnse."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgzwaartebekostiging Technische Briefing ALV 17 juni 2009 Door:Martijn Koot Hans Cosijnse

2 Ontwikkelingen afgelopen half jaar  Terugblik ALV d.d. 25/11/2008  Terugblik ALV d.d. 03/02/2009  Bezwaarprocedures  Werkconferentie d.d. 03/03/09  Spoedprocedure Toelating SGLVGverblijf  Bestuurlijk Overleg VGN/NZa d.d. 06/05/09  Technisch Overleg VGN/NZa mei/juni 2009  Cie Care 17/06/09  Onderhoud 2009  Monitoring 2009

3 Terugblik ALV d.d. 25/11/2008 & 03/02/2009  ALV 25/11/2008:  Knelpunten vragen om snelle oplossing  Opbouw tarieven moet transparant worden  Communicatie  “Brandbrief” aan VWS  ALV 03/02/2009

4 Collectieve bezwaarprocedure  63 leden leden hebben bezwaar gemaakt.  Binnenkort wordt de hoorzitting verwacht  knelpunten bevattelijk voor bezwaar:  Toelating SGLVGverblijf & voorwaarde ZZPVG7  Toeslag Ademhalingsondersteuning  Tarief MFC  Tarief observatie  Tarieven LVG-ZZP’s  Tarief ZZP SGLVG-Behandeling (individueel)  Kindtoeslag wonen  Dagbestedingstarief KindEMG

5 Vervolg bezwaarprocedure  Hoorzitting (begin augustus)  Mogelijkheid voor nadere gronden  Individualisering bezwaar  Aanvechting nieuwe onderdelen vergt nieuw bezwaar

6 Werkconferentie 06/03/09  Bekostiging van zware clienten  SGLVGverblijf (ZZPVG7)  Meervoudig gehandicapten (ZZPVG5)  Persoonsvolgendheid  Rechten client  Flexibiliteit  Mogelijkheden tariefsaanpassingen  Verhouding in uren  verblijfscomponent  FWGmix

7 Spoedprocedure Toelating SGLVGverblijf  Voorgeschiedenis:  Brief stagnering afgifte toelatingen SGLVGverblijf naar VWS  Overleg met VWS  Bestuursbesluit spoedprocedure VGN en 55 leden  Zitting voorzieningenrechter Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 04/06/09  Afwijzing door VGN van schikkingsvoorstel van VWS  Uitspraak (uiterlijk 25 juni)

8 Bestuurlijk Overleg VGN/NZa d.d. 06/05/09  Onderlinge relatie  Oplossing knelpunten zorgzwaartebekostiging  T.O.  Bilateraal Overleg

9 Technisch Overleg VGN/NZa mei/juni 2009 (1) Veel knelpunten zijn (grotendeels) opgelost:  Extreme zorgzwaarte  toevoeging ZZPVG5  toevoeging ZZPLVG4  instellingsbijdrage van 20% wordt efficiencykorting (geen zorglevering)  drempelwaarde per doelgroep = 1,2 x tarief hoogste ZZP  Observatie (2010)  geen begrenzing behandelperiode  toeslag is mogelijk op alle VG en LVG ZZP’s  MFC (2010)  forse verruiming behandelperiode (tot 3 jaar)  toeslag is mogelijk op ZZPVG6 & ZZPVG7 en alle LVG ZZP’s

10 Technisch Overleg VGN/NZa mei/juni 2009 (2)  Ademhalingsondersteuning (2010)  toeslag 20.000 euro per client per jaar op alle LG ZZP’s  Dagbestedingsprestatie kindEMG  nieuw speciaal tarief Dagbesteding ZZP5 kindEMG 88,32 (was 54,75) per dagdeel  Crisisplaatsen  speciaal tarief voor crisisplaatsen  declaratie mogelijk voor onbezette plaatsen

11 Technisch Overleg VGN/NZa mei/juni 2009 (3)  Frictie / leegstand  tijdelijke overgangsregeling is toegezegd  individuele afspraak met zorgkantoor  toekomst is dat leegstand behoort tot economisch bedrijfsrisico; dan komt er een vaste tariefscomponent voor leegstand  Epilepsie  de 2 epilepsieinstellingen krijgen een lumpsumtoeslag in de rekenstaat bovenop ZZPbudget om huidig budget te bereiken. / leegstand  Volledig pakket thuis  de nieuwe tarieven zijn gebaseerd op de ZZPtarieven minus enkele wooncomponenten en artikel 15BZA  Tarief ZZP SGLVG-Behandeling  het tarief is opgehoogd door af te zien van totale rondrekening met VG

12 Dagbesteding  2010  Nog geen vouchers  Niet gecontracteerde zorgaanbieders in onderaannemerschap  Dagbesteding “aan” bij onvolledige werkweek  Onderscheid in 3 tariefsoorten (i.v.m. kapitaallasten)  Extramuraal  Verblijf met behandeling  Verblijf zonder behandeling  Harmonisatie vervoer

13 Herallocatie  Individuele tariefsbeschikking zijn bekend  totaal herallocatiebedrag in rekenstaat  dalers - 2%  stijgers  wisselend % (naar rato aandeel aanbieder in totaal beschikbaar bedrag)  meestal > 2%, mede door toevoeging extra middelen  0,25% van jaarlijkse 1% margeregeling  42 miljoen voor kwaliteitsverbetering  correctie voor dagbesteding van GVT-clienten 2009  gevolgen nieuwe rondrekening 2009

14 Cie Care 17/06/09  Bespreking conceptbeleidsregels:  Obstakels  Toezeggingen  Vaststelling  Regeling declaratie verblijfszorg  Aanbieders maken afspraken met softwareleveranciers  Vanaf 1 juli declaratie in excel-format ontwikkeld door projectgroep  Najaar monitoring door NZa declaratie op clientniveau  Vanaf 1/2010 declaratie op clientniveau verplicht

15 Onderhoud in 2010  Onderwerpen onderhoud in 2010:  Onderzoek tarieven (VG, LG en LVG)  Differentiatie functietarieven  Differentiatie verblijfscomponent  Differentiatie ureninzet (o.a. BH)  Ontwikkeling vouchersystematiek  Dagtarief voor verblijf tijdelijk (o.a.logeren)  Ademhalingsondersteuning  Kindtoeslag voor woonzorg  Harmonisatie vervoersvergoeding

16 Politieke beinvloeding  Gesprekken met leden Vaste Kamercommissie  Brief van VGN naar Vaste Kamercommissie  Hoorzitting / rondetafelgesprek 24 juni  Algemeen Overleg 30 juni

17 Monitoring 2010  Signaleren nieuwe knelpunten en adressering  Volgen verbeteringen in het systeem (uitvoering onderhoudstraject)  Volgen voortgang bezwaarprocedure  Volgen berekening herallocaties en tarieven  WOBverzoek aan de NZa inzake transparantie opbouw tarieven en rondrekening  Door:  Bureau VGN  Begeleidingscommissie  Kerngroep ZZB


Download ppt "Zorgzwaartebekostiging Technische Briefing ALV 17 juni 2009 Door:Martijn Koot Hans Cosijnse."

Verwante presentaties


Ads door Google