De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinsdag 7 april 2009 De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinsdag 7 april 2009 De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Dinsdag 7 april 2009 De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg
Congres kleinschalig wonen voor ouderen De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie - workshop - Dinsdag 7 april 2009 De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg

2 Vier manieren om kleinschalig wonen te bekostigen
1.a Intramurale bekostiging <24 (KSW) b Intramurale bekostiging > 24 (AK) c Zorgzwaartebekostiging (ZZP) 2.a Extramurale bekostiging (oud) b Extramurale bekostiging (nieuw) 3. Persoonsgebonden Budget (PGB) 4. Volledig Pakket Thuis (VPT)

3 WTZi <= 24 zwaar Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig Geen bouwprocedure CBZ Geen prioriteitenlijst Geen contracteerplicht Integrale bekostiging Normatieve huisvestingscomponent (beleidsregel kleinschalig wonen) BOPZ van toepassing

4 WTZi > 24 zwaar Oude situatie
Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig Geen bouwprocedure CBZ Prioriteitenlijst de facto afgeschaft Nog contracteerplicht, maar zonder volumegarantie! Integrale bekostiging Nog nacalculatie in ZZP! BOPZ van toepassing

5 Zorgzwaartebekostiging
Verblijf zwaar geldt vanaf ZZP 5 ZZP 5 = € 157 / ZZP 7 = € 187 Herallocatietraject - geleidelijke budgetomzetting tot 2011 Geen bouwregime Geen prioriteitenlijst Contracteerplicht zonder volumegarantie Zorgzwaartebekostiging Nog nacalculatie in ZZP! BOPZ van toepassing

6 Herallocatie Geleidelijke omzetting van de oude bekostiging in zorgzwaarte systematiek Afbouwers % % 2011 maatwerk Opbouwers 2009 minimaal +1% Regionale contracteerruimte wordt aangepast Contracteerplicht “Een” contract per toegelaten instelling Dus niet per se alle bedden van die instelling

7 Scheiden wonen zorg / Extramuraal
Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig Geen toelating bouw nodig Geen bouwprocedure CBZ Geen prioriteitenlijst Geen contracteerplicht Bekostiging zorgcomponent op maat Overige kosten verschillende kostendragers BOPZ (nog) niet van toepassing

8 “Afgeknepen” variant extramuraal (1-7-2007)
Bij verblijfsindicatie vervallen de extramurale producten In plaats daarvan een ZZP-indicatie, omgezet in een extramurale prijs ZZP 5 = 124 euro / ZZP 7 = 157 euro (NB: alleen zorg)

9 Persoonsgebonden budget PGB
Extramuraal 70% van extramuraal budget 30% uit eigen zak bijdragen Eigen bijdrage Met verblijf ZZP wordt omgerekend Minimale netto dagprijs ZZP5-10 = 148,56 euro Interessant voor mensen met een redelijk pensioen Veelgebruikte route voor private kleinschalige zorg

10 Volledig Pakket Thuis Klant woont thuis of in kleinschalig project
Klant betaalt lage intramurale eigen-bijdrage Exclusief huisvesting, medische zorg (-12% op personele kosten, -10% op variabel personeel / behandeling), genees- & hulpmiddelen (-40%) Inclusief huishouden en huishoudelijke zorg Aanbieder is niet verplicht te leveren Geen toelating bouw nodig, geen bouwprocedure Nog contracteerplicht Zorgkantoor kan binnen regionaal budget contracteren Prijs VPT 12 €128 per dag Prijs VPT 13 (zorgzwaartetoeslag) €157

11 Subsidie VWS 2009 - 2011 80-miljoen Nza ontwikkelt beleidsregel
Zorgaanbieders krijgen bijdrage in aanloopkosten Voor omzetting / uitbreiding capaciteit (waaronder scholing) Voor ICT en domotica Voor onderzoek naar haalbaarheid in relatie tot regionale behoefte Provinciale subsidies: Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Brabant

12 Voorbeeld begroting. Uitgangspunten
Drie woningen van zes bewoners Bezetting van Extra hulp van en van Voor drie huizen nachtdienst van Bezettingsgraad intramuraal 99% Bezettingsgraad extramuraal 96% Aanname: 5/6 ZZP 5 en 1/6 ZZP 7

13 Van bruto naar netto uren

14 Rooster

15 Kosten directe zorg

16 Loonkosten direct personeel
ORT 16% ORT nachtzorg 42% Loonkosten / fte: FWG 15 / 50%, helpende: euro FWG 25 / 50%, verzorgende: euro FWG 35 / 75%, ziekenverzorgende : euro FWG 50 / 100% coordinator: euro Bijkomende kosten per fte: euro Opleiding, kleding, bedrijfsgezondheidsdienst, reisvergoeding, ontspanning, geschenken etc.

17 Kosten facilitair

18 Kosten Behandeling

19 Kosten overhead exclusief bestuursbureau

20 Overzicht personeelskosten

21 Totaal: personeel en materieel

22 Totaal

23 Inkomsten intramuraal: aanvaardbare kosten (KSW)

24 Zorgzwaartebekostiging

25 Extramuraal (oud)

26 Extramuraal (“afgeknepen”)

27 Volledig pakket thuis

28 Kostendragers

29 Resultaat: zes bekostigingsvarianten

30 Resultaat

31 Conclusie PGB bekostiging is zeer gunstig
ZZP bekostiging is eveneens gunstig De nhc vergoeding voor het vastgoed is aantrekkelijker dan de maximale huuropbrengst Scheiden wonen en zorg is op dit moment niet aantrekkelijk Volledig pakket thuis is op dit moment evenmin aantrekkelijk

32 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Dinsdag 7 april 2009 De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google