De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie - workshop - Dinsdag 7 april 2009 De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg Congres.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie - workshop - Dinsdag 7 april 2009 De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg Congres."— Transcript van de presentatie:

1 De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie - workshop - Dinsdag 7 april 2009 De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg Congres kleinschalig wonen voor ouderen

2 Vier manieren om kleinschalig wonen te bekostigen  1.a Intramurale bekostiging <24 (KSW)  b Intramurale bekostiging > 24 (AK)  c Zorgzwaartebekostiging (ZZP)  2.a Extramurale bekostiging (oud)  b Extramurale bekostiging (nieuw)  3. Persoonsgebonden Budget (PGB)  4. Volledig Pakket Thuis (VPT)

3 WTZi <= 24 zwaar  Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig  Geen bouwprocedure CBZ  Geen prioriteitenlijst  Geen contracteerplicht  Integrale bekostiging  Normatieve huisvestingscomponent (beleidsregel kleinschalig wonen)  BOPZ van toepassing

4 WTZi > 24 zwaar Oude situatie  Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig  Geen bouwprocedure CBZ  Prioriteitenlijst de facto afgeschaft  Nog contracteerplicht, maar zonder volumegarantie!  Integrale bekostiging  Nog nacalculatie - 2011 in ZZP!  BOPZ van toepassing

5 Zorgzwaartebekostiging  Verblijf zwaar geldt vanaf ZZP 5  ZZP 5 = € 157 / ZZP 7 = € 187  Herallocatietraject - geleidelijke budgetomzetting tot 2011  Geen bouwregime  Geen prioriteitenlijst  Contracteerplicht zonder volumegarantie  Zorgzwaartebekostiging  Nog nacalculatie - 2011 in ZZP!  BOPZ van toepassing

6 Herallocatie  Geleidelijke omzetting van de oude bekostiging in zorgzwaarte systematiek  Afbouwers  2009 -2%  2010 -6%  2011 maatwerk  Opbouwers  2009 minimaal +1%  Regionale contracteerruimte  wordt aangepast  Contracteerplicht  “Een” contract per toegelaten instelling  Dus niet per se alle bedden van die instelling

7 Scheiden wonen zorg / Extramuraal  Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig  Geen toelating bouw nodig  Geen bouwprocedure CBZ  Geen prioriteitenlijst  Geen contracteerplicht  Bekostiging zorgcomponent op maat  Overige kosten verschillende kostendragers  BOPZ (nog) niet van toepassing

8 “Afgeknepen” variant extramuraal (1-7-2007)  Bij verblijfsindicatie vervallen de extramurale producten  In plaats daarvan een ZZP-indicatie, omgezet in een extramurale prijs  ZZP 5 = 124 euro / ZZP 7 = 157 euro (NB: alleen zorg)

9 Persoonsgebonden budget PGB  Extramuraal  70% van extramuraal budget  30% uit eigen zak bijdragen  Eigen bijdrage  Met verblijf  ZZP wordt omgerekend  Minimale netto dagprijs ZZP5-10 = 148,56 euro  Interessant voor mensen met een redelijk pensioen  Veelgebruikte route voor private kleinschalige zorg

10 Volledig Pakket Thuis  Klant woont thuis of in kleinschalig project  Klant betaalt lage intramurale eigen-bijdrage  Exclusief huisvesting, medische zorg (-12% op personele kosten, -10% op variabel personeel / behandeling), genees- & hulpmiddelen (-40%)  Inclusief huishouden en huishoudelijke zorg  Aanbieder is niet verplicht te leveren  Geen toelating bouw nodig, geen bouwprocedure  Nog contracteerplicht  Zorgkantoor kan binnen regionaal budget contracteren  Prijs VPT 12 €128 per dag  Prijs VPT 13 (zorgzwaartetoeslag) €157

11 Subsidie VWS  2009 - 2011  80-miljoen  Nza ontwikkelt beleidsregel  Zorgaanbieders krijgen bijdrage in aanloopkosten  Voor omzetting / uitbreiding capaciteit (waaronder scholing)  Voor ICT en domotica  Voor onderzoek naar haalbaarheid in relatie tot regionale behoefte  Provinciale subsidies: Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Brabant

12 Voorbeeld begroting. Uitgangspunten  Drie woningen van zes bewoners  Bezetting van 7.30 - 23.00  Extra hulp van 8.30 - 11.30 en van 16.00 - 19.00  Voor drie huizen nachtdienst van 23.00 - 8.00  Bezettingsgraad intramuraal 99%  Bezettingsgraad extramuraal 96%  Aanname: 5/6 ZZP 5 en 1/6 ZZP 7

13 Van bruto naar netto uren

14 Rooster

15 Kosten directe zorg

16 Loonkosten direct personeel  ORT 16%  ORT nachtzorg 42%  Loonkosten / fte:  FWG 15 / 50%, helpende: 36.000 euro  FWG 25 / 50%, verzorgende: 39.000 euro  FWG 35 / 75%, ziekenverzorgende : 46.000 euro  FWG 50 / 100% coordinator: 57.000 euro  Bijkomende kosten per fte: 1.500 euro  Opleiding, kleding, bedrijfsgezondheidsdienst, reisvergoeding, ontspanning, geschenken etc.

17 Kosten facilitair

18 Kosten Behandeling

19 Kosten overhead exclusief bestuursbureau

20 Overzicht personeelskosten

21 Totaal: personeel en materieel

22 Totaal

23 Inkomsten intramuraal: aanvaardbare kosten (KSW)

24 Zorgzwaartebekostiging

25 Extramuraal (oud)

26 Extramuraal (“afgeknepen”)

27 Volledig pakket thuis

28 Kostendragers

29 Resultaat: zes bekostigingsvarianten

30 Resultaat

31 Conclusie  PGB bekostiging is zeer gunstig  ZZP bekostiging is eveneens gunstig  De nhc vergoeding voor het vastgoed is aantrekkelijker dan de maximale huuropbrengst  Scheiden wonen en zorg is op dit moment niet aantrekkelijk  Volledig pakket thuis is op dit moment evenmin aantrekkelijk

32 Dank voor uw aandacht


Download ppt "De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie - workshop - Dinsdag 7 april 2009 De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg Congres."

Verwante presentaties


Ads door Google