De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs & gemeentelijke transities

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs & gemeentelijke transities"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs & gemeentelijke transities

2 Inhoud van deze bijeenkomst
Ouders informeren en urgentie delen Gevolgen invoering Wet op passend onderwijs en de transities in de jeugdzorg, WMO, WLZ Wat verandert er? Hoe was het, hoe wordt het? Consequenties en risico’s? Wat doet Heliomare onderwijs? Vragen Afsluiting

3 Historie EMB leerling Tot 2003 had niet iedere leerling recht op Onderwijs Ondergrens toelaatbaarheid SO, IQ 40 Leerlingen die niet toelaatbaar waren tot het onderwijs werden verwezen naar ODC/KDC (dagbesteding) Invoering Wet op de leerlinggebonden financiering (LGF) recht op onderwijs wordt ingevoerd Erkenning dat hoogste categorie 3 ontoereikend is Het knelpunt van een ontoereikende onderwijsbekostiging zou worden opgelost door AWBZ middelen. (vorm van verevening middelen OCW &VWS) : Ministerie en Tweede Kamer erkennen het probleem. De bekostiging categorie 3 MG is niet toereikend voor deze nieuwe onderwijsdoelgroep. 2004: Besluit onderwijsbekostiging wordt niet verhoogd, inzet AWBZ middelen in onderwijs wordt mogelijk gemaakt. (vorm van “verevening” middelen OCW & VWS) : bezuiniging op pakketmaatregel AWBZ brengt het recht op alle leerlingen naar onderwijs in gevaar. 2009: Politiek en ministeries erkennen dat en vaardigen 2 maatregelen uit: 1: versoepeling omvang BG ( was OBG) 2: Compensatie maatregel ministerie VWS doneert jaarlijks 10 miljoen. (Aanvraag verloopt via het REC) Met deze maatregel werd tevens het probleem opgelost voor leerlingen met een indicatie Zorg in Natura. (waardoor geen PGB in school kon worden aangevraagd)

4 Historie Groei van EMB leerlingen maakt dat in 2007 (Ruimte en ALK) in overleg met ouders de aanvullende AWBZ middelen worden aangevraagd. In 2013 volgt ook Wijk aan Zee en Beverwijk.

5 Systematiek pakketmaatregel AWBZ
School brengt in kaart wat de ondersteuningsbehoefte is op de gebieden: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Ouders dienen jaarlijks een aanvraag in bij het CIZ. ( voor thuis en school) Ouders ontvangen het bedrag en dragen maandelijks af aan school.

6 Oude situatie Dit is Skay. EMB Ik wil graag onderwijs blijven volgen.

7 Knelpunten oude situatie
Ouders spelen een grote rol in het verkrijgen van voldoende bekostiging voor het onderwijs aan hun kind. Veel administratieve regeldruk. Dubbele administratieve regeldruk (deels CIZ en deels REC) Risico organisatie: inzet personeel op onzekere inkomsten ( groepsbekostiging) Hierdoor ervaren zij eigenaarschap m.b.t tot deze middelen terwijl de middelen voor school zijn geïndiceerd. Medewerking van ouders voor aanvraag is noodzakelijk en is soms lastig te verkrijgen, uit angst dat zij gekort zullen worden op het PGB deel voor de thuissituatie.

8 Wat verandert er? Passend onderwijs
Samenwerkingsverband bepaalt de toelaatbaarheid en geeft een TLV + zorg zwaarte categorie (geld) af. Gemeentelijke transities jeugdzorg, WMO, WLZ Gemeenten en SWV maken afspraken met elkaar over de aanvullende bekostiging. SWV heeft de portemonaie

9 Passend Onderwijs & Gemeentelijke transitie

10 Nieuwe situatie Dit is Skay. EMB
Ik wil graag onderwijs blijven volgen.

11 Consequenties Uitzondering doelgroep EMB qua bekostiging blijft
Administratieve regeldruk blijft Gemeentelijke verschillen kunnen ontstaan Heliomare onderwijs is afhankelijk van wat er binnen de SWV en gemeenten wordt afgesproken.

12 Risico’s Gemeenten en samenwerkingsverbanden moeten voor geregeld hebben hoe zij de bekostiging gaan vormgeven. Gebrek aan expertise en inzicht in mogelijke oplossingen m.b.t. bekostiging doelgroep EMB is onvoldoende aanwezig. Financieel risico : wanneer er geen financiële middelen komen kan Heliomare niet langer het onderwijs bieden.

13 Heliomare Onderwijs is een bovenregionale voorziening.
165 EMB leerlingen uit 11 SWV PO/VO Risico: onvoldoende bekostiging, betekent dat HO deze leerlingen niet langer kan opvangen. Hiermee is er geen dekkend netwerk. Risico dat SWV-den deze dure leerlingen zullen proberen te mijden en richting ODC te verwijzen. Dit brengt het risico mee

14 Regio Noord

15 Wat doet Heliomare? Hoe kan het efficiënter
Onze visie blijft uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op onderwijs! Onze oplossing: Maak extra categorie zorgzwaarte bekostiging EMB ( categorie 4) Bekostiging gebaseerd op groepen leerlingen en niet meer een persoonsgebonden budget. Sterk verminderde administratieve last Ouders niet langer verantwoordelijk voor bekostiging Sterk verminderd risico verwijzing naar Dagbesteding Dit kan alleen als dit bovenregionaal geregeld wordt

16 Uitzonderingspositie EMB leerling
Voor ieder kind in de leeftijd van 4-18 jaar bekostigt de overheid het volgen van onderwijs. Uitgezonderd is de EMB doelgroep. Hiervoor zijn we nu afhankelijk van aanvullende financiële middelen.

17

18 SWV Kop van Noord Holland Zuid Kennermerland ( PO)
PO / VO West Friese Knoop PO / VO Noord Kennermerland PO / VO Zaanstad PO/VO Midden Kennermerland PO/VO Zuid Kennermerland ( PO) Heliomare Onderwijs Bovenregionale voorziening Vormen samen met 11 SWV PO/VO een dekkend netwerk, waarin iedere leerlingen passend onderwijs kan volgen.

19 Regio Zuid


Download ppt "Passend onderwijs & gemeentelijke transities"

Verwante presentaties


Ads door Google