De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs & gemeentelijke transities. Inhoud van deze bijeenkomst Ouders informeren en urgentie delen Gevolgen invoering Wet op passend onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs & gemeentelijke transities. Inhoud van deze bijeenkomst Ouders informeren en urgentie delen Gevolgen invoering Wet op passend onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs & gemeentelijke transities

2 Inhoud van deze bijeenkomst Ouders informeren en urgentie delen Gevolgen invoering Wet op passend onderwijs en de transities in de jeugdzorg, WMO, WLZ Wat verandert er? Hoe was het, hoe wordt het? Consequenties en risico’s? Wat doet Heliomare onderwijs? Vragen Afsluiting

3 Historie EMB leerling Tot 2003 had niet iedere leerling recht op Onderwijs Ondergrens toelaatbaarheid SO, IQ 40 – Leerlingen die niet toelaatbaar waren tot het onderwijs werden verwezen naar ODC/KDC (dagbesteding) Invoering Wet op de leerlinggebonden financiering (LGF) recht op onderwijs wordt ingevoerd Erkenning dat hoogste categorie 3 ontoereikend is Het knelpunt van een ontoereikende onderwijsbekostiging zou worden opgelost door AWBZ middelen. (vorm van verevening middelen OCW &VWS)

4 Historie Groei van EMB leerlingen maakt dat in 2007 (Ruimte en ALK) in overleg met ouders de aanvullende AWBZ middelen worden aangevraagd. In 2013 volgt ook Wijk aan Zee en Beverwijk.

5 Systematiek pakketmaatregel AWBZ School brengt in kaart wat de ondersteuningsbehoefte is op de gebieden: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Ouders dienen jaarlijks een aanvraag in bij het CIZ. ( voor thuis en school) Ouders ontvangen het bedrag en dragen maandelijks af aan school.

6 Oude situatie

7 Knelpunten oude situatie Ouders spelen een grote rol in het verkrijgen van voldoende bekostiging voor het onderwijs aan hun kind. – Veel administratieve regeldruk. – Dubbele administratieve regeldruk (deels CIZ en deels REC) – Risico organisatie: inzet personeel op onzekere inkomsten ( groepsbekostiging)

8 Wat verandert er? Passend onderwijs Samenwerkingsverband bepaalt de toelaatbaarheid en geeft een TLV + zorg zwaarte categorie (geld) af. Gemeentelijke transities jeugdzorg, WMO, WLZ Gemeenten en SWV maken afspraken met elkaar over de aanvullende bekostiging.

9 Passend Onderwijs & Gemeentelijke transitie

10 Nieuwe situatie

11 Consequenties Uitzondering doelgroep EMB qua bekostiging blijft Administratieve regeldruk blijft Gemeentelijke verschillen kunnen ontstaan Heliomare onderwijs is afhankelijk van wat er binnen de SWV en gemeenten wordt afgesproken.

12 Risico’s Gemeenten en samenwerkingsverbanden moeten voor 01-01-2015 geregeld hebben hoe zij de bekostiging gaan vormgeven. Gebrek aan expertise en inzicht in mogelijke oplossingen m.b.t. bekostiging doelgroep EMB is onvoldoende aanwezig. Financieel risico : wanneer er geen financiële middelen komen kan Heliomare niet langer het onderwijs bieden.

13

14 Regio Noord

15 Wat doet Heliomare? Hoe kan het efficiënter Onze visie blijft uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op onderwijs! Onze oplossing: Maak extra categorie zorgzwaarte bekostiging EMB ( categorie 4) – Bekostiging gebaseerd op groepen leerlingen en niet meer een persoonsgebonden budget. – Sterk verminderde administratieve last – Ouders niet langer verantwoordelijk voor bekostiging – Sterk verminderd risico verwijzing naar Dagbesteding Dit kan alleen als dit bovenregionaal geregeld wordt

16 Uitzonderingspositie EMB leerling Voor ieder kind in de leeftijd van 4-18 jaar bekostigt de overheid het volgen van onderwijs. Uitgezonderd is de EMB doelgroep. Hiervoor zijn we nu afhankelijk van aanvullende financiële middelen.

17

18 SWV Kop van Noord Holland PO / VO SWV Kop van Noord Holland PO / VO West Friese Knoop PO / VO West Friese Knoop PO / VO Noord Kennermerland PO / VO Noord Kennermerland PO / VO Midden Kennermerland PO/VO Midden Kennermerland PO/VO Zaanstad PO/VO Zaanstad PO/VO Zuid Kennermerland ( PO)

19 Regio Zuid


Download ppt "Passend onderwijs & gemeentelijke transities. Inhoud van deze bijeenkomst Ouders informeren en urgentie delen Gevolgen invoering Wet op passend onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google