De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis"— Transcript van de presentatie:

1 Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis
Maandag 21 september 2015 Zorgkantoor Midden IJssel

2 Programma Inloop 18.00 uur Inleiding door Marcel Rodenburg 18.30 uur
Toetsingskader Verantwoord door Sylvia Korthagen uur Doelmatig door Tirza Jager uur Vragen uur

3 Wet Langdurige Zorg 01-01-2015 Doel van de Wlz
Opname in een instelling <-> Zorg thuis Taak zorgkantoor bij Zorg thuis Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Doelmatig > Rekenmodule Verantwoord > Adviesformulier Gefaseerde invoering

4 Wet langdurige zorg 01-01-2015 Periode Actie
1 september tot 1 oktober 2015 Implementeren nieuwe rekenmodule 1 oktober 2015 Toetsingskader 2015 volledig operationeel 1 oktober tot 1 december 2015 Aanpassen toetsingskader en rekenmodule op wijzigingen 2016 1 januari 2016 Toetsingskader 2016 volledig operationeel

5 Toetsingskader Doelmatige en Verantwoorde zorg thuis door Sylvia Korthagen

6 Doelgroep Kader geldt voor de cliënten zonder opnamewens in de vorm van: Modulair pakket thuis (MPT) Volledig pakket thuis (VPT) PGB-MPT PGB-VPT Toetsingskader geldt (vooralsnog) niet voor overbruggingszorg

7 Uitgangspunten toetsingskader
Het toetsingskader wordt in 2015 alleen toegepast op: Cliënten die nieuw de Wlz instromen Op bestaande cliënten in de Wlz met een gewijzigde zorgvraag thuis Geldt voor iedereen met een Wlz-indicatie, niet voor Wlz-indiceerbaren Gaat uit van een passende Wlz-indicatie Informatie-uitwisseling altijd via VSP notitieverkeer

8 Proces MPT/VPT Klantwens Alleen bij MPT: Doelmatig Rekenmodule
Bij MPT en VPT: Verantwoord Adviesformulier Indienen aanvraag Beoordeling Zorgkantoor Beschikking

9

10 Uitgangspunten beoordeling verantwoorde zorg
Als vragen niet van toepassing zijn, graag toelichten in toelichtingenveld Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van de cliënt. Bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligers, woningaanpassingen etc. Bij negatief advies van zorgaanbieder en/of zorgkantoor vindt er overleg plaats tussen zorgkantoor en zorgaanbieder Formulier is pilot in 2015

11 Proces PGB - MPT/VPT Klantwens Aanvraag PGB-MPT door klant
Beoordeling PGB Indienen aanvraag zorg in natura Bewust Keuze Gesprek Beoordeling Zorgkantoor Doelmatig Verantwoord Beschikking

12 Doelmatige zorg thuis door Tirza Jager

13 Uitgangspunten toets doelmatige zorg
Alle kosten voor zorg thuis vallen binnen vooraf vast te stellen basisbudget Basisbudget kan afhankelijk van de situatie van de cliënt eventueel worden aangevuld met Extra Kosten Thuis en een toeslag voor beademing Toeslag voor Behandeling is mogelijk. Meer nodig dan budget BH toelaat? Extra mogelijk ten laste van het basisbudget Logeren/ tijdelijk verblijf (max 104 etmalen/jaar) wordt voor zowel PGB als ZIN bekostigd vanuit het basisbudget

14 Rekenmodule Link naar Rekenmodule

15 Rekenmodule samengevat
ZZP-bedrag o.b.v. PGB GGZ-b niet in thuissituatie Samenloop PGB: Waar mogelijk bedrag invullen Aanvraag MPT is maatwerk, benodigde zorg aanvragen Prestaties aanvragen i.p.v. functies Minuten/dagdelen etmalen i.p.v. klassen Behandeling en uitruil 1 kant op Extra financiële ruimte bij bijzondere situaties (tot 25% extra budget) Altijd indienen!

16 Eerste resultaten pilot Menzis Twente

17 Vragen? Opmerkingen, vragen en bevindingen NIET zijnde casuïstiek en naar: Casuïstiek alleen via het VSP beveiligde notitieverkeer

18 Afsluiting door: Marcel Rodenburg


Download ppt "Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis"

Verwante presentaties


Ads door Google