De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2016
Zorgkantoor Midden IJssel

2 Programma Welkom Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 (landelijk)
Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Tijdspad Vragen (regionaal inkoopkader)

3 Inkoopkader Langdurige Zorg
Zorg en leveringsvormen Wlz zzp (zorg zwaarte pakket); vpt (volledig pakket thuis); mpt (modulair pakket thuis); pgb (persoonsgebonden budget).

4 Inkoopkader Langdurige Zorg
Uitgangspunten landelijk inkoopkader 2016: Clientgerichtheid Kwaliteit van Leven Zichtbaar Zorgkantoor In dialoog komen tot maatwerk Geen onnodige administratieve lasten Doelmatigheid.

5 Inkoopkader Langdurige Zorg
Uitgangspunten inkoopprocedure 2016: Op maat gemaakte afspraken voor verbetering van zorg: Zelfanalyse (inzicht sterkte en ontwikkelpunten); Ontwikkelplannen (gebaseerd op uitgangspunten). De dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder staat centraal Zorgaanbieder geeft ontwikkelpotentieel aan; Zorgkantoor beoordeelt ontwikkelplannen mbv toetsingscomm.; Dialoog; Definitieve verbeterafspraken; Bepaling tarief.

6 Inkoopkader Langdurige Zorg
Meerjarige overeenkomst (max 2 jaar) Inhoudelijke afspraak verbeterplannen meerdere jaren; Geen volledige inkoopprocedure in 2016; Alleen voor intramuraal en VPT (geen prijs en volume).

7 Inkoopkader Langdurige Zorg
Centrale niveaus in zorginkoop 2016: Voorbeelden voor de zelfanalyse; Drie verschillende niveaus uitgewerkt in thema’s; Benaming en onderdelen passend bij doelgroep; Doelen benoemd per onderdeel; Volledige uitwerking per sector in landelijk beleid.

8 Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg
Regionale aandachtspunten: Zorgketen; goede samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar. Positie cliënt; facilitering cliëntenraden en eigen regie. ‘Niet planbare zorg’: bespreekpunt in regulier overleg. Vpt en mpt: passend bij keuze van cliënt. Wenswachtenden: keuze cliënt centraal.

9 Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg
Uitkomsten Regioscan: Naar verwachting neemt zorgvraag in de toekomst toe, momenteel geen actief wachtenden. Wenswachtenden en slapend wachtend zijn aanwezig. Geen uitbreiding intramurale capaciteit, conform wens van cliënt voorkeur leveringsvorm vpt/mpt.

10 Prijsbeleid Intramuraal VPT MPT V&V GZ GGZ Basis: 94%
Intramuraal VPT MPT V&V Basis: 94% Verbeterafspraken: max. 3% Maximaal: 97% Basis: 94,5% Verbeterafspraken max. 3% Maximaal: 97,5% GZ GGZ Niet van toepassing

11 Volumebeleid - Uitgangspunt initiële afspraak op basis van herschikking ‘Geld volgt klant’ principe. Intramuraal VPT MPT V&V 93% 100% GZ 95% GGZ Nvt

12 Nieuwe zorgaanbieders
Landelijke algemene voorwaarden contractering; Geen meerjarenafspraken; Prijsbeleid conform bestaande aanbieders; Volume afspraak tot maximaal €

13 Uiterlijk 16 oktober 15:00 uur
Tijdspad Processtap Tijdspad in 2015 1 Plaatsing inkoopkaders Langdurige zorg 2016 1 juni 2 Voorlichtingsbijeenkomst contracteerbeleid 3 juni 2015; 14:00 uur 3 Datum uiterlijke indiening schriftelijke vragen naar aanleiding van beleid 21 juni 2015; 12:00 uur 4 Publicatie Nota van Inlichtingen 3 juli 2015; uur 5 Sluiting inschrijving 31 juli 2015; uur 6 Dialoog zorgaanbieder - zorgkantoor September – oktober 7 Beoordeling inkooptraject Tot 9 oktober 8 Indienen overeenkomst en productieafspraken bij het zorgkantoor Uiterlijk 16 oktober 15:00 uur 9 Indiening productieafspraken/budgetformulieren bij NZa door zorgkantoor Uiterlijk 1 november

14 Aanlevering door zorgaanbieders
Nota van inlichtingen: Uiterlijk 21 juni :00 uur. Vragen via format website zorgkantoor (splitsing landelijk/regionaal). Offerte: Bestuursverklaring. Overzicht productcodes (format uiterlijk 15 juli op website). Format zelfanalyse en ontwikkelplan (indien van toepassing). Uiterlijk 31 juli :00 uur Afspraken: Overeenkomst Productieafspraken (budgetformulier) Uiterlijk 16 oktober :00 uur

15 Overige aandachtspunten
Algemeen: Declaratie op orde (AW319 / AZR). Regionaal Inkoopkader: Zzp incl Behandeling, Schoonmaak Woningaanpassing en Hulpmiddelen

16 Vragen Regionaal Inkoopkader


Download ppt "Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google