De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoor Midden IJssel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoor Midden IJssel."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoor Midden IJssel

2 Programma 1. Welkom 2. Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 (landelijk) 3. Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 4. Tijdspad 5. Vragen (regionaal inkoopkader)

3 Inkoopkader Langdurige Zorg Zorg en leveringsvormen Wlz - zzp (zorg zwaarte pakket); - vpt (volledig pakket thuis); - mpt (modulair pakket thuis); - pgb (persoonsgebonden budget).

4 Inkoopkader Langdurige Zorg Uitgangspunten landelijk inkoopkader 2016: - Clientgerichtheid - Kwaliteit van Leven - Zichtbaar Zorgkantoor - In dialoog komen tot maatwerk - Geen onnodige administratieve lasten - Doelmatigheid.

5 Inkoopkader Langdurige Zorg Uitgangspunten inkoopprocedure 2016: Op maat gemaakte afspraken voor verbetering van zorg: - Zelfanalyse (inzicht sterkte en ontwikkelpunten); - Ontwikkelplannen (gebaseerd op uitgangspunten). De dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder staat centraal - Zorgaanbieder geeft ontwikkelpotentieel aan; - Zorgkantoor beoordeelt ontwikkelplannen mbv toetsingscomm.; - Dialoog; - Definitieve verbeterafspraken; - Bepaling tarief.

6 Inkoopkader Langdurige Zorg Meerjarige overeenkomst (max 2 jaar) - Inhoudelijke afspraak verbeterplannen meerdere jaren; - Geen volledige inkoopprocedure in 2016; - Alleen voor intramuraal en VPT (geen prijs en volume).

7 Inkoopkader Langdurige Zorg Centrale niveaus in zorginkoop 2016: - Voorbeelden voor de zelfanalyse; - Drie verschillende niveaus uitgewerkt in thema’s; - Benaming en onderdelen passend bij doelgroep; - Doelen benoemd per onderdeel; - Volledige uitwerking per sector in landelijk beleid.

8 Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg Regionale aandachtspunten: - Zorgketen; goede samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar. - Positie cliënt; facilitering cliëntenraden en eigen regie. - ‘Niet planbare zorg’: bespreekpunt in regulier overleg. - Vpt en mpt: passend bij keuze van cliënt. - Wenswachtenden: keuze cliënt centraal.

9 Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg Uitkomsten Regioscan: Naar verwachting neemt zorgvraag in de toekomst toe, momenteel geen actief wachtenden. Wenswachtenden en slapend wachtend zijn aanwezig. Geen uitbreiding intramurale capaciteit, conform wens van cliënt voorkeur leveringsvorm vpt/mpt.

10 Prijsbeleid IntramuraalVPTMPT V&V Basis: 94% Verbeterafspraken: max. 3% Maximaal: 97% Basis: 94,5% Verbeterafspraken max. 3% Maximaal: 97,5% Basis: 94,5% Verbeterafspraken max. 3% Maximaal: 97,5% GZ Basis: 94% Verbeterafspraken max. 3% Maximaal: 97% Basis: 94,5% Verbeterafspraken max. 3% Maximaal: 97,5% Basis: 94,5% Verbeterafspraken max. 3% Maximaal: 97,5% GGZ Basis: 94% Verbeterafspraken max. 3% Maximaal: 97% Niet van toepassing Niet van toepassing

11 Volumebeleid - Uitgangspunt initiële afspraak op basis van herschikking 2015. - ‘Geld volgt klant’ principe. IntramuraalVPTMPT V&V 93%100%93% GZ 95%100%95% GGZ 93%Nvt

12 Nieuwe zorgaanbieders  Landelijke algemene voorwaarden contractering;  Geen meerjarenafspraken;  Prijsbeleid conform bestaande aanbieders;  Volume afspraak tot maximaal € 100.000.

13 Tijdspad ProcesstapTijdspad in 2015 1 Plaatsing inkoopkaders Langdurige zorg 20161 juni 2 Voorlichtingsbijeenkomst contracteerbeleid3 juni 2015; 14:00 uur 3 Datum uiterlijke indiening schriftelijke vragen naar aanleiding van beleid 21 juni 2015; 12:00 uur 4 Publicatie Nota van Inlichtingen3 juli 2015; 12.00 uur 5 Sluiting inschrijving31 juli 2015; 17.00 uur 6 Dialoog zorgaanbieder - zorgkantoorSeptember – oktober 7 Beoordeling inkooptrajectTot 9 oktober 8 Indienen overeenkomst en productieafspraken bij het zorgkantoor Uiterlijk 16 oktober 15:00 uur 9 Indiening productieafspraken/budgetformulieren bij NZa door zorgkantoor Uiterlijk 1 november

14 Aanlevering door zorgaanbieders Nota van inlichtingen: - Uiterlijk 21 juni 2015 12:00 uur. - Vragen via format website zorgkantoor (splitsing landelijk/regionaal). Offerte: - Bestuursverklaring. - Overzicht productcodes (format uiterlijk 15 juli op website). - Format zelfanalyse en ontwikkelplan (indien van toepassing). - Uiterlijk 31 juli 2015 17:00 uur Afspraken: - Overeenkomst - Productieafspraken (budgetformulier) - Uiterlijk 16 oktober 2015 15:00 uur

15 Overige aandachtspunten Algemeen:  Declaratie op orde (AW319 / AZR). Regionaal Inkoopkader:  Zzp incl Behandeling,  Schoonmaak  Woningaanpassing en Hulpmiddelen

16 Vragen Regionaal Inkoopkader


Download ppt "Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoor Midden IJssel."

Verwante presentaties


Ads door Google