De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Recht op PGB 2012 Informatie over de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ) Nieuw in 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Recht op PGB 2012 Informatie over de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ) Nieuw in 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie PGB 1-1-2012 en vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) dinsdag 24 januari 2012

2 Agenda Recht op PGB 2012 Informatie over de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ) Nieuw in 2012

3 Recht op PGB in 2012 ZZP-indicatie (intramurale indicatie)
Bij een aansluitende herindicaties mag in 2012 PGB worden afgegeven. Wanneer het PGB aansluit op een periode waarin de budgethouder verbleef in een instelling ten laste van de AWBZ of de Zorgverzekeringswet en dit verblijf aansloot op een eerdere subsidieperiode.

4 Informatie over de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ).
Waarom VPZ regeling Voorwaarden VPZ Het is ZIN, tenzij De regeling is voor nieuwe cliënten met een intensieve of complexe zorgvraag Er is een geldig IB en er is contact geweest met een gecontracteerde zorgaanbieder. Minimaal 10 uur zorg per week (PV, VP en begeleiding, dagdeel telt als 1 uur zorg). Cliënten die binnen één gezin gezamenlijk minimaal 10 uur per week hun zorg willen inzetten voor deze vergoedingsregeling. Cliënten met aanspraak op de nieuwe functie ADL-assistentie( code 91 en klasse 99 in natura). Hier is de 10-uursgrens niet van toepassing.

5 Samenloop: Overig: PGB en VPZ kunnen niet samen.
ZIN en VPZ (>10 uur) kunnen wel samen. Overig: 10-uursgrens wordt bepaald aan de hand van tabel CVZ Voor 2013 geldt dat de functie begeleiding niet meer meetelt bij de 10-uursgrens.

6 Werkwijze bij VPZ Het CIZ of BJZ indiceert alleen nog in extramuraal in ZIN en geen leveringsvorm PGB meer met ingang van Het IB komt binnen bij het zorgkantoor via AZR. ZTW stuurt deze indicatie door aan een zorgaanbieder. De klant heeft contact met de zorgaanbieder of visa versa en de cliënt weigert zorg. Dit wordt door de aanbieder teruggekoppeld aan het zorgkantoor via mutatieformat. ZTW trekt de zorg in bij de zorgaanbieder en stuurt een format door aan de afdeling PGB. Cliënt krijgt een brief van de afdeling PGB waarin wordt gewezen op VPZ. 7. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de afdeling PGB en evt. toegewezen.

7 Na ontvangst van het aanvraagformulier en budgetplan volgen de volgende controles:
Toegangscriteria VPZ toetsen (10 uur en contact ZIN zorgaanbieder) GBA Wsnp (wet schuldsanering natuurlijke personen) Openstaande vorderingen bij het zorgkantoor. Volledig ingevuld budgetplan en beoordeling of AWBZ-zorg wordt ingekocht en voor VPZ geldt geen AWBZ gecontracteerde zorg.

8 Casus; wel of geen VPZ? Vraag 1:
Budgethouder ontvangt een VPZ en na herindicatie volgt een indicatie voor minder dan 10 uur. Behoudt de budgethouder zijn VPZ?

9 Antwoord vraag 1 : Antwoord het recht op VPZ vervalt.
- De budgethouder vraagt meer dan 10 uur per week VPZ aan, verdeeld over verschillende functies. Na goed overleg met het zorgkantoor wordt een gedeelte in ZIN afgenomen. Daardoor bedraagt de VPZ aanvraag minder dan 10 uur. Heeft de budgethouder nog recht op VPZ?

10 Antwoord vraag 2: Dit kan worden beschouwd als een vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de aanvraag waardoor het recht op VPZ vervalt. Vraag 3: Binnen 1 gezin heeft de dochter PGB voor 9 uur zorg. Daarna wordt haar broertje geïndiceerd voor eveneens 9 uur zorg. Gezamenlijk is de zorgbehoefte meer dan 10 uur. Heeft het broertje recht op VPZ?

11 Antwoord vraag 3: Omdat de dochter rechtheeft op een PGB mag zij niet overstappen naar de vergoedingsregeling. Hierdoor voldoet het broertje zelfstandig niet aan het 10-uurscriterium. Sommige situaties zijn nog niet beschreven en het CVZ beraadt zich daar nog op.

12 Nieuw in 2012 In 2012 extra ondersteuning voor de budgethouder (PGB en VPZ) Budgetplan verplicht (welke zorg, welke zorgverlener) Meer vooraf ondersteunen en risico bepalen, minder controle achteraf nodig? Op aanvraag tekenen voor verplichtingen Toegangsgesprek met aandacht voor verplichtingen Belscript, risicoanalyse Zin, extra contactmomenten, eerder opvragen stukken, opnemen in ic, uitnodigen op kantoor, huisbezoeken Uitvoering VPZ conform PGB

13 Budgetplan wordt meegestuurd met het aanvraagformulier VPZ of PGB
Vragen in het budgetplan: Mijn zorgbehoefte is vooraf slecht in te plannen. Ik heb zorg nodig op verschillende tijden op de dag. Ik heb zorg nodig op veel korte momenten op de dag. Ik heb zorg nodig op ongebruikelijke tijden (23.00 en 7.00 uur). Ik heb 24-uurs zorg nodig. Ik heb zorg nodig op meerdere locaties. Ik heb behoefte aan structuur en vastigheid van een vaste zorgverlener. Anders, namelijk ……. Dit zijn vragen die wij voor VWS stellen, maar die ook van belang zijn voor onze inkoop in ZIN.

14 Nog vragen ?

15 Beleidsadviseur PGB / VPZ
Einde en bedankt voor de aandacht Miranda Bol Beleidsadviseur PGB / VPZ


Download ppt "Agenda Recht op PGB 2012 Informatie over de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ) Nieuw in 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google