De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dynamisch Contracteren en beheren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dynamisch Contracteren en beheren"— Transcript van de presentatie:

1 Dynamisch Contracteren en beheren
Een methode om te delen! Inspiratie- en brainstormbijeenkomst Innovatie Informatievoorziening Sociaal Domein! 22 mei 2015

2 Intro DC&B heeft als doel de inkoop aan te laten sluiten op het dynamische landschap van zorg en ondersteuning. Hierbij is specifiek rekening gehouden met de positie van de eindklant en zijn/haar continue veranderende behoefte qua zorg en ondersteuning. De methode is ontwikkeld in samenspraak met alle participanten van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein!

3 Even voorstellen Lennart Fagel, Directeur Orange Orca

4 Beeldvorming rondom inkoop

5 en in het sociaal domein…….

6 En dat terwijl aanbieders en gemeenten dezelfde doelstellingen hebben……..
Op één na dan …….

7 Inkoop van oudsher Uitgangswaarden Transparant Objectief
Non-discriminator Proportioneel (financieel rechtmatig) Pijlers traditionele aanbestedingsprocedures (Kwantitatieve) concurrentie Gunning aan partijen Opdracht onder bezwarende titel Regelt de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever

8 De transformatie van inkoop
/ Aanbesteden

9 Inkoop onder Dynamisch Contracteren & Beheren
Uitgangswaarden Transparant Objectief Non-discriminator Proportioneel (financieel rechtmatig) Pijlers Dynamisch Contracteren & Beheren Kwalitatieve concurrentie Toelating van zorgaanbieders Opdracht onder bezwarende titel Regelt de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de consument

10 Gebruikte bouwstenen Bestuurlijke aanbesteding (dialoog)
Zeeuws model (vaste prijzen) Openbare aanbestedingsprocedure (procedure schema) Gerco Rietveld (combinatie beleid en inkoop) Best Value Procurement (kwaliteit)

11 Processchema DC&B (inkoopdeel)
Interne voorbereiding Intern plan van aanpak Externe ontwikkeling Openbare aankondiging Participantenconsultatie Inrichten en uitvoeren kostprijsonderzoek Beschrijving minimale voorwaarden voor dienstverlening en toelating Informatiesessie over voorwaarden scheppend toelatingsdocument Aanmelding Publicatie Nota van inlichtingen over voorwaarden scheppend toelatingsdocument Informatiesessie ove rde Nota van Inlichtingen Aanmelding toeleveranciers Initiële toelating Voorlopig voornemen tot toelating Definitieve toelating Openbare bekendmaking van de toegelaten toeleveranciers Continue toetreding Aanmelding tot toelating Beoordeling procedurevoorschriften, vormvereisten, uitsluitinggronden, geschiktheideisen en de diverse akkoordverklaringen

12 Aandachtspunten Voor de consument : bewustwording van de mogelijkheden om invulling te geven aan eigen kracht en eigen regie Voor de aanbieder: bewustwording van kwaliteitsverantwoording richting de zorgverzekeraar naar kwaliteitsbeleving bij de consument Voor de gemeente: continue aandacht voor verbinding tussen beleid, uitvoering en inkoop en aandacht voor de continue verbinding tussen consument, aanbieder en gemeente. Voor de inkoper: verantwoording voor het gehele proces van aanvraag tot nazorg Resumé: alle partijen van een re-actieve naar een proactieve modus

13 Eerste ervaringen Kostprijsonderzoek van dienstverlening is een onderdeel wat veel aandacht dient te krijgen wil de uitkomst succesvol zijn. Positieve reactie met name voor wat betreft de dialoog tussen de verschillende stakeholders Betere afstemming van bedrijfsvoering van aanbieders op wensen van consumenten. Grote verschuivingen met behoud van zorgcontinuïteit. Geen grote juridische vraagstukken. Eerste positieve ervaringen met toepassing binnen “harde” dienstverlening (woningaanpassingen)

14 Ontwikkeling richting de toekomst (2015 en verder)
Meer info op Inrichten processchema Beheer Doorontwikkeling DC&B (onbeperkte toelating binnen voorwaarden) Uw inzet wordt zeer op prijs gesteld!

15 Afsluiting


Download ppt "Dynamisch Contracteren en beheren"

Verwante presentaties


Ads door Google