De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24-3-2015 Ondersteuning vanuit integrale Arrangementen Informatie- bijeenkomst Wmo 2015 17 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24-3-2015 Ondersteuning vanuit integrale Arrangementen Informatie- bijeenkomst Wmo 2015 17 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 24-3-2015 Ondersteuning vanuit integrale Arrangementen Informatie- bijeenkomst Wmo 2015 17 april 2014

2 24-3-2015 2 Programma  Toelichting Arrangementen  Toelichting over de wijkteams en toegang (José Soorsma, projectleider realisatie wijkteams)  Vragen per doelgroep (VV&T, GHZ, GGZ/MO)

3 24-3-2015 3 Toelichting Arrangementen (1)  Arrangementen  Wat betekent integraal leveren voor een zorgaanbieder  Wat betekent een arrangement voor de cliënt

4 24-3-2015 4 Toelichting model arrangementen (2) Figuur 1: schematisch overzicht integrale arrangementen

5 24-3-2015 5 Zorgaanbieder  Contractering per cliëntgroep 1.Ouderen en lichamelijk beperkten 2.Verstandelijk Beperkten 3.GGZ en Maatschappelijke Opvang extramuraal 4.GGZ en Maatschappelijke Opvang intramuraal 5.Zintuiglijk Beperkten

6 24-3-2015 6 Zorgaanbieder  Integrale levering resultaatgebieden  Sociaal en persoonlijk functioneren cliënt  Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden  Financiën  Dagbesteding al dan niet arbeidsmatig  Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid  Huisvesting  Mantelzorgondersteuning waarbij verblijf aan de orde is

7 24-3-2015 7 Zorgaanbieder  Integrale levering  Hoofdaannemer => volledige levering  Hoofdaannemer + onderaannemer(s) => onderaannemer vult aan op resultaatgebieden waar hoofdaannemer zelf niet op kan leveren. 24-3-2015 7

8 8 Cliënt  Keuzevrijheid uit zorgaanbieders die een overeenkomst hebben voor de geïndiceerde cliëntgroep  In overleg met zorgaanbieder afspraken maken over de manier(en) waarop de geïndiceerde resultaten worden bereikt  Hoofdaannemer is aanspreekpunt

9 Wijkteams Volwassenen Basispresentatie José Soorsma Projectleider realisatie wijkteams 24-3-2015

10 10 Wijkteams Rotterdam 24-3-2015

11 11 De pionier wijkteams sinds januari 2014 WijkteamGebied/ deelgemeente Bijzonderheid 1HillesluisFeijenoordIntegraal team (0-100) Proeftuin langdurige zorg 2Ommoord/ het Lage Land Prins Alexander1 wijkteam voor 2 wijken Proeftuin langdurige zorg 3LombardijenIJsselmondeProeftuin langdurige zorg 4Oude NoordenNoordProeftuin langdurige zorg 5Charlois NoordCharloisHuidige wijkteams bedienen meerdere wijken. 6Charlois Zuid 7Centrum Werken toe naar integraal team met Jeugd 8Hoek van Holland Integraal team (0-100) 9Hoogvliet 1 wijkteam voor 2 wijken 24-3-2015

12 12 Werkwijze wijkteams volwassenen  Het bieden van kortdurende ondersteuning (< 6 mnd)  Toeleiden naar de juiste zorg of ondersteuning indien zwaardere of langdurende ondersteuning nodig is  Integrale aanpak  Interventie- en resultaatgerichte aanpak  gericht op het behoud of het versterken van de zelfredzaamheid en de zelfstandige woonsituatie. 24-3-2015

13 13 Doelgroep wijkteams volwassenen Primair:  Volwassen (18+) Rotterdammers  niet of beperkt zelfredzaam op meerdere domeinen van de ZRM  waarvan de verwachting is dat binnen zes maanden een stabiele situatie of voldoende zelfredzaamheid te behalen is. Secundair: Overige doelgroepen toeleiden naar de juiste zorg/ ondersteuning. 24-3-2015

14 14 Samenstelling wijkteams volwassenen 1 Meewerkend voorman (voormalig LZN/ LTHG coördinator) 1 tot 2 Wijkcoaches (intensieve begeleiding gezinnen) 1 of 2 MEE-consulenten 1 tot 4 Ouderenwerkers en/of maatschappelijk werkers vanuit de maatschappelijke dienstverlening 0 tot 2 ‘Spillen’ van Even Buurten indien aanwezig Integraal team: bovenstaande aangevuld met professionals van Jeugdzorg, CJG, jeugd GGZ instellingen. Wijkverpleegkundigen van de Zichtbare Schakel zijn samenwerkingspartner van het wijkteam 24-3-2015

15 15 Website gemeente Rotterdam Meer informatie over de transitie AWBZ-Wmo op: www.rotterdam.nl/denieuwewmo

16 24-3-2015 16 Vragen per doelgroep  Opsplitsen in 3 groepen:  VV&T  GHZ  GGZ/MO


Download ppt "24-3-2015 Ondersteuning vanuit integrale Arrangementen Informatie- bijeenkomst Wmo 2015 17 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google