De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van zorgen voor naar zorgen dat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van zorgen voor naar zorgen dat"— Transcript van de presentatie:

1 Van zorgen voor naar zorgen dat
Sheet 1 (Ron) Binnenkomst sheet Welkom Voorstellen Doel van deze presentatie Danken voor de gelegenheid tot presentatie Bureau Inkoop MVS Ron van Dalen Saskia Vogels

2 Beleidsuitgangspunten gemeenten
Focus op versterken van eigen oplossend vermogen; Terugdringen van beroep op maatwerkvoorzieningen; Integrale en ontschotte aanpak verschillende domeinen: één gezin = één plan = één regisseur; Gebiedsgerichte benadering, onderscheid wijk/ gemeente/ regio; Ruimte voor professionals (de gemeente als regisseur).

3 Uitgangspunten bij het inkopen
Contracten voor 1 jaar; Bestaande zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders; Besparing realiseren met behoud van kwaliteit; Keuze vrijheid cliënten; Van transitie naar transformatie.

4 Inkoopproces / Aanbestedingsvorm
IIB procedure; Middels dialoog met aanbieders; Inkoopdocument is in ontwikkeling; Rekening houden met de administratieve lasten.

5 Planning 2014 2015 april mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb
Voor- bereiding Marktconsultatie Start dienstverlening Opstellen Inkoopdocument Offerte traject OVK Implementatie Contractbeheer – en management Besluitvorming Gemeenten Akkoord aanbestedings- document Akkoord Gunningadvies Ondertekening overeenkomsten (OVK)

6 Marktconsultatie (juni 2014)
10 juni plenaire sessie; Drie sessies: V & V – GZ – nieuwe geïnteresseerden; Vragenlijst marktdialoog voorbereid.

7 Inkoopdocument (mei – juli 2014)
Inkoopdocument eind juni gereed voor besluitvorming; Gemeenten stellen het inkoopdocument vast; Inkoopdocument augustus beschikbaar voor aanbieders; Gunningsfase half september.

8 Aanbesteding (augustus – medio oktober)
ROGplus plaatst document op Tenderned; Aanbieders kunnen vragen stellen, alle antwoorden worden geanonimiseerd beschikbaar gesteld; Offertes worden ingediend en beoordeeld aan de hand van het inkoopdocument.

9 Ondertekenen overeenkomst (oktober 2014)
Overeenkomsten voor 1 jaar; Afspraken over voorwaarden opdrachtverstrekking en over partnerschap; Afspraken op het gebied van resultaten, inhoud, bekostiging, verantwoording en kwaliteit.

10 Implementatie (november – december 2014)
Inrichten uitvoeringsorganisatie; Werkafspraken maken; Start uitvoering.

11 Samen doelen bereiken door Innovatie
Focus op: participatie en zelfredzaamheid; Van gespecialiseerde naar algemene voorzieningen; Betere benutting locaties en vervoer; Slimme oplossingen om besparingen te realiseren; Aansluiten bij formats VWS.

12 Blik op de toekomst Transformeren;
Van Sturen op output - naar sturen op outcome.


Download ppt "Van zorgen voor naar zorgen dat"

Verwante presentaties


Ads door Google