De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van zorgen voor naar zorgen dat Ron van Dalen Saskia Vogels Bureau Inkoop MVS 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van zorgen voor naar zorgen dat Ron van Dalen Saskia Vogels Bureau Inkoop MVS 1."— Transcript van de presentatie:

1 Van zorgen voor naar zorgen dat Ron van Dalen Saskia Vogels Bureau Inkoop MVS 1

2 Beleidsuitgangspunten gemeenten Focus op versterken van eigen oplossend vermogen; Terugdringen van beroep op maatwerkvoorzieningen; Integrale en ontschotte aanpak verschillende domeinen: één gezin = één plan = één regisseur; Gebiedsgerichte benadering, onderscheid wijk/ gemeente/ regio; Ruimte voor professionals (de gemeente als regisseur). 2

3 Uitgangspunten bij het inkopen Contracten voor 1 jaar; Bestaande zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders; Besparing realiseren met behoud van kwaliteit; Keuze vrijheid cliënten; Van transitie naar transformatie. 3

4 Inkoopproces / Aanbestedingsvorm IIB procedure; Middels dialoog met aanbieders; Inkoopdocument is in ontwikkeling; Rekening houden met de administratieve lasten. 4

5 Planning 2014 april mei febjandecnov okt sept aug julijuni 2015 Voor- bereiding Opstellen Inkoopdocument Marktconsultatie Offerte trajectOVK Implementatie Contractbeheer – en management Besluitvorming Gemeenten Akkoord aanbestedings- document Ondertekening overeenkomsten (OVK) Akkoord Gunningadvies Start dienstverlening 5

6 Marktconsultatie (juni 2014) 10 juni plenaire sessie; Drie sessies: V & V – GZ – nieuwe geïnteresseerden; Vragenlijst marktdialoog voorbereid. 6

7 Inkoopdocument (mei – juli 2014) Inkoopdocument eind juni gereed voor besluitvorming; Gemeenten stellen het inkoopdocument vast; Inkoopdocument augustus beschikbaar voor aanbieders; Gunningsfase half september. 7

8 Aanbesteding (augustus – medio oktober) ROGplus plaatst document op Tenderned; Aanbieders kunnen vragen stellen, alle antwoorden worden geanonimiseerd beschikbaar gesteld; Offertes worden ingediend en beoordeeld aan de hand van het inkoopdocument. 8

9 Ondertekenen overeenkomst (oktober 2014) Overeenkomsten voor 1 jaar; Afspraken over voorwaarden opdrachtverstrekking en over partnerschap; Afspraken op het gebied van resultaten, inhoud, bekostiging, verantwoording en kwaliteit. 9

10 Implementatie (november – december 2014) Inrichten uitvoeringsorganisatie; Werkafspraken maken; Start uitvoering. 10

11 Samen doelen bereiken door Innovatie Focus op: participatie en zelfredzaamheid; Van gespecialiseerde naar algemene voorzieningen; Betere benutting locaties en vervoer; Slimme oplossingen om besparingen te realiseren; Aansluiten bij formats VWS. 11

12 Blik op de toekomst Transformeren; Van Sturen op output - naar sturen op outcome. 12


Download ppt "Van zorgen voor naar zorgen dat Ron van Dalen Saskia Vogels Bureau Inkoop MVS 1."

Verwante presentaties


Ads door Google