De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkambitie Vleuten – De Meern 27 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkambitie Vleuten – De Meern 27 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkambitie Vleuten – De Meern 27 september 2012

2 Programma Korte terugblik: wijkambities en wijkgericht werken Uitkomsten digitale peiling Bewonerspanel Stand van zaken wijkambities Hoe verder: planning, evaluatie, nieuwe cyclus, evaluatie Afsluiting

3 Notitie 'Uitgangspunten voor versterking wijkgericht werken' (mei 2011). Wijkambitie voor vier jaar. Bewoners, ondernemers en professionals bepalen wat nodig is. Toetsingskader voor inzet. Twee delen: analyse (hoe staat wijk ervoor) en ambities en prioriteiten (waar willen we naartoe). Wijkambities en wijkgericht werken

4 najaar 2011: wijkdialoog december 2011: wijkambitie in concept gereed februari 2012: digitale peiling Bewonerspanel 28 februari 2012: collegebesluit 'Wijkambitie 2012 - 2014‘ april 2012: raadsinformatieavond en raadscommissie Mens en Samenleving februari - juli 2012: vertaling wijkambities in uitvoeringsprogramma's, Voorjaarsnota en Programmabegroting (nieuwe werkwijze voor gemeente) Wat is in tussentijd gebeurd?

5 Uitkomsten digitale peiling Bewonerspanel Doel: toetsen draagvlak in wijk en wat zijn prioriteiten. Opstellen van een actuele visie op de verkeerstructuur en daarbij passende maatregelen in Vleuten, Haarzuilens en De Meern Behouden van het karakter van de wijk en hierin de centra van Vleuten en De Meern versterken Vergroten van aandacht voor verkeersveiligheid zoals verlichting, zebra's en bestrating Vergroten van aandacht voor handhaving op verkeer en parkeren

6 Uitkomsten digitale peiling Bewonerspanel Realiseren van goede en veilige fietsverbindingen binnen de wijk en de rest van de stad Realiseren van voldoende activiteiten en voorzieningen voor jongeren in de wijk (vooral 12 – 18) Terugdringen van jongerenoverlast

7 Terugkoppeling wijkambities Drie thema’s 1.Behoud van karakter en identiteit van de wijk 2.Verkeer en bereikbaarheid 3.Jongeren

8 Hoe verder okt/nov 2012: gemeenteraad stelt begroting 2013 vast najaar 2012: maken wijkactieprogramma najaar 2012: evaluatie proces wijkambities 2012- 2014 medio 2013: start nieuwe cyclus wijkambities 2014- 2018 (nieuwe collegeperiode)

9 Evaluatie proces wijkambities Nu al ideeën en tips? Schrijf ze op en plak ze op de muur. Of schiet straks een medewerker van het wijkbureau aan.


Download ppt "Wijkambitie Vleuten – De Meern 27 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google