De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst 18 september 2015. BVSB - Doelen en ambitie Kennisuitwisseling Ontmoeting Professionalisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst 18 september 2015. BVSB - Doelen en ambitie Kennisuitwisseling Ontmoeting Professionalisering."— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst 18 september 2015

2 BVSB - Doelen en ambitie Kennisuitwisseling Ontmoeting Professionalisering

3 Programma 9.30 uurActuele thema’s arbeidstoeleiding 10.00 uur Kort en goed: actuele stand van zaken wet- en regelgeving 10.30 uurKoffie 11.00 uur Werken aan de ‘Beroepscode voor Stagebegeleiders’ 12.30 uurNakletsen met een broodje

4 Actuele thema’s arbeidstoeleiding Wat is jouw actualiteit Wat houdt je op dit moment het meeste bezig Waar worstel je mee Wat komt er op je af Op welke vragen zoek je antwoord

5 Wet en regelgeving nog even op een rij!

6 HELP! Mijn leerling stroomt uit!

7

8 Wijzigingen in sociaal-maatschappelijk domein Werk en inkomen  Participatiewet ( Wajong) Zorg en dagbesteding  WLZ, WMO, Jeugdwet, ZVW Financiële regelingen Regionale inkleuring

9 Werk en inkomen Participatiewet: iedereen die kan werken Wajong: langdurig en duurzaam arbeidsongeschikt Inschatting arbeidsvermogen door UWV: Beoordeling Arbeidsvermogen Laatste jaar (3 maanden vooruitstroom)

10 Beoordeling Arbeidsvermogen Rechtstreeks aanvragen door leerling vso/pro Integrale beoordeling met systematiek SMBA (arbeidsvermogen en drempelfuncties) Schattingsbesluit voor Wajong: Verrichten van een taak In een arbeidsorganisatie (basale werknemersvaardigheden) 1 uur aaneengesloten 4 uur op een dag belastbaar; of 2 bij WML Met het moment van uitstroom in zicht

11 Beoordeling Arbeidsvermogen – uitkomsten 1 Arbeidsvermogen en WML lichte ondersteuning gemeente belegd in gemeentelijke verordeningen bijstandsuitkering 70% WML

12 Beoordeling Arbeidsvermogen – uitkomsten 2 Arbeidsvermogen, maar geen WML opname Doelgroepenregister / indicatie Banenafspraak ondersteuning gemeente, bijv. loonkostensubsidie bijstandsuitkering 70 % WML advies UWV voor aanwijzing beschut werk

13 Beoordeling Arbeidsvermogen – uitkomsten 3 Geen arbeidsvermogen dagbesteding via WLZ of WMO Wajonguitkering 75% WML door UWV

14 Zorg Decentralisatie van de AWBZ: WetOndersteuningUitvoering Wet langdurige zorgWLZ Intensieve zorg en/of toezicht gedurende 24 uur per dag CIZ Wet maatschappelijk ondersteuningWMO Ondersteuning bij zelfredzaamheid, participatie en beschermd wonen Gemeente ZorgverzekeringswetZVW Verpleging en persoonlijke verzorging thuis en op werk/school Zorgkantoor JeugdwetOndersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen voor jongeren onder 18 jaar. Gemeente

15

16 Zorg – vuistregels voor overgang Leerlingen met een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket): Hoge ZZP’s van AWBZ naar WLZ Lage ZZP voor verblijf: keuze instelling (WLZ) of thuis (WMO en ZVW) Bij overgang naar gemeente of zorgverzekeraar: indicatie blijft geldig gedurende looptijd of tot uiterlijk 31-12-15

17 Zorg – aanvraag en verstrekking WLZ is voorliggend voor WMO/Jeugdwet Ingeval WLZ  uitbreiding CIZ indicatie met dagbesteding (via zorginstelling) Ingeval WMO/Jeugdweg  keukentafelgesprek voor aanvraag ondersteuning/dagbesteding Gemeente kent algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen (op basis van beschikking en eigen bijdrage) Verstrekking van alle vormen van zorg mogelijk als Zorg in natura (ZiN) Persoonsgebonden budget (PGB)

18 Financiële regelingen – tijdens school Kinderbijslag ( < 18 jaar) WTOS ( > 18 jaar) Geen vermogen Wel arbeidsvermogen Via DUO Studietoeslag ( > 18 jaar) Recht op WTOS Geen WML Geen vermogen Gemeentelijke regeling

19 Financiële regelingen – na school Wajong Alleen voor duurzaam, volledig arbeidsongeschikt Geen arbeidsvermogen Via UWV Bijstandsuitkering Participatiewet Vanaf 18 jaar Vermogenstoets, partnertoets Kostendelersnorm (vanaf 21 jaar) Via gemeente

20 Regionale inkleuring Participatiewet: Voorzieningen vanuit plaatselijke verordeningen; Beleidsregels en -plannen Vaak afgestemd binnen arbeidsmarktregio uitvoeringsvormen via Werkpleinen, Sociale Diensten, afdelingen Werk & Inkomen WMO: Verordeningen ondersteuning Beleidsregel en - plannen Via WMO-loketten, wijk- of buurtteams

21

22

23 Werken aan de ‘Beroepscode voor Stagebegeleiders’ “Wanneer heb je werk goed gedaan?” “Welke deskundigheid heb je daarbij nodig?” “Wat is daarbij jouw (moreel) kompas?”

24 Dank voor jullie bijdrage! November 2015 – Kijk in de keuken Kandidatenmarkt November 2015 – Hét Congres: presentatie ‘t Werkboekje Januari 2016 – Werkcongres BVSB Maart 2016 – Themabijeenkomst: Nieuwe modellen arbeidstoeleiding Juni 2016 – Kijk in de keuken ZSM


Download ppt "Themabijeenkomst 18 september 2015. BVSB - Doelen en ambitie Kennisuitwisseling Ontmoeting Professionalisering."

Verwante presentaties


Ads door Google