De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectbureau transities in de zorg. Overzicht Transities in de zorg Projectbureau transities in de zorg WMO Participatiewet Jeugdwet WLZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectbureau transities in de zorg. Overzicht Transities in de zorg Projectbureau transities in de zorg WMO Participatiewet Jeugdwet WLZ."— Transcript van de presentatie:

1 Projectbureau transities in de zorg

2 Overzicht Transities in de zorg Projectbureau transities in de zorg WMO Participatiewet Jeugdwet WLZ

3 Stand van zaken Nieuwe wetten in 2015  WMO  Participatiewet  Jeugdwet  Wlz in behandeling van de 1 e kamer. (behandeling 25 november)

4 WMO De regie ligt bij de gemeenten Sociale wijkteams, nieuwe initiatieven in het sociaal domein. Toegang naar maatwerkvoorziening in de Wmo ligt bij de gemeente Algemene voorzieningen (lokaal, bijv. maatschappelijk werk, sportclubs, buurthuizen, kerken, welzijn ouderen) Maatwerkvoorzieningen ( kan zijn regionaal, bijv. arbeidsmatige dagbesteding, recreatieve dagbesteding, individuele begeleiding) Er wordt gestuurd op samenwerking met andere doelgroepen en organisaties Er worden bezuinigen doorgevoerd

5 Participatiewet Regie ligt bij de gemeenten UWV bepaald arbeidsvermogen en of iemand aan werk komt of inkomensvoorziening nodig heeft. 0% arbeidsvermogen dan naar de arbeidsmatige dagbesteding in de Wmo. Dan krijg je een Wajong uitkering 0- 20 % beschut werk minimumloon SW gemeenten zijn dit niet verplicht 0-80 % zelf verdienen etv aangevuld met uitkering loonkostensubsidie, deel GGZ, somatisch 80 % hoger begeleiding naar werk, zelf loon verdienen Samenwerking andere doelgroepen en organisaties - verbinding dagbesteding, werkplaatsen, arbeidsmarkt.

6 Jeugdwet Gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp aan alle jongeren tot 18 jaar, die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben Verstandelijke beperking Lichamelijke beperking Somatische aandoening Zintuiglijke beperking Psychiatrische aandoening Alleen de meest kwetsbare of ernstig meervoudig beperkte kinderen blijven binnen de WLZ (wet langdurige zorg) 2015 is een overgangsjaar; continuïteit van zorg via RTA; zachte landing  Relatie met Passend Onderwijs

7 Kern AWBZ (Wlz) Regie Careander Voor Careander geldt een ZZP 3 en hoger zware langdurige zorg Kleinere kern die uiteindelijk overblijft

8 Toegang Wlz CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg. Wet langdurige zorg (op 25 november behandeling in de 1eKamer). Terug brengen van doelgroepen (circa. 250.000 aanvragen langdurige zorg (Wlz)) Nieuwe toegangscriteria Alleen nog maar een besluit over cliëntprofiel (geen omvang meer) en voor onbepaalde tijd (m.u.v de LVG en de SGLVG, GGZB en V&V 9B) Er is altijd persoonlijk contact met de aanvrager van langdurige zorg Het aanvraagproces is transparanten het besluit wordt helder toegelicht

9 Wlz criteria Wlz toegangscriteria: Blijvende noodzaak voor permanent toezicht en/of 24 uurs zorg in nabijheid. Wlz subsidieregelingen: - Extramurale behandeling - ADL-assistentie -Eerstelijns verblijf, revalidatie, ziekenhuis -Aangepast Wlz overgangsrecht -Specifieke doelgroep met toegang op basis van extramurale functies: Wlz-indiceerbaren (10.000)

10 Wet langdurige zorg cliënt steeds meer centraal Vanaf 2 januari 2015: persoonlijk contact is altijd onderdeel van een indicatieonderzoek: Bezoek bij de cliënt thuis of in een instelling Spreekuur op een CIZ-locatie Telefonisch Persoonlijk Aandacht voor de unieke situatie van de individuele aanvrager Het CIZ krijgt voor de aanvrager steeds vaker een naam en een ‘gezicht’ Eén contactpersoon voor de cliënt Goed te volgen Goede telefonische bereikbaarheid Accurate procedure-informatie Begrijpelijke toelichting op afweging en criteria Besluitbrieven steeds meer op maat

11 Wet langdurige zorg de grondslagen en cliëntschetsen De grondslagen voor de Wlz, Mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking Mensen met een psychiatrische stoornis, van wie het recht op verblijf en behandeling krachtens de Zvw is beëindigd Wlz-cliëntschetsen geeft met dertien portretten een indruk van de Wlz- doelgroep

12 Uitgangspunten De overheid stuurt op passende zorg voor de burger. De overheid vraagt bijdrage van cliënt aan de samenleving. Kijken naar waar de burger kan meedoen. (participatie) De overheid vraagt meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. De begeleider zorgt niet Voor, maar zorgt ervoor Dat.

13 Vragen Vragen? Site: - www.hoeverandertmijnzorg.nlwww.hoeverandertmijnzorg.nl - www.careander.nlwww.careander.nl


Download ppt "Projectbureau transities in de zorg. Overzicht Transities in de zorg Projectbureau transities in de zorg WMO Participatiewet Jeugdwet WLZ."

Verwante presentaties


Ads door Google