De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Van inkoop voor de klant naar zorg voor de klant De rol van cliëntenraden in het inkoopbeleid Auke Jelle Kingma 3 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Van inkoop voor de klant naar zorg voor de klant De rol van cliëntenraden in het inkoopbeleid Auke Jelle Kingma 3 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Van inkoop voor de klant naar zorg voor de klant De rol van cliëntenraden in het inkoopbeleid Auke Jelle Kingma 3 oktober 2014

2 Het kader van de AWBZ en de rol zorgkantoren Werkwijze inkoop Achmea, rol clientenraden Cliëntenraden bij Talant Conclusies 2

3 3 Publieke verzekering uitgevoerd door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars mandateren zorgkantoren voor uitvoering van de AWBZ voor inwoners in de regio Zorgkantoor verantwoordelijk voor toegankelijke, goede en betaalbare zorg Maximale financiële contracteerruimte wordt bepaald door NZa Kader : AWBZ  WLZ en WMO CliëntCIZ Zorgkantoor Zorgaanbieder CAK Belastingdienst PGB of Natura

4 4 Bijna 600.000 gebruikers van de AWBZ (2010) 40% woont in AWBZ voorziening 115.000 persoonsgebonden budget AWBZ

5 5

6 6

7 7 Functie Zorgkantoor Uitvoering AWBZ: Inkopen zorg in natura (contracteren zorg) Informatieverstrekking over AWBZ-zorg Zorgtoewijzing Uitvoering regeling Persoonsgebonden Budget

8 Eerdere analyses SER advies 2008: Betaalbaarheid Onvoldoende prikkels voor kwaliteitsverbetering en innovaties VWS 2009: Versterking positie van de cliënt 8

9 9 32 Regio’s Achmea 6 regio’s Agis 4 regio’s Achmea 54 gemeenten Agis 49 gemeenten Agis en Achmea € 6 miljard 5,4 miljoen inwoners Toelichting

10 Opdracht zorgkantoren 2014 2015 Verandering van opdracht voor Wlz; verscherping doelmatigheid, innovatie en service aan klant Opstellen inkoopkader 2015  Reductie administratieve lasten door uniformering en vereenvoudiging (inkoopkader)  Aandacht speerpunten van de Staatssecretaris (kwaliteit, administratieve lastenverlichting, moeilijk plaatsbaren/meerzorg, extramuraliseren, innovatie)  Voor gehandicaptenzorg: meer uniformiteit 10

11 Inkoopthema’s / Inkoopcriteria Onder andere: Kwaliteit Innovatie Extramuraliseren Moeilijk plaatsbaren Versterken eigen participatie en regie Gezondheid en welbevinden Integrale zorg Doelmatigheid 11

12 Inkoop van AWBZ/WLZ zorg Grotendeels financieel gedreven Prijsprikkels voor zorgaanbieders Op kwaliteitsthema’s Beinvloed door veel partijen Ervaring: 1 of 2 bijeenkomsten met cliëntenorganisaties en cliëntenraden Jaarlijkse bespreking met de zorgaanbieder, soms met cliëntenraden Is er een echte beïnvloedende rol voor cliëntenraden in de zorginkoop? 12

13 13 Inkoop zorgkantoor VWS NZA VGN ZN ZN Zorgaanbieders Clienten- org. Clientenraden?

14 Voorbeelden Kwaliteit in de inkoopdocumenten Kwaliteit: kwaliteitskader VGN Innovatie en best practices: terugkerend thema Versterken eigen regie, oa in het ondersteuningsplan Vitaliteit en gezondheid Integrale zorg Bij de invulling hiervan ligt een rol voor de cliëntenraden 14

15 Perspectief zorgaanbieder Talant Kerngegevens (2013) 3869 cliënten 2153 fte (3949 medewerkers) 206.016 miljoen omzet Medezeggenschap: verwantenraden en cliëntenraden

16 Rol cliëntenraden WMCZ als basis Dichtbij de zorglevering Belangrijke thema’s; voorbeeld: maatregelen over het vervoer, benoeming nieuwe hoofden Maar ook lokale onderwerpen over locaties, dagbesteding etc Met een cliëntencoach echte invloed

17 Rol cliëntenraden in de zorginkoop Ga na wat in de inkoopdocumenten staat (kwaliteitsthema’s) Ga na hoe de eigen zorgaanbieder dit uitvoert Neem daar een standpunt over in Bespreek deze met de eigen zorgaanbieder En: bespreek deze actief met het zorgkantoor Want: financiële druk neemt toe; en de WLZ eist meer invloed van cliënten op de zorg

18 Vragen?


Download ppt "1 Van inkoop voor de klant naar zorg voor de klant De rol van cliëntenraden in het inkoopbeleid Auke Jelle Kingma 3 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google