De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 AWBZ 2012 (?) en de rol van de zorgverzekeraar Congres zorgrotonde 11 juni 2010 Auke Jelle Kingma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 AWBZ 2012 (?) en de rol van de zorgverzekeraar Congres zorgrotonde 11 juni 2010 Auke Jelle Kingma."— Transcript van de presentatie:

1 1 AWBZ 2012 (?) en de rol van de zorgverzekeraar Congres zorgrotonde 11 juni 2010 Auke Jelle Kingma

2 2 Wat kost de AWBZ? Per maand betaalt de gemiddelde Nederlander € ? premie voor de AWBZ. € 320,-

3 3 Vertrouwen…… Heeft u vertrouwen in verzekeraars?

4 4 • AWBZ in vogelvlucht • Functie zorgkantoor • Ontwikkelingen AWBZ, wat gaat er mis? • Uitvoering voor eigen verzekerden • Recente ontwikkelingen • Link met doelen Achmea Mijn verhaal

5 5 • Publieke verzekering uitgevoerd door zorgverzekeraars. • Zorgverzekeraars mandateren zorgkantoren voor uitvoering van de AWBZ voor inwoners in de regio • Zorgkantoor verantwoordelijk voor toegankelijke, goede en betaalbare zorg • Maximale financiële contracteerruimte wordt bepaald door NZa AWBZ in vogelvlucht CliëntCIZ Zorgkantoor Zorgaanbieder CAK Belastingdienst PGB of Natura

6 6 • Bijna 600.000 gebruikers van de AWBZ (2008) • 40% woont in AWBZ voorziening • 115.000 persoonsgebonden budget (2010) AWBZ in vogelvlucht

7 7 Geestelijke gezondheidszorg (€ 3,5 mld.) Geestelijke gezondheidszorg (€ 3,5 mld.) Huidige AWBZ Schade in de Cure en de Care* (raming 2009) Inkomensafhankelijke premie ( €16,6 mld..) Inkomensafhankelijke premie ( €16,6 mld..) Schade Cure 2009 € 32,6 mld. Medisch Specialistische Zorg (€17,7 mld.) Ziekenvervoer (€ 0,6 mld.) Paramedisch (€ 0,6 mld.) Huisartsen (€ 2,2 mld.) Mondzorg (€ 0,7 mld.) Hulpmiddelen (€ 1,3mld.) Geboortezorg (€ 0,4 mld.) Nominale premie ( €12,2 mld.) Nominale premie ( €12,2 mld.) Opbrengst eigen risico ( € 1,4 mld.) Opbrengst eigen risico ( € 1,4 mld.) Rijksbijdrage < 18jaar ( € 2,1 mld.) Rijksbijdrage < 18jaar ( € 2,1 mld.) Farmacie (€ 5,1 mld.) CURE Verpleging & Verzorging (€ 12,0 mld.) Gehandicaptenzorg (€ 6,0 mld.) GGZ (€1,5 mld.) Subsidies (€ 2,2 mld.) Subsidies (€ 2,2 mld.) Overige Zorg (€ 0,3 mld.) Schade Care 2009 € 22,2 mld. Premies ( €14, 6 mld.) Premies ( €14, 6 mld.) BIKK (Bijdrage in Kosten Kortingen) ( € 4,9 mld.) BIKK (Bijdrage in Kosten Kortingen) ( € 4,9 mld.) Eigen bijdragen ( €1,5 mld.) Eigen bijdragen ( €1,5 mld.) CARE *Gebaseerd op CVZ Kwartaalbericht 2009 AWBZ in vogelvlucht

8 8 95 % van de bevolking ouder dan 90 jaar maakt gebruik van AWBZ-zorg. De 90-jarigen maken 1 % van de bevolking uit. Van de 90-jarigen maken 38 duizend personen gebruik van intramurale zorg en 42 duizend personen van extramurale zorg. Toelichting

9 9 AWBZ in vogelvlucht 32 Regio’s Achmea 6 regio’s Agis 4 regio’s Achmea 54 gemeenten Agis 49 gemeenten Agis en Achmea € 5,8 miljard 5,4 miljoen inwoners Toelichting

10 10 AWBZ in vogelvlucht Functie Zorgkantoor Uitvoering AWBZ: • • Inkopen zorg in natura (contracteren zorg) • • Informatieverstrekking over AWBZ-zorg • • Zorgtoewijzing • • Uitvoering regeling Persoonsgebonden Budget

11 11 Ontwikkelingen AWBZ Functioneren AWBZ : SER advies 2008 • Beheersbaarheid onder druk: ontwikkeling zorgvraag tot 2050 • Veel loketten voor de klant • Spagaat tussen zorgplicht en financieel kader • Onvoldoende samenhang AWBZ en Zvw • Onvoldoende prikkels voor kwaliteitsverbeteringen en innovaties

12 12 • Klantperspectief: veel loketten, ondoorzichtig, betaalbaarheid onder druk, verschraling zorg, geen samenhang cure en care • Zorgaanbiedersperspectief: budgetbegrenzing, bureaucratie, arbeidsschaarste, onzekerheden over het stelsel, weinig prikkels voor innovatie • Zorgkantoorperspectief: spagaat tussen recht op zorg en budgetplafond, bureaucratie, geen echte klantrelatie Ontwikkelingen AWBZ Functioneren AWBZ Het AWBZ systeem zit op slot…….

13 13 • SER Advies 2008 • Brief Staatssecretaris juni 2008: • Versterken positie cliënt (PGB, persoonsvolgende bekostiging) • Keuzevrijheid en diversiteit in wonen • Verbeteren kwaliteit en innovatie • Bestendigen solidariteit en financiële houdbaarheid • Verminderen bureaucratie • Opdracht zorgkantoren 2009 – 2011 • Moderne administratieve organisatie • Inkopen van kwaliteit • Versterken positie cliënt Ontwikkelingen AWBZ

14 14 •  Verzekeraars voeren de AWBZ uit voor eigen verzekerden • Kernrandvoorwaarden • Afstemming met WMO • Borging zorg meest kwetsbare personen • Financiële beheersbaarheid • Doel: per 1 januari 2012 Uitvoering voor eigen verzekerden

15 15 • AWBZ blijft een publieke verzekering, naast de Zvw • CIZ blijft poortwachter van de AWBZ • Alléén de uitvoering van de AWBZ verandert Uitvoering voor eigen verzekerden

16 16 • Uitvoering AWBZ door verzekeraars, de voordelen: • samenhang cure en care: inkoopkracht voor doelgroepgerichte geïntegreerde ketenzorg • 1 loket: alle informatie over verzekerde zorg op 1 plek • directe relatie, betere service: actieve ondersteuning, bijv. casemanagement, wachtlijstbemiddeling; AWBZ verzekerden kunnen ‘stemmen met de voeten’ • samenwerking met gemeenten: aansluiting zorg-WMO Uitvoering voor eigen verzekerden

17 17 Uitvoering voor eigen verzekerden Vóór diagnose (WMO) Tijdens diagnose (Zvw) Na diagnose (AWBZ) Figuur 1. Focus op AWBZ in huidige zorgpad dementie Vóór diagnose (WMO) Tijdens diagnose (Zvw) Na diagnose (AWBZ) Figuur 2. Verbinding cure-care in zorgpad dementie voor eigen verzekerden

18 18 Patiënt, 55 jaar, getroffen door beroerte, wonend in Friesland, verzekerd bij CZ • Opname ziekenhuis, neurologische behandeling, start revalidatie • Vervolg revalidatie in verpleeghuis en thuis • Gescheiden financiering ziekenhuis (ZVW), verpleeghuis (AWBZ) en fysiotherapeut (ZVW, aanvullende verzekering) • Integrale zorgketen, met nauwe betrokkenheid huisarts • In acute fase samenwerking gericht op diagnostiek, snelle verwijzing en revalidatie • In de chronische fase combinatie van leefstijlbegeleiding, care en cure (huisarts, paramedische zorg, thuiszorg) Uitvoering voor eigen verzekerden Huidige situatie: Wordt:

19 19 Patiënt, 70 jaar, verzekerd bij Unive, wonend in Limburg, heeft hulpmiddel thuis nodig, gaat paar dagen per week naar dagbestedingcentrum • Hulpmiddel thuis uit ZVW • Hulpmiddel niet aanwezig op dagbestedingcentrum, geen aanspraak binnen AWBZ • Patiënt heeft klantrelatie met zorgverzekeraar A en is ingeschreven bij een zorgkantoor van zorgverzekeraar B • Integrale klantrelatie voor zowel ZVW als AWBZ • Integrale oplossing in combinatie van ZVW en AWBZ mogelijk -> ontschotten -> de klant heeft er geen last van • hulpmiddel is thuis aanwezig èn bij dagactiviteiten Uitvoering voor eigen verzekerden Huidige situatie: Wordt:

20 20 • Toekomst AWBZ is door Tweede Kamer controversieel verklaard. • Beslissing hierover wordt uitgesteld, volgend kabinet moet hierover besluiten (najaar) • ZN zet project voort. Inzet: besluitvorming in het najaar, uitvoering in 2012 • Heroverwegingen, 4 scenario’s • AWBZ versoberd (delen naar ZvW en WMO) • Eigen Regie (pvb/vouchers) • Zorg dichtbij (grote delen naar gemeenten) • Zorg verzekerd (uitvoering door verzekeraars) Recente ontwikkelingen

21 21 • Partijprogramma’s • Ingrijpende maatregelen in langdurige zorg • Veel partijen: AWBZ terug naar de kern • Enkele: overheveling naar gemeenten • Enkele: overheveling naar zorgverzekeraars Recente ontwikkelingen

22 SW-MHB016-2003-06-12-SIR-V1 22 KERNWAARDENHOGER DOEL KERNKWALITEITENGEWAAGD DOEL Baanbrekend Betrokken Resultaatgedreven Verbindend Wij zijn er voor uw gezondheid en vitaliteit & Samen met onze partners verzekeren wij u van duurzame zorg Dichtbij zijn Coöperatief Waarmaken In 2020 heeft Nederland het meeste vertrouwen in Achmea Zorg als het gaat om gezondheid en vitaliteit 22 2007/06/1 2

23 23 • Passend bij de visie en missie (hoger en gewaagd doel) van Achmea Zorg • We kunnen het en we willen het graag • Voor een betere en betaalbare zorg • Voor vertrouwenwekkende kwaliteit aan zorgklanten! Uitvoering voor eigen verzekerden


Download ppt "1 AWBZ 2012 (?) en de rol van de zorgverzekeraar Congres zorgrotonde 11 juni 2010 Auke Jelle Kingma."

Verwante presentaties


Ads door Google