De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ketenoverleg Oktober 2013. 2 Agenda ketenoverleg Welkom en opening Doel van dit ketenoverleg Terugblik CAK (zonder dia’s) Wachtlijstschoning Release.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ketenoverleg Oktober 2013. 2 Agenda ketenoverleg Welkom en opening Doel van dit ketenoverleg Terugblik CAK (zonder dia’s) Wachtlijstschoning Release."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ketenoverleg Oktober 2013

2 2 Agenda ketenoverleg Welkom en opening Doel van dit ketenoverleg Terugblik CAK (zonder dia’s) Wachtlijstschoning Release 3.2 Pauze Ontwikkelingen AWBZ CIZ Ingezonden agendapunten Afsluiting

3 3 Doel van dit ketenoverleg Samenwerking ketenpartners bevorderen Onderlinge informatie uitwisseling maar geen beleidsvorming Bespreken knelpunten in de keten Agendapunten zorgaanbieders

4 4 Korte terugblik Samenvoeging teams AZR Helpdesk en Zorgtoewijzing Zwolle en Amersfoort Sinds vorig jaar ook AZR-nl in AGIS regio’s Helpdesk en Zorgtoewijzing nu ook in AGIS regio’s gehele dag bereikbaar (08:00 tot 17:00)

5 5 Het CAK

6 6 Wachtlijstschoning

7 7 Problematisch wachtenden Opdracht vanuit VWS. Uiterlijk 1-8-2013 alle problematisch wachtende cliënten administratief op orde. Definitie PW: Cliënt ontvangt geen enkele vorm van zorg, ook geen overbruggingszorg. Door goede samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgkantoor is dit doel gerealiseerd. Zie diagram:

8 8 Grafiek Problematisch wachtenden

9 9 Vervolg wachtlijsten In deze flow door gaan Door AZR kwalitatief beter op orde te hebben, minder fouten in berichtenverkeer Hoe verder? Landelijke afspraken volgen

10 10 Release 3.2

11 11 Doel release 3.2 Verdere administratieve lastenverlichting in de keten Aansluiten op ontwikkeling Toekomstbeeld IZO 2016 (platform-izo.nl)

12 12 Input release 3.2 Input 3.2 afkomstig uit Monitor Informatie uitwisseling AWBZ Punten afgestemd met ketenpartijen en getoetst onder zorgaanbieders Voorgelegd aan Stuurgroep AZR en daar definitief vastgesteld

13 13 Planning release De landelijke implementatie kent vier fases: Fase 1: Voorbereiding1 jan – 1 juli 2013 Fase 2: Bouw software partijen1 juli – 1 okt 2013 Fase 3: Ketentest en migratie1 okt – 31 dec 2013 Fase 4: Nazorg en evaluatie1 jan – 1 apr 2014

14 14 Inhoud 3.2 Verwijderen overbodige rubrieken Aanpassing aanlevering negatief IB Gebruik van geboortedatum aansluiten op GBA-systematiek BSN overnemen vanuit berichtenverkeer Conversie/opschoning van oude functies en activiteitcodes Vereenvoudigen gebruik leveringsstatus

15 15 Verwijderen overbodige rubrieken UZOVI-code en verzekerdennummer partner verhuist mee ingangsdatum verblijf status verblijf ongeval soort (functie) vertaling ZZP (vertaalde functies) leveringsvoorwaarde

16 16 Negatief IB Negatief IB bevat geen functie of ZZP meer Ingangsdatum negatief IB een dag later dan afgiftedatum IB

17 17 Gebruik geboortedatum Extra veld in EI-standaard Onbekende waarde in geboortedatum vullen met 01 Geheel onbekend blijft waarde 01-01-1900 Waardes: 1 - dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken 2 - dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken 3 - dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum

18 18 BSN overnemen vanuit berichten Aanbieder mag gewijzigd BSN via berichtenverkeer aanleveren Na check neemt Zorgkantoor correcte BSN over

19 19 Conversie oude data Functies 11, 12, 21, 51 en 52 verdwijnen uit de codetabellen 21 verwijderen uit AZR-berichtenverkeer Indien noodzakelijk conversie van 11, 12, 51 en 52 naar 81 en 82 Conversie conform landelijke conversieregels

20 20 Vereenvoudiging gebruik leveringsstatus Aanpassing Technische Regel 84 Indien geleverde KLASSE ongelijk is aan KLASSE in de zorgtoewijzing of geleverde OPSLAG kleiner is dan OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan geldt er geen beperking voor de waarde die LEVERINGSSTATUS mag bevatten.

21 21 Conversietool Taal in de keten 3.2 Conversiemodule CVZ beschikbaar tot 1 april 2014 (www.zorgregistratie.nl)www.zorgregistratie.nl Testmodule 3.2 Informeer bij uw leverancier over uitlevering

22 22 Testen Achmea start testtraject met Plancare, Caress en E-novation Informatie over mogelijkheid tot testen volgt

23 23 Pauze

24 24 Ontwikkelingen AWBZ

25 25 Ontwikkelingen AWBZ-2014 VV&T Geen afgifte ZZP 1 tot en met 3 Spoedzorg wordt gecontinueerd Uitbreiding inzet SOG

26 26 Ontwikkelingen AWBZ-2014 GZ Uitbreiding inzet Behandeling Groei VPT en extramuraal Spoedzorg wordt gecontinueerd Meerzorg

27 27 Ontwikkelingen AWBZ-2014 GGZ Overheveling intramurale GGZ: VV&T en GZ: Geen GGZ-C pakket GGZ: geen VV&T en GZ-pakket

28 28 Ontwikkelingen AWBZ-2014 Visie VWS Eigen mogelijkheden cliënt Hulp voor niet-zelfredzame cliënt Meest kwetsbare groepen recht op Kern AWBZ

29 29 Ontwikkelingen AWBZ-2014 Nieuwe en aangepaste wetten Langdurige Intensieve Zorg (LIZ kern-AWBZ) Jeugdwet Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Zorgverzekeringswet (ZVW)

30 30 Ontwikkelingen AWBZ Hervorming langdurige zorg Transitieplan in Tweede Kamer oktober 2013 Verdere afspraken nodig Proeftuinen Informatievoorziening AZR

31 31 Het CIZ

32 32 Ingezonden agendapunten

33 33 Afsluiting


Download ppt "1 Ketenoverleg Oktober 2013. 2 Agenda ketenoverleg Welkom en opening Doel van dit ketenoverleg Terugblik CAK (zonder dia’s) Wachtlijstschoning Release."

Verwante presentaties


Ads door Google