De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Voorbede voor Sodom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Voorbede voor Sodom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Voorbede voor Sodom

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondagmorgen 18 oktober hoopt Ds. D. Dunsbergen voor te gaan Na de dienst koffiedrinken (25 jaar predikant) Middagdienst Ds. A.G.M. Weststrate

4 Voor het dagboek ‘Goede Moed’ hangt t/m 11-10-2015 een intekenlijst in de hal. Enquêteformulier uitbreiding kerk inleveren t/m 11-10-2015 Marriage Course, kennismaking vrijdag 16-10-2015 verdere informatie zie: op ‘t Kerkepad.

5 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

8 Ps. 81: 1, 9 NB 1 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! Juicht voor Israëls Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

9 Ps. 81: 1, 9 NB 9 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

10 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

12 Ps. 102: 8 NB 8 Ja, God wendt zich tot het klagen van wie Hem om bijstand vragen, heeft hun bidden niet veracht. Zegt het aan het nageslacht. Laat het worden opgeschreven, zodat zij, die later leven, lezen van zijn gunstbewijzen en de eeuwen door Hem prijzen.

13 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

14 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

15 Opw. 350: 1, 2, 3 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.

16 Opw. 350: 1, 2, 3 Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

17 Opw. 350: 1, 2, 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

18 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

20 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

21 Ps. 99: 5, 7 5 Ook was Samuël, Op Gods hoog bevel, Biddend voor Zijn volk, Als een hemeltolk; Hij en and’ren meer Riepen tot den HEER, Die met gunstig’ oren Hun geroep wou horen.

22 Ps. 99: 5, 7 7 Gij, met hen begaan, Hebt hun wens voldaan; HEER, die naar Uw woord, Hun gebed verhoort, Gij, Gij waart hun lot, Hun vergevend God; Schoon z’ ook om hun zonden Straffen ondervonden.

23 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

24 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 18: 16 – 33 Tekst: Genesis 18: 23 – 32 >>> SB. 25: 1, 3 Voorbede voor Sodom

25 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 18: 16 – 33 Tekst: Genesis 18: 23 – 32 >>> SB. 25: 1, 3 Voorbede voor Sodom 1)Nederig gebed

26 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 18: 16 – 33 Tekst: Genesis 18: 23 – 32 >>> SB. 25: 1, 3 Voorbede voor Sodom 1)Nederig gebed 2)Liefdevol gebed

27 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 18: 16 – 33 Tekst: Genesis 18: 23 – 32 >>> SB. 25: 1, 3 Voorbede voor Sodom 1)Nederig gebed 2)Liefdevol gebed 3)Vrijmoedig gebed

28 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

29 Schriftberijming 25: 1, 3 Een grote hogepriester, de hemel doorgegaan, is voor de troon gaan staan ‑ Gods Zoon biedt aan zijn liefde: Hij heeft zichzelf gegeven, Hij offert eigen bloed; gelooft het vast, houdt moed: zijn sterven is uw leven!

30 Schriftberijming 25: 1, 3 Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon ‑ God is in Hem, de Zoon, genadig en lankmoedig: al wie zijn hulp verlangen zullen te zijner tijd, daar Hij als priester pleit, barmhartigheid ontvangen.

31 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

33 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

34 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

35 Ps. 145: 6 6 De HEER is recht in al Zijn weg en werk; Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden; Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen; Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

36 Liturgie zondag 11 oktober Mededelingen Ps. 81: 1, 9 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 102: 8 NB Lezen van de Wet Opw. 350: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Genesis 18: 16 - 33 Ps. 99: 5, 7 Tekst: Gen. 18: 23 - 32 Preek SB. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 145: 6 *Zegen * Staande

37 Vanmiddag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in de welkomstdienst voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Voorbede voor Sodom."

Verwante presentaties


Ads door Google