De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. A. Hakvoort CGK predikant We lezen: Hebreeën 2: 10 – 18 De preek gaat over: Waarom werd God mens? Het eerste lied: Liedboek 160: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 160: 1, 2 . .

3 . Liedboek 160: 1, 2 . .

4 . Liedboek 160: 1, 2 . .

5 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

6 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

7 . Psalm 116: 1, 2, 3, 5 . .

8 . Psalm 116: 1, 2, 3, 5 . .

9 . Psalm 116: 1, 2, 3, 5 . .

10 . Psalm 116: 1, 2, 3, 5 . .

11 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

12 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

13 Een grote hogepriester, de hemel doorgegaan,
. . CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 melodie psalm 92 Een grote hogepriester, de hemel doorgegaan, is voor de troon gaan staan – Gods Zoon biedt aan zijn liefde: Hij heeft zichzelf gegeven, Hij offert eigen bloed; gelooft het vast, houdt moed: zijn sterven is uw leven! . .

14 Hij is geen hogepriester die onze strijd niet streed;
. . CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 melodie psalm 92 Hij is geen hogepriester die onze strijd niet streed; dit lam draagt al het leed der wereld met zich mede. Getrouw is Hij bevonden; in de woestijn geweest, verzocht, beproefd – de Geest behoedde Hem voor zonde. . .

15 Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon.
CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 melodie psalm 92 Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon. God is in Hem, de Zoon, genadig en lankmoedig: al wie zijn hulp verlangen zullen te zijner tijd, daar Hij als priester pleit, barmhartigheid ontvangen. . .

16 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

17 . . Tekst: Hebreeën 2: Waarom werd God mens? . .

18 Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Dankgebed Collecte
Zingen: Psalm 66: 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 89: 1, 5 Zegen . .

19 Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan!
. . Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ’t al niet brengen in ’t gebed tot onze Heer. . .

20 Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ’t strijduur beeft,
. . Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ’t strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden, tot Hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is ’t, die ons schraagt. . .

21 Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg,
. . Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg, dierb’re Heiland, onze toevlucht Gij zijt onze Hulp en Borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer. . .

22 Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Dankgebed Collecte
Zingen: Psalm 66: 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 89: 1, 5 Zegen . .

23 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jochem van der Zwaag Volgende week: Naomi Klapwijk Na de collecte zingen we: Psalm 66: 5 . .

24 COLLECTE Oudejaarsavond 31 december
. . COLLECTE Oudejaarsavond 31 december Is de 1ste collecte voor de diaconie En de 2de collecte voor de kerk Volgende week Na de collecte zingen we: Psalm 66: 5 . .

25 Psalm 66: 5

26 Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Dankgebed Collecte
Zingen: Psalm 66: 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 89: 1, 5 Zegen . .

27 Psalm 89: 1, 5

28 Psalm 89: 1, 5

29 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

30 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, 31 december oudejaarsdag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, 31 december oudejaarsdag om uur Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google