De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 1 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 1 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 1 maart 2016

2 Inhoud presentatie (1)  stand van zaken TSN (15 min)  monitoring (15 min)  beschermd wonen(15 min)  Innovatiesessie 8 maart (20 min) 22

3 Stand van zaken TSN (1)  15 medewerkers, 64 cliënten;  Niet akkoord met voorwaarden overname Buurtzorg.  Medewerkers en cliënten TSN en bestaande aanbieders zijn eind vorige week hierover geïnformeerd;  Leidse regio kiest voor ontbinding van contract met TSN op 24 april 2016;  Het staat Buurtzorg/Familiehulp vrij indien zij dat wenst per 1 april 2016 toetreden via de reguliere voorwaarden; 3

4 Stand van zaken TSN (2)  Medewerkers hebben tot en met 25 maart op baan te vinden bij een andere bestaande aanbieder;  Cliënten mogen met de hulpen meeverhuizen. Doel is om zoveel mogelijk combinaties in stand te houden;  Het is raadzaam dat TSN medewerkers inventariseren welke cliënten met hen mee willen verhuizen en dit kunnen melden aan hun (potentiële) nieuwe werkgever.  Wij vragen u om uiterlijk 25 maart aan ons te melden welke hulpen met welke cliënten naar u overstappen;  Gemeenten zullen alle cliënten na Pasen, van 29 maart tot en met 1 april, nog formeel vragen van welke organisatie zij per 25 april hulp willen ontvangen;  Gemeenten willen uiterlijk 11 april aan aanbieders doorgeven aan welke cliënten zij per 25 april hulp moeten gaan verlenen;  Per 25 april start de dienstverlening van de nieuwe aanbieders bij de ex-cliënten van TSN. 4

5 Voorlopige Resultaten monitoring Proces –58% van de halfjaargegevens ontvangen op 1 februari –28% na aanmaning op 22 februari –14% nog niet aangeleverd Inhoud –Weinig onduidelijkheid over de interpretatie van het format –Peildata geen zicht op activiteiten in tussenliggende maanden –KTO; niet vergelijkbaar, geen organisatie scoort een onvoldoende

6 Huishoudelijke Ondersteuning

7

8

9 Huishoudelijke Ondersteuning Cliëntenbestand 30-6Cliëntenbestand 31-12

10 Huishoudelijke Ondersteuning

11

12 Begeleiding

13

14

15 Begeleiding Totaal bestand per product 30-631-12

16 Begeleiding

17

18 Beschermd Wonen

19

20 Beschermd Wonen Totaal cliëntenbestand per product 30-631-12

21 Beschermd Wonen

22 Beschermd Wonen Totaal cliëntenbestand per product 30/631/12

23 Volgende monitoring op 1 augustus Proces –Herinnering per implementatiemail in juli –Bij niet leveren ondanks aanmaningen treedt een boeteclausule in werking Inhoud –Aangepaste formats zo snel mogelijk op de site –Koppeling met andere systemen is een aandachtspunt (iWMO, CAK etc) Suggesties? –Graag per mail naar contractbeheerwmo@servicepunt71.nl

24 Beschermd Wonen (1)  Stand van zaken Beschermd wonen financieel:  2015 laatste schatting: klein plusje van ongeveer 100.000,-  2016 prognose op basis van 5% korting tarief:  Ongeveer 1.000.000,= beschikbaar;  Daardoor financiële ruiimte om in 2016 stappen te zetten;  Wordt uitgewerkt in Beleidsoverleg. 24

25 Beschermd Wonen (2)  Beleidsoverleg Beschermd wonen  1 februari eerste sessie gehad, inventariserend;  3 maart tweede sessie: voorstel ontwikkelingsgerichte aanpak bespreken;  Afhankelijk van reacties volgt bespreking aan FOT op 5 april;  Ingangsdatum afhankelijk van reacties 28 maart of 25 april. 25

26 Beschermd Wonen (3)  Ontwikkeling beleidskader Opvang en Bescherming  Naast de ontwikkelingsgerichte aanpak (kortere termijn) wordt gewerkt aan beleidskader lange termijn;  Regionale samenwerking om dit beleidskader te maken;  Consultatierondes in april – graag ook met aanbieders;  Voor de zomer inspraakversie. 26

27 Beschermd Wonen (4)  LVB 18+ onderzoek landelijk  Constatering: deel van doelgroep LVB valt tussen wal en schip Wlz en Wmo;  Het gaat om de groep die tijdelijk 24uurs zorg nodig heeft op weg naar zelfstandigheid;  Nu: vervolgonderzoek naar aantallen en zorgbehoefte;  Regio Holland Rijnland werkt daar aan mee;  We informeren zo snel mogelijk ook zorgaanbieders over dit onderzoek. 27

28 Innovatiesessie 8 maart (1)  Innovatie 2016: Hoe geven we hier invulling aan?  Resumerend: - Op de FOT in december voorstel van gemeenten voor Innovatiesessie o.l.v. Ynnovator aan de hand van concrete vraagstelling. - Reactie van aanbieders om vooral kennis te nemen van wat zij al aan innovatie doen en hen helpen bij het oplossen van knelpunten waar zij in praktijk tegenaan lopen. - Besloten tot een inspiratiesessie om te delen en te inspireren (gepland voor 8 maart). 28

29 Innovatiesessie 8 maart (2) - Op 5/2 oproep aan aanbieders om mee te helpen bij voorbereiding en om aan te geven wie over zijn innovatieve aanpak wil vertellen. - Vanwege geringe aantal reacties op 23/2 reminder gestuurd. - Balans opmaken: 6 personen willen meehelpen bij voorbereiding, slechts 2 aanmeldingen om te spreken, enkele suggesties voor spreker/onderwerp, 23 aanmeldingen. - Voorbereidend overleg op a.s. donderdag  Vraag: Hoe komt het dat we zo weinig reacties krijgen ter invulling van het programma? Hoe nu verder? Inspiratiesessie door laten gaan/uitstellen/cancelen? 29

30 Doelgroepenvervoer (1)  Doelgroepenvervoer in de transformatie  Voorafgaand aan de decentralisaties in het sociaal domein is de wens uitgesproken in Holland Rijnland om het doelgroepenvervoer efficiënter in te richten. Het doel hiervan was het behalen van efficiencywinst en het realiseren van bezuinigingen, maar ook het stimuleren van de zelfredzaamheid van de klant evenals het mogelijk vereenvoudigen voor de gebruiker van de aanvragen van één van de vormen van vervoer. Als meest vergaande vorm bestond ook de wens te onderzoeken of het realiseren van één loketfunctie voor de gehele regio of delen daarvan zou bijdragen aan de eerdergenoemde doelen. 30

31 Doelgroepenvervoer (2)  Tweede en huidige fase van het onderzoek optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland.  Bij de verdere uitwerking van het onderzoek is het sociaal recreatief vervoer (Wmo/regiotaxi), vervoer van en naar dagbesteding (WMO), Jeugdvervoer, leerlingenvervoer en SW-vervoer betrokken. Onderzoeksbureau Panteia is ingezet om te ondersteunen bij de tweede fase van het onderzoek. 31

32 Doelgroepenvervoer (3)  Belangrijkste elementen in de aanbevelingen van Panteia zijn:  sturing op vraag naar vervoer; kijken naar de mate van zelfredzaamheid van mensen  sturen op het aanbod van vervoer; lokale initiatieven en openbaar vervoer  organisatie van het doelgroepenvervoer: inkoop en contractmanagement  De adviezen en concretisering van het onderzoek van Panteia zullen op 16 maart op het PHO maatschappij worden besproken.  Verdere uitwerking zal in de werkgroep dagbesteding en vervoer een vervolg krijgen. 32

33 Vragen 33


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 1 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google