De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte diaconie Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen. D.V. 1 e kerstdag a.s. hoopt Ds. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en in de middag is...het om 16:00 uur gemeente kerstviering.

4 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

7 Ps. 15: 1, 2 Wie zult Gij noden in uw tent, wie op uw heil'ge berg doen wonen? Hem die o Heer, uw recht niet schendt, in heel zijn wandel U erkent, die zult Gij U een gastheer tonen.

8 Ps. 15: 1, 2 Wie wordt er in uw huis geëerd? Wiens hart niet overlegt ten kwade, wiens tong geen goed in kwaad verkeert, die van zijn naaste onheil weert en hem nooit krenken zal of smaden.

9 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

11 Opw. 382: 1, 2, 3

12

13

14

15

16

17 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

20 Ps. 5: 6 Gij, HEER', verdelgt den leugenspreker. Hij, die zijn hand met bloed bevlekt, en gruw’len met bedrog bedekt, tergt, als de snoodste wetverbreker, den hoogsten Wreker.

21 Ps. 34: 5 NB Komt kind'ren, hoort mij aan. Wie vindt een leven lang en goed? Hij die Gods wil met vreugde doet en in zijn dienst wil staan. Weerhoud uw tong van kwaad zodat gij niemand schade doet. wijk van het kwade en doe goed, sticht vrede metterdaad.

22 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

23 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

24 Verkondiging Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Tekst: HC. 40 >>> LvK. 285: 1, 3, 4 Verboden te moorden 1)Breedbeeld 2)Dieptepeiling 3)Kerndoel

25 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

26 LvK. 285: 1, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

27 LvK. 285: 1, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

28 LvK. 285: 1, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

29 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

30

31 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

33 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

34 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

35 Ps. 72: 1, 4 NB Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvlen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.

36 Ps. 72: 1, 4 NB Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

37 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

38 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

39 Ps. 133: 3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER de zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, en 't leven tot in eeuwigheid.

40 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 15: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Opw. 382: 1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-22 en 43-48 1 Johannes 3: 11-18 Ps. 5: 6 en 34: 5 NB Kindernevendienst Tekst: HC. 40 Preek LvK. 285: 1, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 72: 1, 4 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 133: 3 *Zegen * Staande

41 D.V. 1 e kerstdag a.s. hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst voor te gaan. De gemeente kerstviering is om 16:00 uur.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google