De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte diaconie Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen. D.V. 1 e kerstdag a.s. hoopt Ds. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en in de middag is...het om 16:00 uur gemeente kerstviering.

4 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

7 Ps. 43: 3, 4 Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder en breng mij, door dien glans geleid, tot Uw gewijde tente weder; dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van Uw heiligheid, daar mij Uw gunst verbeidt.

8 Ps. 43: 3, 4 Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd; dan zal ik, juichend, stem en snaren ten roem van Zijne goedheid paren, die, na kortstondig ongeneugt', mij eindeloos verheugt.

9 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

11 LvK. 26: 1, 3, 4 Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan! Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood.

12 LvK. 26: 1, 3, 4 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treˆn.

13 LvK. 26: 1, 3, 4 o Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

14 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

16 Ps. 32: 1 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in 't vroom en ongeveinsd gemoed; geen snood bedrog maar blank' oprechtheid voedt.

17 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

20 Ps. 89: 9, 11 Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd, aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven de koninklijke held, uit al het volk verheven, David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

21 Ps. 89: 9, 11 Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud; Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud. Ik antwoord hem: Mijn zoon, de vorsten zullen beven, mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven. Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen, Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen.

22 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

23 Verkondiging Schriftlezing: Jesaja: 9: 1-6 Tekst: Jesaja 9: 5b >>> LvK. 139: 1, 2, 3 Alles-in-Eén 1)Wonderlijke wijsheid 2)Goddelijke kracht 3)Zalige zorg 4)Vorstelijke vrede

24 LvK. 139: 1, 2, 3 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

25 LvK. 139: 1, 2, 3 Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken bindt, die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind. Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand, die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand.

26 LvK. 139: 1, 2, 3 O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kind-zijn raad. Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot, maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!

27 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

30 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

31 Ps. 2: 7 Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. die Sions Vorst erkennen voor hun HEER'; welzalig zij, die vast op Hem betrouwen.

32 Liturgie zondag 20 december Mededelingen Ps. 43: 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet LvK. 26: 1, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 32: 1 Gebeden Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 Ps. 89: 9, 11 NB Tekst: Jesaja 9: 5b Preek LvK. 139: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Ps. 2: 7 *Zegen * Staande

33 Vanmiddag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google