De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leidraad Programma (dagvoorzitter) – zonder beamer (foyer) Terugkoppeling 25/3 (RNV) – zonder beamer (foyer) Tafelindeling (dagvoorzitter) – zonder beamer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leidraad Programma (dagvoorzitter) – zonder beamer (foyer) Terugkoppeling 25/3 (RNV) – zonder beamer (foyer) Tafelindeling (dagvoorzitter) – zonder beamer."— Transcript van de presentatie:

1 Leidraad Programma (dagvoorzitter) – zonder beamer (foyer) Terugkoppeling 25/3 (RNV) – zonder beamer (foyer) Tafelindeling (dagvoorzitter) – zonder beamer (foyer) Slide 2 t/m 8 worden verteld in de foyer voor de tafeldiscussies (zonder beamer). Vanaf slide 9 wordt verteld (en geprojecteerd) in de zaal. Pauze Visie (RNV) Inkoopdocument (QCOO) Stellingen (QCOO + dagvoorzitter) Afsluiting en dank (dagvoorzitter)

2 Programma 9:00 – 9:15 Introductie door de dagvoorzitter 9:15 – 10:45Tafeldiscussie (staand) 10:45 – 11:00 Koffie 11:00 – 11:30Presentatie hoofdlijnen offerte & planning 11:30 – 12:30 Quiz met stemkastjes (zittend theaterzaal)

3 Enkele uitkomsten van 25 maart 2014 Zorg voor een regionale sociale kaart Zorg voor een mogelijkheid voor netwerken / experimenteren zorgaanbieders, voorliggend werkveld, werkgevers etc. Samenwerking tussen professionele zorg / ondersteuning en vrijwilligers stimuleren

4 Enkele uitkomsten van 25 maart 2014 Kwaliteit/certificering houden. Wel ruimte voor pilots, kwaliteit ten goede. Inhoudelijk kwalitatieve, resultaat afspraken. Samenwerken met oog voor maatwerk. Doelgroepen door elkaar niet altijd toepasselijk. zorg voor een mogelijkheid voor contacten/ netwerken/experimenteren zorgaanbieders, voorliggend werkveld, werkgevers etc! Keuzevrijheid: de klant zou een cocktail van zorg moeten kunnen kiezen. Samenwerken tussen professionele organisaties en vrijwilligers is lastig Samenwerken om innovatie te kunnen bieden. Er staat wat te gebeuren. Er kan een slagveld ontstaan onder aanbieders. Met name zorg om slagveld bij cliënten. Aanbieders hebben behoefte aan regie. Ontschotting van de bestaande doelgroepen. Tot op bepaalde hoogte is daar draagvlak voor. Kan niet voor iedereen. Oog hebben voor huisartsen, hen betrekken: poortwachters. Van wijkteam dat zich bezig houdt met hondenpoep, overlast etc, naar een sociaal wijkteam, dat zich bezig houdt met welzijn, opvoeding, zorg etc.

5 Keuzes gemaakt Uitgangspuntennotitie Transitie AWBZ-Wmo – Inhoudelijk op hoofdlijnen Uitgangspunten inkoop Wmo 2015, o.a. – Inkoop In eerste instantie uitnodiging aan de huidige aanbieders en overige bij de gemeente bekende aanbieders Daarna weer mogelijkheid tot toetreding na 1 januari 2016 Twee percelen per maatwerkvoorziening: 1.Beperkt aantal aanbieders 2.Alle aanbieders

6 Keuzes nog te maken Inhoudelijk / kwaliteit specifiek maken – Kwaliteitseisen aan de aanbieder – Kwaliteitseisen aan de dienstverlening Wat is goed? Wat kan beter? Hoe te meten? Gaan we vandaag mee aan slag

7 Tafel indeling Op uw kaart staat aan welke tafel/stelling u deelneemt Tafel 1zaal: …. Tafelvoorzitter Gert van Enk en Rook Sintmaartensdijk Stelling 1 Tafel 2zaal: …. Tafelvoorzitter Chris HermansStelling 1 Tafel 3zaal: …. Tafelvoorzitter Gert Gerritsen en Willem RutgersStelling 2 Tafel 4zaal: …. Tafelvoorzitter Dyon EgbertsStelling 2 Tafel 5zaal: …. Tafelvoorzitter Gerrit van ManenStelling 3 Tafel 6zaal: …. Tafelvoorzitter Roel VerhagenStelling 3 Tafel 7zaal: …. Tafelvoorzitter Maaike Rennen en Bert van BeekStelling 4 Tafel 8zaal: …. Tafelvoorzitter Martin PrinsStelling 4 Tafel 9zaal: …. Tafelvoorzitter Alma Knol-van Maanen en Anton KetelaarsStelling 5 Tafel 10zaal: …. Tafelvoorzitter Lennart FagelStelling 5

8 Stellingen 1.Elke gecontracteerde instelling is in het bezit van een kwaliteitskeurmerk (HKZ, ISO, PREZO etc) om daarmee aan te tonen dat de instelling voldoet aan een minimale basisnorm van kwaliteit. 2.De kwaliteitsindicatoren die door de zorgverzekeraar gesteld werden, is een goede graadmeter voor kwaliteit (bijvoorbeeld uitvoeren van tevredenheidsmetingen, bezitten van een actueel verbeterplan, etc) 3.Alleen de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid zeggen iets over de kwaliteit en doeltreffendheid van zorg- en dienstverlening 4.Afrekenen op resultaat gaat door middel van een bonus-malus systeem 5.Gemeente gebruik de zelfredzaamheidsmatrix als enige meetinstrument

9 PAUZE

10 Programma 9:00 – 9:15 Introductie door de dagvoorzitter 9:15 – 10:45Tafeldiscussie (staand) 10:45 – 11:00 Koffie 11:00 – 11:30Presentatie hoofdlijnen offerte & planning 11:30 – 12:30 Quiz met stemkastjes (zittend theaterzaal)

11 25 maart 2014

12 Visie / belangrijkste uitgangspunten De burger staat centraal. Doelgroepbenadering loslaten Meer met minder Een laagdrempelige toegang gevolgd door Het Gesprek met gekantelde werkwijze (wat kun je zelf, wat kun je leren, wat kan je netwerk, welke algemene voorzieningen kun je gebruiken en zo nodig Hulp op Maat) We faciliteren integrale samenwerking Geen volumeopdrijvende prikkels, maar afrekenen op inhoudelijk resultaat en maatschappelijk effect Keuzevrijheid voor de burger

13 Visie / belangrijkste uitgangspunten (2) Twee percelen: – Perceel 1: Een beperkt aantal aanbieders wordt gecontracteerd – Perceel 2: Alle huidige aanbieders die voldoen aan de minimum eisen worden gecontracteerd Contractduur: 2 jaar met 2 of 4 keer een verlenging van 1 jaar U maakt een plan van aanpak kwaliteit en resultaten gericht op transformatie. Na 1 ½ jaar een instap- en uitstapmoment bij perceel 2 Zaken doen met integere bedrijven met continuïteit, beroepsbekwaam Kwaliteitseisen dienstverlening: aan medewerkers, klanttevredenheid Meetlatten: bijvoorbeeld een cliënttevredenheidsmeting

14 Inkoopdocument Inleiding – O.a. doelstelling, productomschrijving en perceelindeling, (duur) overeenkomst, in-/uitstroom Uitgangspunten procedure – O.a. planning, contactpersoon, voorwaarden Eisen aan de aanbieder – O.a. uitsluitingsgronden, geschiktheid Speerpunten en gevraagde dienstverlening (algemeen) Programma van eisen (specifiek) – O.a. inhoudelijke eisen (bijv. eisen t.a.v. het product / de dienstverlening), eisen t.a.v. plan van aanpak, commerciële eisen Offerte en beoordeling – O.a. inschrijving perceel + capaciteit, omschrijving maatwerkvoorziening, plan van aanpak, prijs

15 Inkoopdocument (2) Huidige ideeën – Per maatwerkvoorziening twee percelen 1.Beperkt aantal aanbieders 2.Alle aanbieders die voldoen aan de gewenste kwaliteit – Aanbieders schrijven in op beide percelen of niet – Looptijd: 24 + 12 + 12 +12 + 12 – In- en uitstapmomenten Uitstap mogelijk na 1 ½ jaar bij niet functioneren / veranderen of vrijwillig Instap mogelijk na 1 jaar (perceel 2)

16 Inkoopdocument (3) Huidige ideeën (2) – Minimaal te voldoen aan de gestelde eisen – In te dienen offerte Keuze maatwerkvoorziening(en) + beschikbare capaciteit Omschrijving invulling maatwerkvoorziening Plan van aanpak ‘kwaliteit en resultaten’ Prijs – Perceel 1: selecteren van enkele aanbieders – Perceel 2: minimumkwaliteit is contract

17 Planning inkooptraject ActiviteitDatum Versturen offerte aanvraag19 juni 2014 Indienen van de vragen7 juli 2014 Concept beantwoording15 juli 2014 Marktbijeenkomst22 juli 2014 Definitieve beantwoording28 juli 2014 Ontvangst offertes18 augustus 2014 Voorlopige gunningBegin september Definitieve gunningEind september

18 Stemkastjes Quiz Op uw stoel ligt een stemkastje De dagvoorzitter legt u een ruim 20 vragen voor Zodra hij u daarom vraagt krijgt u beperkt de tijd om antwoord te geven Bij een aantal vragen vraagt de dagvoorzitter om een reactie uit de zaal De uitslag van de vragen doen we bij het visiedocument uitgangspunten inkoop begeleiding en we houden er rekening mee bij de verdere uitwerking


Download ppt "Leidraad Programma (dagvoorzitter) – zonder beamer (foyer) Terugkoppeling 25/3 (RNV) – zonder beamer (foyer) Tafelindeling (dagvoorzitter) – zonder beamer."

Verwante presentaties


Ads door Google