De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie jeugdzorg: waar ging het ook alweer over?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie jeugdzorg: waar ging het ook alweer over?"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie jeugdzorg: waar ging het ook alweer over?
Alle jeugdzorg per naar gemeenten: Begeleiding, bescherming en behandeling 0-18 Vrijwillig kader: Provinciale jeugdzorg Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd Jeugd met verstandelijke beperking Gedwongen kader: Jeugdbescherming, jeugdreclassering Jeugdzorg plus 1

2 Wat moet er anders? Verantwoordelijkheid nu versnipperd: provincie, Rijk, zorgverzekeraar, AWBZ. Alles naar gemeenten Integraal zorgaanbod Minder bureaucratie Vraag-gericht i.p.v. aanbod-gericht Regie cliënt; niet over, maar met het gezin. Hulp op maat mogelijk maken Jeugdhulp in totale context plaatsen: gezin, school etc.: 1Gezin1Plan, 1 gezicht (3D) 2

3 Wet Jeugdhulp Zorgplicht gemeenten/beleidsvrijheid
Overgangsjaar 2015: continuïteit van zorg Huisarts mag naar alle jeugdhulp verwijzen Keuzevrijheid cliënt Regionale samenwerking verplicht Kwaliteitseiseisen AMHK Beleidsplan/Verordening 3

4 Stip aan de horizon: toekomstmodel

5 Huisarts 5

6 Jeugd- en Gezinsteams (JGT)
JGT is onderdeel van CJG, werkt nauw samen met sociale wijkteams etc. Team bestaat uit medewerkers van verschillende moederorganisaties in de jeugdhulp Hulp snel, efficiënt en dichtbij gezin Geen bureaucratie en doorverwijzing naar diverse loketten Specialistische hulp kan er snel bijgehaald worden 6

7 JGT, kijkje in de keuken https://www.youtube.com/watch?v=BMiJixgC_9o 7

8 Proeftuinen JGT’s Sinds maart ‘14 6 JGT’s als proeftuin opgezet
Eerste ervaringen erg positief (serieus genomen, korte lijnen, snel hulp geboden) Proeftuinen uitgebreid geëvalueerd Vanaf JGT’s in Holland Rijnland 8

9 Jeugd en Gezinsteam als toegang
JGT werkt met 1 gezin 1 plan: wat is er breed nodig? Wanneer specialistische hulp nodig is kunnen ze die erbij betrekken/ naar verwijzen Geen beschikking van de gemeente; alleen als cliënt daarom vraagt Wijzen ook PGB toe indien van toepassing (volgens beleidsregels PGB in wet/regio) l 9

10 Positie van de huisarts
De huisarts mag verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp Gemeenten vergoeden de zorg bij de door hen gecontracteerde aanbieders Huisartsen worden daarover z.s.m. geïnformeerd Elke huisarts daarnaast eigen contactpersoon JGT Wanneer huisarts via het JGT verwijst wordt kort terug gerapporteerd welke hulp is ingezet Momenteel wordt onderzocht hoe dit zo simpel mogelijk plaats kan vinden 10

11 Informatie en contact Alle JGT- en CJG-informatie staat op (vanaf geheel geactualiseerd) Met daarop contactgegevens voor huisartsen hoe in contact te komen met hun JGT- contactpersoon JGT’s zullen actief contact zoeken met de huisartsen in hun werkgebied 11


Download ppt "Transitie jeugdzorg: waar ging het ook alweer over?"

Verwante presentaties


Ads door Google