De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie sociaal domein Haarlem Toegang tot voorzieningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie sociaal domein Haarlem Toegang tot voorzieningen"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie sociaal domein Haarlem Toegang tot voorzieningen
Piet Haker Participatieraad 6 januari 2015

2 Uitgangspunten inrichten toegangsprocessen
Uitgangspunten voor de inrichting van het toegangsproces zijn (naast wettelijke vereisten): zo min mogelijk schakels zo dicht mogelijk bij de burger en met vertrouwen in de professionaliteit van de zorgaanbieders

3 Toegang tot Participatiewet
Geen beleidsvrijheid, volledig wettelijk geregeld en belegd bij gemeenten In Haarlem: via Werkplein

4 Toegang tot Jeugdzorg Deels wettelijk geregeld, deels beleidsvrijheid
Opvoed- en opgroeiondersteuning: vrij toegankelijk in de basisinfrastructuur Specialistische jeugdzorg: via het CJG en de CJG coaches (keuze Haarlem) via huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten (wettelijk) Jeugdbescherming en –reclassering: via de kinderrechter

5 Toegang tot Wmo Proces wettelijk vastgelegd
Beleidsvrijheid bij nadere invulling Gedifferentieerde toegang: rol voor huisarts, zorgaanbieders en sociaal wijkteam in onderzoeksfase – naast de gemeente Beschikking door gemeente, in de backoffice Melding Onderzoek Aanvraag Beschikking Opdracht

6 Toegang tot Wmo Het onderzoek
Brede vraagverheldering / generalistische blik (alle leefdomeinen) Oplossingen conform Samen voor Elkaar (eigen kracht, sociaal netwerk, basisinfrastructuur etc) Samen met de burger en keuzevrijheid Kostenbewustzijn

7 Brede vraagverheldering
Huishouden Kan betrokkene zelfstandig….. boodschappen doen maaltijden bereiden licht huishoudelijk werk uitvoeren (opruimen, afstoffen, afwassen, bedden opmaken) zwaar huishoudelijk werk uitvoeren ( schoon-maken sanitair, stofzuigen, ramen lappen, bedden verschonen) wastaken verrichten (wasmachine bedienen, was ophangen, afhalen, vouwen, strijken en opbergen) het huishouden organiseren (weten wat er moet gebeuren, weten welke boodschappen nodig zijn) de kinderen verzorgen Zelfzorg Kan betrokkene zich zelfstandig….. wassen en douchen aan- en uitkleden naar het toilet gaan eten en drinken Huisvesting De woonsituatie in kaart brengen en vragen beantwoorden: Kan betrokkene zelfstandig….. de woning bereiken de woning betreden het toilet gebruiken de woonkamer en slaapkamer gebruiken de keuken gebruiken De badkamer gebruiken Verplaatsen Kan betrokkene zich zelfstandig….. verplaatsen in de woning verplaatsen rondom de woning lokaal verplaatsen (zo niet, welke bestemming zou men willen bereiken?) Maatschappelijke participatie ondervindt betrokkene belemmeringen op het gebied van….. dagbesteding financiën administratie het onderhouden van een sociaal netwerk

8 Oplossingen conform Samen voor Elkaar
Wat kan betrokkene zelfstandig en wat niet? Hoe lost betrokkene het probleem tot nu toe op? Hoe denkt betrokkene dat het probleem opgelost kan worden? Voorliggende voorzieningen bespreken en bekijken of daar de oplossing van het probleem ligt: * eigen netwerk aanspreken; * verwijzen naar oplossingen in de basisinfrastructuur (bijv. Buuv, vrijwilligerscentrale…enz. Vraagt kennis van de sociale kaart) * wettelijk voorliggende voorzieningen (bijv. eerst revalideren) Verwijzing naar voorliggende voorziening begeleiden of een aanvraag voor een maatwerk voorziening in gang zetten Sociaal netwerk beschrijven

9 Resultaat van onderzoek: arrangement = aanvraag
Proces melding en onderzoek Melding bij aanbieder of gemeente Korte vragenlijst Informatie en advies; geen onderzoek nodig Aanbieder legt contact met gemeente Gemeente regisseur van aanvraag Onderzoek leefgebieden en ZRM Onderzoek naar: eigen kracht, inzet sociaal netwerk en het gebruik van algemene voorzieningen uit basisinfrastructuur Inhoud arrangement: eigen kracht oplossingen + sociaal netwerk oplossingen + algemene voorzieningen + - eventueel aanvraag maatwerkvoorziening Resultaat van onderzoek: arrangement = aanvraag Beschikking

10 Tot slot: cliëntondersteuning
Wmo-loketten Ouderenadviseurs en welzijnswerk GGZ-steunpunten Sociaal wijkteams Sociaal maatschappelijke dienstverlening en sociaal raadslieden Vrijwillige steunpunten, buddyzorg en vrijwillige thuishulp


Download ppt "Transitie sociaal domein Haarlem Toegang tot voorzieningen"

Verwante presentaties


Ads door Google