De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

kwaliteitsbeleid MNN 22 september 2009 Mentorschap: goed geregeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "kwaliteitsbeleid MNN 22 september 2009 Mentorschap: goed geregeld"— Transcript van de presentatie:

1 kwaliteitsbeleid MNN 22 september 2009 Mentorschap: goed geregeld
Nico Heinsbroek 22 september 2009

2 Opbouw Wat is kwaliteit (en wie daarvoor kan zorgen) Actueel beleid
Ontwikkelingen in vraag en aanbod Inzet kwaliteitsbeleid komende tijd Tot slot: mentorschap goed geregeld? 22 september 2009

3 Kwaliteit en wie daarvoor moet zorgen
Goed mentorschap: de mentor Zorgvuldige en transparante werkprocessen bij toerusting, bemiddeling en begeleiding: de coordinator Bestuurlijk/organisatorische voorwaarden (en netwerkrelaties): de besturen Landelijke belangenbehartiging en steun: MNN Kwaliteit op de agenda: We hebben ons de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met het oprichten van de stichtingen, jullie hebben je ingewerkt, netwerk opgebouwd, je manier van werken ontwikkeld en bent aan de slag gegaan om de productie eisen van VWS te behalen. Nu is het tijd geworden om samen na te gaan denken: wat is goed mentorschap ? Ook van buitenaf wordt meer gesproken over kwaliteit. Aanleiding is bijvoorbeeld zo’n Zembla uitzending over bewindvoering, waarin de kwaliteit van de bewindvoering vraagtekens krijgt. Dit heeft ook gevolgen voor mentorschap. In de nieuwe wet zullen wellicht eisen aan kwaliteit worden gesteld. Daarnaast is er een congres in september. Je hebt daarvoor al de vooraankondiging gehad. Kwaliteit is het onderwerp van dit congres. We willen aan beleidsmakers en alle andere betrokkenen duidelijk maken dat men het mentorschap door vrijwilligers met een gerust hart aan de regionale stichtingen over kan laten. Dit zijn dus de redenen om met kwaliteit aan de slag te gaan. In december is de tekst “kwaliteitssysteem mentorschap” in het bestuur van MNN besproken. Zie tekst. Daarin staat hoe het kwaliteitssysteem zal worden ontwikkeld. De verschillende stappen worden erin genoemd. Aangegeven is dat alle teksten aan de coördinatoren worden voorgelegd, omdat jullie degene zijn die er mee zullen moeten gaan werken. De werkgroep is in januari aan de slag gegaan. Allereerst hebben we de kwaliteitseisen opgesteld. Deze zijn voorgelegd aan een groep deskundigen, worden nu aan jullie voorgelegd en zullen vervolgens in het bestuur MNN worden besproken. 22 september 2009

4 Werkprocessen Intake cliënten Intake kandidaat-mentoren
Match cliënt en mentor Ondersteunen aanvraag benoeming Begeleiding uitvoering mentorschap door de mentor Het gaat er dus niet om wat er kan of is op dit moment, maar het gaat erom op te schrijven in het kwaliteitssysteem wat wij denken dat nodig is voor GOED MENTORSCHAP Taakverdeling voor de bespreking: Ik geef de uitleg ; als er discussie ontstaat, leidt Anne deze discussie. 22 september 2009

5 Actueel beleid Stimuleren en steunen van ontwikkeling van kwaliteit: kennis delen Coördinatoren-overleg, en intervisie Informatie en advies nieuwe coördinatoren Deskundigheidsbevordering Beschikbaar stellen van voorbeeld-methodieken: model documentenboek “Dag van de mentor” Uitgangspunten: je krijgt de tekst straks mee, lees dit rustig door en als je opmerkingen hebt, graag. We bespreken nu alleen de onderwerpen die in het systeem staan en niet de eisen op zich. Zoals gezegd, je krijgt het mee… 22 september 2009

6 Ontwikkelingen in de vraag
groeiend aantal mensen dat zorgbehoevend is en daarbij een mentor nodig heeft toenemend aantal mensen zonder mantelzorg toenemende druk op mantelzorgers toenemende behoefte om vertegenwoordiging goed te regelen 22 september 2009

7 Ontwikkelingen in het aanbod
Beschikbaarheid familie? Beschikbaarheid vrijwilligers? Professionele mentoren? Organisaties als mentor benoemd? Eisen aan kwaliteit? 22 september 2009

8 Inzet kwaliteitsbeleid komende tijd
Doorgaan met stimuleren en steunen van ontwikkeling van kwaliteit: kennis delen Werk maken van borgen van kwaliteit 22 september 2009

9 Uitgangspunten ruimte voor diversiteit in beleid en uitvoering
duidelijkheid door eenheid in kwaliteit en profilering transparantie 22 september 2009

10 Uitwerking gezamenlijk formuleren aansluitings- voorwaarden
kwaliteit registratie communicatie gezamenlijk organiseren toetsing en handhaving 22 september 2009

11 Resultaat en gewenst effect
“Mentorschap: daar kun je van op aan” goede samenwerking met alle betrokkenen zodat wie dat nodig heeft op geschikte wijze van een goede mentor wordt voorzien 22 september 2009

12 Mentorschap goed geregeld?
Mentorschap uit de startblokken er moet nog veel gebeuren kwaliteit vraagt tijd realisatie vraagt de nodige middelen “Geen gesprek is ongehoord” Mentorschap: graag verder op weg! 22 september 2009


Download ppt "kwaliteitsbeleid MNN 22 september 2009 Mentorschap: goed geregeld"

Verwante presentaties


Ads door Google