De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijdag 16 okt en Zaterdag 17 okt 19:30 uur Locatie: Infocentrum Nienoord Nienoord 20 9351AC Leek www.filmhuiswesterkwartier.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijdag 16 okt en Zaterdag 17 okt 19:30 uur Locatie: Infocentrum Nienoord Nienoord 20 9351AC Leek www.filmhuiswesterkwartier.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijdag 16 okt en Zaterdag 17 okt 19:30 uur Locatie: Infocentrum Nienoord Nienoord 20 9351AC Leek www.filmhuiswesterkwartier.nl

2

3

4 Liturgie Ps.111:1,6 Opw.687 Lz.Ps. 112 Ps.26:1,2 T.Ps. 112 Ps.112 Gz.166 Liturgie TROUW, Welkom Omdat we 35 jaar getrouwd zijn, in Haule wonen en ons bedrijf mogen hebben, nodigen we u allen uit dit met ons te vieren. VANDAAG (zondag 27-09) vanaf19:00 uur. In de feesttent bij Boerderijzuivel Jansma; Dorpsstraat 56 te Haule. Spreker:Geert Bruinsma Pianist:Kees Kuiper Na afloop een hapje en sapje. Allen hartelijk welkom!

5 Liturgie Ps.111:1,6 Opw.687 Lz.Ps. 112 Ps.26:1,2 T.Ps. 112 Ps.112 Gz.166 Liturgie ‘Bouwen aan een biddende gemeente’ 1/2 Er zijn nog maar een paar aanmeldingen voor deze interkerkelijke toegankelijke cursus. We komen bij elkaar op de dinsdagavonden 6, 20 en 27 oktober in ‘De Bining’ om 19.45 uur. Deze avonden zijn open voor allen, die eigenlijk meer bezig willen zijn met gebed. We verdiepen ons in het gebed naar aanleiding van het Bijbelboek Nehemia. Geef u nog snel op!

6 Liturgie Ps.111:1,6 Opw.687 Lz.Ps. 112 Ps.26:1,2 T.Ps. 112 Ps.112 Gz.166 Liturgie ‘Bouwen aan een biddende gemeente’ 2/2 Tijdens iedere bijeenkomst gaat de Bijbel open, delen we onze ervaringen en wordt er gebeden en gezongen. We werken met een Karpos-leerhuisboekje, uit de serie van het Evangelisch Werkverband en een powerpoint. Aanmelden graag via dsvdbeukel@pknhaulerwijk- waskemeer.nl of telnr. 427825 of via jetty.lise@gmail.com of tel 422529 Geef u nog snel op!

7 Liturgie Ps.111:1,6 Opw.687 Lz.Ps. 112 Ps.26:1,2 T.Ps. 112 Ps.112 Gz.166 Liturgie Gospelkoor: “Voices” Donderdagavond 8 oktober om 20.00 uur start Gospelkoor “Voices” weer met oefenen. Onder leiding van Izaäk van Apeldoorn gaan we weer kerstliederen instuderen. Nieuwe leden maar ook oud leden zijn van harte welkom. Tot donderdag 8 oktober. Gospelkoor “Voices”

8 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Jaarthema 2015/2016 “Levende Gemeente van Christus zijn” Startavond: Woensdag 30 september in de Kruiskerk. Vanaf 19:30 bent u welkom voor een kopje koffie of thee. De avond zal starten om 19:45. Als spreker is uitgenodigd: Hans Oppenhuizen. Hij zal uitleg geven over zijn boek “Een moderne Gemeente”. Dit boek zullen we ook gaan bespreken in de Gemeentekringen. We hopen dat een ieder daar zoveel mogelijk aan mee gaan doen. De CKL Haulerwijk

9 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 27 september 09:15 Oppas: Renske en Hennie 09:30 Kerkdienst: br. P. Zuidema 14:00 Kerkdienst: ds R. van Wijnen (Zuidlaren) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. Mulder Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

10 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Agenda aanstaande week 2/2 Zondag 4 oktober 09:15 Oppas Martin en Renske 09:30 Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00 Kerkdienst: ds Th.J. Havinga (Zuidlaren) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - 15:00 Bloemen bezorgen: Fam Rouwhorst Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

11 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Jarigen aanstaande week ma 28-09 Lois Molenaar (21) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam. Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

12 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Welkom Voorganger:ds. R. van Wijnen Piano:br. M. van Breden Beamist:br. E. van der Heide Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

13 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

14 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

15 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

16 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Psalm 92: 1, 2, 3, 7 1't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

17 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Psalm 92: 1, 2, 3, 7 2Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

18 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Psalm 92: 1, 2, 3, 7 3Hoe diep zijn uw gedachten! Een dwaas kan niet verstaan dat eens ten onder gaan wie uw gebod verachten. Hoe weelderig zij leven, als onkruid op het land, verdelgen zal uw hand al wie uw wil weerstreven.

19 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Psalm 92: 1, 2, 3, 7 7De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven.

20 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

21 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Lezen Job 28 Over de wijsheid 1 Er is een plaats waar zilver wordt gewonnen, een plaats waar goud gewassen wordt. 2 IJzer wordt uit de aarde opgedolven en koper wordt uit erts gesmolten. 3 De mens verdrijft de duisternis, hij dringt door tot in het binnenste der aarde, tot aan de steen van diepst verborgen donkerte. 4 Hij hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, tot waar zijn voet geen steun meer vindt en hij verloren in de leegte hangt. 5 Op de aarde schiet het koren op, maar diep in haar woelt een vuur.

22 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Lezen Job 28 6 Daar zijn de stenen van saffier, daar is het stof van gouden korrels. 7 De roofvogel kent niet het pad daarheen, het haviksoog ontdekt het niet. 8 De trotse dieren zullen het nooit betreden, ook de leeuw waagt zich er niet. 9 De mens zet het houweel in het gesteente, hij keert de bergen om vanaf hun voet. 10 In de rotsen hakt hij tunnels uit en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden. 11 Hij damt de ondergrondse stromen in en brengt naar het licht wat diep verborgen is.

23 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Lezen Job 28 12 Maar de wijsheid – waar moet je haar zoeken, en het inzicht – waar is het te vinden? 13 Geen sterveling kent de weg erheen, de wijsheid is niet in het land der levenden. 14 De oervloed zegt: ‘Ze is niet bij mij,’ de diepste zee: ‘Bij mij evenmin.’ 15 De wijsheid is niet te koop voor enig goud, noch kan ze in zilver worden afgewogen. 16 Kostbaarder is ze dan het goud van Ofir, dan de duurste onyx of saffier. 17 Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas, niet verworven voor schalen van het fijnste goud.

24 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Lezen Job 28 18 Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, een buidel wijsheid is meer waard dan parels. 19 Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren, ze is kostbaarder dan zuiver goud. 20 Maar van waar stamt de wijsheid dan, en het inzicht – waar is het te vinden? 21 De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. 22 De afgrond en de dood, ze zeggen beide: ‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’ 23 Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft.

25 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Lezen Job 28 24 Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. 25 Toen hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde, 26 toen hij zijn wet oplegde aan de regen en de wegen van de donderwolken baande, 27 zag hij de wijsheid en hij toetste haar, hij peilde en doorgrondde haar. 28 En hij sprak tot de mens: ‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht.’

26 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

27 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Opwekking 407: 1, 2, 3 1O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

28 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Opwekking 407: 1, 2, 3 2Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als eer: Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

29 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Opwekking 407: 1, 2, 3 3Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

30 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

31 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Tekst Spreuken 30: 1-6 De uitspraken van Agur 1 Hier volgen de woorden van Agur, de zoon van Jake, dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan. Ik ben zo moe, mijn God, zo moe, ik kan niet meer.- 2 Ik ben dommer dan ieder ander, elk menselijk inzicht ontbreekt mij. 3 Ik heb geen wijsheid opgedaan, van de Heilige weet ik niets. 4 Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald?

32 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Tekst Spreuken 30: 1-6 Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noem mij zijn naam, en de naam van zijn zoon, als je die kent. 5 Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken. 6 Voeg niets aan zijn woorden toe, anders straft hij je en blijk je een leugenaar.

33 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

34 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Preek Het geloof achterhaald door de feiten?

35 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Preek Zoektocht naar de waarheid om het leven beter te begrijpen 1.zelf loop ik vast 2.ik zoek het hogerop 3.alleen Gods Woord biedt veiligheid

36 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Preek Zelf loop ik vast

37 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Preek Ik zoek het hogerop Gods Zoon!

38 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Preek Alleen Gods Woord biedt veiligheid van A tot Z

39 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

40 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Psalm 111: 4, 6 4Gods werk is waarheid en vol recht; en alles wat Hij heeft gezegd, is ons een licht op onze wegen. Hij doet zijn vaste woord gestand, dat tijd en eeuwigheid omspant. Hij is getrouw in vloek en zegen. 6't Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

41 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

42 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Gezang 161: 1-4 1Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

43 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Gezang 161: 1-4 2'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

44 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Gezang 161: 1-4 3Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

45 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Gezang 161: 1-4 4Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

46 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

47 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Collecte 1e collecte:Zending 2e collecte:Verplichtingen Kerkverband

48 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

49 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Psalm 145: 1, 5 1Mijn God en Koning, aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. Uw naam, zo groot en vol van majesteit zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen. Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

50 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Psalm 145: 1, 5 5Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!

51 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

52 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Amen A-men, a-men, a-men.

53 Liturgie Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie

54 Ps.92: 1-3, 7 Lz.Job 28 Opw.407: 1-3 T.Spr. 30: 1-6 Preek Ps.111: 4, 6 Gz.161: 1-4 Collecte Ps.145: 1, 5 Liturgie Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Vrijdag 16 okt en Zaterdag 17 okt 19:30 uur Locatie: Infocentrum Nienoord Nienoord 20 9351AC Leek www.filmhuiswesterkwartier.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google