De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 De overdenking gaat over: 'Wakker blijven voor de wederkomst'

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 De overdenking gaat over: 'Wakker blijven voor de wederkomst'"— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 De overdenking gaat over: 'Wakker blijven voor de wederkomst' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra Zingen:In deze stilte (Sela) met Cantorij Zingen:Liedboek 126 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 121:1, 2, 3, 4, 5, 9 beurtzang (NG 62)

2 Stichting Voedselbank Walcheren Kleverskerkseweg 57 – 4338 PM – Middelburg “…. Wat me het meest ergert, is niet dat er rijken en armen bestaan; het is de verspilling …. “ Moeder Theresa Weet je het nog ? Inzamelactie van levensmiddelen voor de VOEDSELBANK in de kerk Inleveren kan op : Zondag 1 december Meer gegevens in je postvak Kees Mesu 0624356847

3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 De overdenking gaat over: 'Wakker blijven voor de wederkomst' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Zingen: In deze stilte (Sela) met Cantorij Zingen: Liedboek 126 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 121:1, 2, 3, 4, 5, 9 beurtzang (NG 62) Voorlezer: Margriet Toornstra

4 .... Geef ons uw vrede, in deze stilte. Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw vrede, in deze stilte. Breng onze onrust tot rust Geef ons uw vreugde, in deze stilte. Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw vreugde, in deze stilte. Breng onze onrust tot rust. In deze stilte

5 .... Geef ons uw zegen, in deze stilte. Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw zegen, in deze stilte. Breng onze onrust tot rust. In deze stilte

6 .... Zingen:In deze stilte (Sela) Zingen:Liedboek 126 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 9 beurtzang (NG 62) Gebed Luisteren:Liedboek 124 Liedboek 122 Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 Zingen:Opwekking 585 Zingen:Opwekking 627 Overdenking

7 Liedboek 126: 1, 2, 3

8

9

10 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 9 beurtzang (NG 62)....

11 ... Gezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 9 (NG 62) allen

12 ... Gezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 9 allenGezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 9 (NG 62)

13 ... vrouwenGezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 9 (NG 62)

14 ... mannenGezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 9 (NG 62)

15 ... vrouwenGezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 9 (NG 62)

16 ... allenGezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 9 (NG 62)

17 .... Gebed Luisteren:Liedboek 124 Liedboek 122 Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 Zingen:Opwekking 585 Zingen:Opwekking 627 Overdenking Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen

18 .... Gebed Luisteren:Liedboek 124 Liedboek 122 Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 Zingen:Opwekking 585 Zingen:Opwekking 627 Overdenking Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen

19 .... Gebed Luisteren:Liedboek 124 Liedboek 122 Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 Zingen:Opwekking 585 Zingen:Opwekking 627 Overdenking Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen

20 .... Komt tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht. Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind. Liedboek 122: 1, 5

21 .... Lof zij God in 't hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk, nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid. Liedboek 122: 1, 5

22 .... Gebed Luisteren:Liedboek 124 Liedboek 122 Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 Zingen:Opwekking 585 Zingen:Opwekking 627 Overdenking Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen

23 .... Gebed Luisteren:Liedboek 124 Liedboek 122 Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 Zingen:Opwekking 585 Zingen:Opwekking 627 Overdenking Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen

24 ... leadsingersOpwekking 585: 1, refr, Daarna samenzang

25 ... leadsingersOpwekking 585: 1, refr, Daarna samenzang

26 ... Opwekking 585: 1, 2, refr, 3, refr., refr.

27 ...

28 ...

29 ...

30 ...

31 ...

32 .... Gebed Luisteren:Liedboek 124 Liedboek 122 Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 Zingen:Opwekking 585 Zingen:Opwekking 627 Overdenking Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen

33 Opwekking 627: 1, refr. Daarna samenzang leadsingers

34 Opwekking 627: 1, refr. Daarna samenzang 3 3 leadsingers 3

35 Opwekking 627: 1, 2, refr., 3, refr.

36

37 3 3 3

38

39 Opwekking 627 3 3 3 3 Opwekking 627: 1, 2, refr., 3, refr. 3 3

40 .... Gebed Luisteren:Liedboek 124 Liedboek 122 Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 Zingen:Opwekking 585 Zingen:Opwekking 627 Overdenking Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen

41 ....

42 .... Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen Luisterlied: Psalm 63 (Mars Hill versie) Collecte Zegen Zingen: Hoe groot zijt Gij

43 .... Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen Luisterlied: Psalm 63 (Mars Hill versie) Collecte Zegen Zingen: Hoe groot zijt Gij

44 .... Abba Vader, U alleen Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds bij U zijn, laat mij nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

45 .... Abba Vader, U alleen Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij, slechts van U alleen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nooit meer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

46 .... Abba Vader, U alleen Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds bij U zijn, laat mij nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

47 .... Gebed Zingen: Abba Vader, U alleen Luisterlied: Psalm 63 (Mars Hill versie) Collecte Zegen Zingen: Hoe groot zijt Gij

48 .... Psalm 63 (Mars Hill versie) O God, U bent mijn God. Ik verlang naar u als droge grond naar water. Ik zag uw kracht en licht, Uw macht en majesteit. Mijn lippen zingen van uw grootheid. Ik heb niets liever dan Uw liefde, ik heb geen leven zonder U. In Uw schaduw ben ik veilig en Uw handen dragen mij.

49 .... Psalm 63 (Mars Hill versie) Ik wil U prijzen zolang als ik leef! U bent altijd mijn helper geweest! O God, U bent mijn God. Midden in de nacht zijn mijn gedachten bij U. Ik ben aan U gehecht. Uw hand laat mij niet los. En U vult mijn ziel met dankbaarheid.

50 .... Psalm 63 (Mars Hill versie) Ik heb niets liever dan Uw liefde, ik heb geen leven zonder U. In Uw schaduw ben ik veilig en Uw handen dragen mij. Ik wil U prijzen zolang als ik leef! U bent altijd mijn helper geweest!

51 .... COLLECTE Vandaag Is de 1 ste collecte voor de Diakonie De 2 de collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jasper Boeije Volgende week: Jan Roorda Zegen Na de zegen zingen we: Hoe groot zijt Gij Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

52 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jasper Boeije Volgende week: Jan Roorda Zegen Na de zegen zingen we: Hoe groot zijt Gij Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

53 Zegen Zingen: Hoe groot zijt Gij....

54 Hoe groot zijt Gij.... O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

55 Hoe groot zijt Gij.... Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

56 Hoe groot zijt Gij.... Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

57 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 8 december om 9.30 uur. Van harte welkom.....

58 volgende week zondag na de diensten deurcollecte voor het gemeentekerstfeest!!! Richtbedrag 10 euro

59 Stichting Voedselbank Walcheren Kleverskerkseweg 57 – 4338 PM – Middelburg “…. Wat me het meest ergert, is niet dat er rijken en armen bestaan; het is de verspilling …. “ Moeder Theresa Weet je het nog ? Inzamelactie van levensmiddelen voor de VOEDSELBANK in de kerk Inleveren kan op : Zondag 1 december Meer gegevens in je postvak Kees Mesu 0624356847


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 De overdenking gaat over: 'Wakker blijven voor de wederkomst'"

Verwante presentaties


Ads door Google