De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. J.G. Schenau cgk predikant te Goes Voorlezer: Nico Huijssoon We lezen: Job 28: en Markus 6: 1 - 6b De preek gaat over Markus 6: 3a. Witte zwanen, zwarte zwanen... Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4

3 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep
Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.

4 Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan: wie zal voor mij de wijde oceaan bevaren, wie brengt van de overkant der zee de schat der diepe wijsheid mee, die 's levens raadsel kan verklaren?

5 Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet
Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet en droomt van bovenaardse streken. Wat gij ook in de sterren leest, alleen de Geest beroert de geest, alleen het woord kan 't hart toespreken.

6 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd,
Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak vóór u ligt de weg ten leven.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Job 28: en Markus 6: 1 - 6b Zingen: Psalm 118: 5, 8 Preek over Markus 6: 3a. Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Job 28: en Markus 6: 1 - 6b Zingen: Psalm 118: 5, 8 Preek over Markus 6: 3a. Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Job 28: en Markus 6: 1 - 6b Zingen: Psalm 118: 5, 8 Preek over Markus 6: 3a. Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Job 28: en Markus 6: 1 - 6b Zingen: Psalm 118: 5, 8 Preek over Markus 6: 3a. Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6

11 Witte zwanen, zwarte zwanen...
Tekst: Markus 6: 3a. Witte zwanen, zwarte zwanen...

12 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Collecte Zingen: Liedboek 75: 13, 14, 15 Zegen

13 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Collecte Zingen: Liedboek 75: 13, 14, 15 Zegen

14 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Collecte Zingen: Liedboek 75: 13, 14, 15 Zegen

15 de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga,
Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

16 ’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) ’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

17 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

18 Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen
Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

19 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag is de collecte is voor de Kerk
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag is de collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 13, 14, 15

20 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de 1e collecte is voor het studiefonds Thusano En de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Henk Treurniet Volgende week: Anthony Abboud Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 13, 14, 15

21 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
Liedboek 75: 13, 14, 15 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

22 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;
Liedboek 75: 13, 14, 15 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

23 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
Liedboek 75: 13, 14, 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

24 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

25 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

26 Livemuziek: Tubes4Granted
Presents: Livemuziek: Tubes4Granted Zaterdag 9 oktober Vanaf 20:00 uur Entree: € 2,50 Meer info:

27 De nieuwe Naast/ van oktober is uit!
. De nieuwe Naast/ van oktober is uit!

28 ‘Kom en zie’ in Kinshasa
In oktober inNaast/: ‘Kom en zie’ in Kinshasa

29 Perspectief voor Mylana
In oktober inNaast/ : Perspectief voor Mylana

30 Twaalf apostelen in Benin
In oktober inNaast/: Twaalf apostelen in Benin

31 In oktober inNaast/: Dames van de thee

32 Kennismaken met hindoes
In oktober inNaast/: Kennismaken met hindoes


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google