De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Job 28: 1 - 13 en 23 - 28 Markus 6: 1 - 6b De preek gaat over Markus 6: 3a. Witte zwanen, zwarte zwanen....... Het eerste lied: Liedboek 7: 1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Job 28: 1 - 13 en 23 - 28 Markus 6: 1 - 6b De preek gaat over Markus 6: 3a. Witte zwanen, zwarte zwanen....... Het eerste lied: Liedboek 7: 1,"— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Job 28: 1 - 13 en 23 - 28 Markus 6: 1 - 6b De preek gaat over Markus 6: 3a. Witte zwanen, zwarte zwanen....... Het eerste lied: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Voorganger: ds. J.G. Schenau cgk predikant te Goes Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Voorlezer: Nico Huijssoon

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.

4 Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan: wie zal voor mij de wijde oceaan bevaren, wie brengt van de overkant der zee de schat der diepe wijsheid mee, die 's levens raadsel kan verklaren?

5 Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet en droomt van bovenaardse streken. Wat gij ook in de sterren leest, alleen de Geest beroert de geest, alleen het woord kan 't hart toespreken.

6 Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak vóór u ligt de weg ten leven.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Job 28: 1 - 13 en 23 - 28 Markus 6: 1 - 6b Zingen: Psalm 118: 5, 8 Preek over Markus 6: 3a. Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Job 28: 1 - 13 en 23 - 28 Markus 6: 1 - 6b Zingen: Psalm 118: 5, 8 Preek over Markus 6: 3a. Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Job 28: 1 - 13 en 23 - 28 Markus 6: 1 - 6b Zingen: Psalm 118: 5, 8 Preek over Markus 6: 3a. Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Job 28: 1 - 13 en 23 - 28 Markus 6: 1 - 6b Zingen: Psalm 118: 5, 8 Preek over Markus 6: 3a. Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6

11 Tekst: Markus 6: 3a. Witte zwanen, zwarte zwanen...

12 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Collecte Zingen: Liedboek 75: 13, 14, 15 Zegen

13 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Collecte Zingen: Liedboek 75: 13, 14, 15 Zegen

14 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Collecte Zingen: Liedboek 75: 13, 14, 15 Zegen

15 Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

16 Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) ’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

17 Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

18 Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (NG82) Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

19 COLLECTE Vandaag is de collecte is voor de Kerk Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 13, 14, 15

20 COLLECTE Volgende week Is de 1e collecte is voor het studiefonds Thusano En de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Henk Treurniet Volgende week: Anthony Abboud Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 13, 14, 15

21 Liedboek 75: 13, 14, 15 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

22 Liedboek 75: 13, 14, 15 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

23 Liedboek 75: 13, 14, 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

24 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

25 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.

26 Livemuziek: Tubes4Granted Meer info: www.soos2connect.nl Presents: Zaterdag 9 oktober Entree: € 2,50 Vanaf 20:00 uur

27 www.naast.nu.. De nieuwe Naast/ van oktober is uit!

28 In oktober inNaast/: www.naast.nu ‘Kom en zie’ in Kinshasa

29 In oktober inNaast/ : Perspectief voor Mylana www.naast.nu

30 In oktober inNaast/: www.naast.nu Twaalf apostelen in Benin

31 In oktober inNaast/: www.naast.nu Dames van de thee

32 Kennismaken met hindoes In oktober inNaast/: www.naast.nu


Download ppt "We lezen: Job 28: 1 - 13 en 23 - 28 Markus 6: 1 - 6b De preek gaat over Markus 6: 3a. Witte zwanen, zwarte zwanen....... Het eerste lied: Liedboek 7: 1,"

Verwante presentaties


Ads door Google