De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst In deze dienst wordt door ouderling Henk v/d Veen een preek gelezen van ds. E. Brink te Waddinxveen Voorlezer: Mark Treurniet We lezen: 1 Johannes 5: 5 – 21 De preek gaat over 1 Johannes 5: 14 – 17 WEERSPIEGEL GODS LIEFDE IN DE VOORBEDE Alle liederen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 138: 1, 2 . .

2 Pakistan heeft uw hulp nodig!
Daarom willen de diakenen volgende week een extra collecte houden met als bestemming Noodhulp Pakistan

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 138: 1, 2

4 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen.
Psalm 138: 1, 2 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven.

5 Want U hebt om uw grote naam gestand gedaan wat stond geschreven.
Psalm 138: 1, 2 Want U hebt om uw grote naam gestand gedaan wat stond geschreven. U hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. De koningen der aarde, HEER, gaan U hun eer en lof bewijzen, en om de waarheid van uw woord, door hen gehoord, uw grootheid prijzen

6 Votum en Zegengroet Zingen Psalm 138: 1, 2 Wet Zingen Gezang 158 Gebed Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Gezang 161: 1, 3 (NG 82) Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Psalm 141: 1, 2, 3 Preek over 1 Johannes 5: Zingen Gezang 62: 1, 2, 3, 4

7 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U.
Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, Aan U alleen geef ik mij geheel. Mijn aanbidding is voor U

8 Votum en Zegengroet Zingen Psalm 138: 1, 2 Wet Zingen Gezang 158 Gebed Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Gezang 161: 1, 3 (NG 82) Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Psalm 141: 1, 2, 3 Preek over 1 Johannes 5: Zingen Gezang 62: 1, 2, 3, 4

9 Votum en Zegengroet Zingen Psalm 138: 1, 2 Wet Zingen Gezang 158 Gebed Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Gezang 161: 1, 3 (NG 82) Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Psalm 141: 1, 2, 3 Preek over 1 Johannes 5: Zingen Gezang 62: 1, 2, 3, 4

10 de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga,
Gezang 161: 1, 3 (NG 82) Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

11 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
Gezang 161: 1, 3 (NG 82) Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

12 Votum en Zegengroet Zingen Psalm 138: 1, 2 Wet Zingen Gezang 158 Gebed Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Gezang 161: 1, 3 (NG 82) Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Psalm 141: 1, 2, 3 Preek over 1 Johannes 5: Zingen Gezang 62: 1, 2, 3, 4

13 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken,
Psalm 141: 1, 2, 3 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken, snel mij te hulp en hoor mij aan, U roep ik, wil mij gadeslaan, laat mij uw bijstand niet ontbreken.

14 Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen geheven zijn, tot U gericht
Psalm 141: 1, 2, 3 Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen geheven zijn, tot U gericht als reukwerk voor uw aangezicht, als offers die des avonds branden.

15 Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen,
Psalm 141: 1, 2, 3 Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen, laat mij niet spreken zonder grond, bewaak de deuren van mijn mond, laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

16 Votum en Zegengroet Zingen Psalm 138: 1, 2 Wet Zingen Gezang 158 Gebed Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Gezang 161: 1, 3 (NG 82) Lezen: 1 Johannes 5: Zingen: Psalm 141: 1, 2, 3 Preek over 1 Johannes 5: Zingen Gezang 62: 1, 2, 3, 4

17 de kracht van de voorbede de grens van de voorbede
Tekst: 1 Johannes 5: WEERSPIEGEL GODS LIEFDE IN DE VOORBEDE de kracht van de voorbede de grens van de voorbede

18 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader,
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader, de echte Jakobsladder, de enige weg omhoog.

19 Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde.
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde heeft werkelijk God gezien.

20 Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen is God te leren kennen, een andere weg loopt dood

21 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven.
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven. Heer Jezus wil ons geven die enige weg te gaan.

22 Zingen Gezang 62: 1, 2, 3, 4 Gebed Collecte Zingen Liedboek 427: 1, 2, 3, 4 Zegen

23 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de diaconie
de 2e collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 427: 1, 2, 3, 4

24 COLLECTE Volgende Week is de collecte voor de Kerk
Ook zal er een extra collecte zijn van de diakenen met bestemming Noodhulp Pakistan Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Treurniet Volgende week: Mark Treurniet Na de collecte zingen we: Liedboek 427: 1, 2, 3, 4

25 der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert.
Liedboek 427: 1, 2, 3, 4 Beveel gerust uw wegen, Al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

26 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed,
Liedboek 427: 1, 2, 3, 4 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn.

27 wat voor de mens tot schade of winste worden moet.
Liedboek 427: 1, 2, 3, 4 Uw trouw en uw genade, o Vader, weet zo goed wat voor de mens tot schade of winste worden moet. Wat Gij hebt uigelezen, dat werkt Gij, sterke held, en brengt in stand en wezen, wat Ge U hebt voorgesteld.

28 Een weg hebt Ge allerwegen, geen middel, dat U faalt.
Liedboek 427: 1, 2, 3, 4 Een weg hebt Ge allerwegen, geen middel, dat U faalt. Uw doen is louter zegen, uw gang met licht omstraald. Niets kan uw werk verhindren, uw plannen zijn gewis. Gij doet voor al uw kindren wat hun het heilzaamst is.

29 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

30 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

31 wat je als Christen kunt leren van de reclame',
Gemeente weekend 'Laat je kennen' , september 2010. Vrijdag 10/9 om uur:   'Christen als merk, wat je als Christen kunt leren van de reclame', lezing door André van der Lugt.  Vanmorgen en Zondagochtend 5 september aanmelden na de dienst voor de speurtocht op zaterdag 11 september in de hal van de kerk bij Ans van der Valk of Sari van Dixhoorn.

32 Pakistan heeft uw hulp nodig!
Daarom willen de diaken volgende week een extra collecte houden met als bestemming Noodhulp Pakistan


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google