De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Alternatieve route…….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Alternatieve route……."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Alternatieve route…….

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Na de voorzang gaan we staan voor een stil gebed. Na de votum en groet gaan we weer zitten. Tijdens deze dienst is er crèche tot 6 jaar oud. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. De doelen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen van volgende week zijn: Zambia training onderwijzers en Madurai India D.V. woensdag a.s. vergadert de kerkenraad Opgeven voor de schoonmaak kerk (zie kerkepad) D.V. 11 juni is er weer Trefpunt Vaderdag D.V. 21 juni actie MAF (zie kerkenpad) D.V. volgende week gaat onze eigen predikant ds. Weststrate weer in beide diensten voor.

4 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

5 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

6 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

7 LvK. 326: 1, 2 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

8 LvK. 326: 1, 2 God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen, voor and're stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.

9 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

10 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

11 Ps. 25: 2 HEER', ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJvrig mij Uw wet betrachten. Want Gij zijt mijn heil, o HEER', 'k Blijf U al den dag verwachten.

12 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

13 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

14 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

15 Ps. 19: 5 NB Zo blijft Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht in 't spoor door U gewild. Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht beloont Gij ruim en mild. Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen. O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, en leid mij met uw zegen!

16 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

17 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

18 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

19 Preek Schriftlezing en tekst: Gen. 16: 1 - 6 >>> Ps. 18: 9 NB Alternatieve route……….

20 Preek Schriftlezing en tekst: Gen. 16: 1 - 6 >>> Ps. 18: 9 NB Alternatieve route………. 1. berekend 2. bewandeld 3. bestemming (niet) bereikt

21 Ps. 18: 9 NB Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze Here? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

22 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

23 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Vakantiecollecte Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

24 INA 027 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

25 een van de grootste en dichtstbevolkte landen ter wereld; kastenstelsel, waarbij iedereen op een bepaalde laag in de samenleving; geplaatst wordt, speelt een grote rol; grote verschillen tussen arm en rijk. diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK INA 027

26 armoede, culturele gewoontes en gebrek aan kennis breiden de aidsepidemie uit; uit angst voor de gevolgen durven mensen zich niet te laten testen; vrouwen hebben vaak weinig of geen keus om besmetting te ontlopen. diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK INA 027

27 is gestart met het project Pro-Creation: in Madurai en omgeving; voor elke leeftijdsgroep een cursus; vrijwilligers uit de kerken spelen een grote rol. diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK INA 027

28 Aanvankelijk waren de mensen terughoudend maar inmiddels kan de cursus op grote schaal worden gegeven: aan zondagscholen, basisscholen, middelbare scholen, jeugdclubs, kerkenraden, predikantengroepen enz. diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK INA 027

29 De vrijwilligers van CARE willen nog meer bekendheid geven aan de cursus en deze ook in een groter werkgebied inzetten. Dat kan met onze hulp! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK INA 027

30 Deputaten hebben voor dit project € 10.000 toegezegd. Helpt u, help jij mee? INA 027 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

31 ZAM 127 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

32 Er gaat een wereld voor dit meisje open. Ze leert schrijven! Zie jij wat ze in het zand geschreven heeft? Inderdaad, cijfer 1 tot 10! ZAM 127 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

33 Overal om ons heen zien we letters en cijfers. Stel je voor dat je ze niet begrijpt. En ze nooit leert begrijpen… ZAM 127 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

34 Op het platteland in Zambia geldt dit voor meer dan de helft van de mensen! Zij vinden moeilijk een baan. ZAM 127 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

35 De mensen van Zambian Mission Support steunen 20 schooltjes. Vrijwilligers worden getraind om onderwijs te geven. ZAM 127 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

36 De kinderen nemen alle informatie op als een spons! Zij zijn enthousiast over wat ze elke dag leren. En wij met hen! ZAM 127 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

37 Zonder onderwijs is het onmogelijk om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Mét onderwijs is er hoop! ZAM 127 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

38 ZAM 127 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK Missionair diaconaal werker Marjanne Hendriksen is ver- bonden aan dit project.

39 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

40 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

41 Ps. 32: 5 Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, Of als een muil, door domheid voortgedreven; Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, Beteuglen 't woest en redeloos gediert'. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, Ziet zich omringd met Zijn weldadigheen.

42 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

43 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

44 JdH. 17: 1, 4 Als ik maar weet, dat hier mijn weg, door U, Heer, wordt bereid, en dat die weg hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt. Refrein: Nader tot U, nader tot U, nader mijn Heiland tot U; als ik maar weet, dat alles hier, mij nader brengt tot U.

45 JdH. 17: 1, 4 Als ik maar weet, ook als op aard' mij droefheid wacht of kruis, dat ieder kruis mij nader brengt bij 't eeuwig Vaderhuis. Refrein: Nader tot U, nader tot U, nader mijn Heiland tot U; als ik maar weet, dat alles hier, mij nader brengt tot U.

46 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen LvK. 326: 1, 2 Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 25: 2 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: 1 - 6 Ps. 19: 5 NB Aanvang kindernevendienst Tekst: Gen. 16: 1 - 6 Preek Ps. 18: 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 32: 5 Geloofsbelijdenis (staand) JdH. 17: 1, 4 (staand) Zegen (staand)

47 D.V. zondag 14 juni a.s. Heilig Avondmaal 10.00 en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Alternatieve route……."

Verwante presentaties


Ads door Google