De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus voor CLB secretariaten 2014-2015. 2 3 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus voor CLB secretariaten 2014-2015. 2 3 4."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus voor CLB secretariaten 2014-2015

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6 LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel volledig : VLBO (DO 027) gedeeltelijk: halftijds : HLBO (DO 028) (GLBO) 1/5 : LBO-1/5 (DO 151) GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j Halftijds : HLBO50+ (DO 029) 1/5 : LBO50+ - 1/5 (DO 153) GLBO55+: gedeeltelijk vanaf 55j Halftijds : HLBO55+ (DO 182) 1/5 : LBO55+ - 1/5 (DO 183)

7 7 LBOOV: ouderschapsverlof volledig : VLBOOV (DO 097) gedeeltelijk : halftijds : HLBOOV (DO 122) (GLBOOV) 1/5: LBOOV-1/5 (DO 154) LBOPZ: palliatieve zorgen volledig : VLBOPZ (DO 087) gedeeltelijk: halftijds : HLBOPZ (DO 089) (GLBOPZ) 1/5: LBOPZ-1/5 (DO 156)

8 8 LBOMB: medische bijstand volledig : VLBOMB (DO 104) gedeeltelijk: halftijds : HLBOMB (DO 105) (GLBOMB) 1/5: LBOMB-1/5 (DO 155) LBOBO: beroepsopleiding volledig : VLBOBO (DO 088) gedeeltelijk: halftijds : HLBOBO (DO 094) (GLBOBO) 1/5: LBOBO-1/5 (DO 152)

9 9 Toepassingsgebied GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ- LBOMB (V-H- 1/5) Alle personeelscategorieën Vastbenoemd Enkel vastbenoemde uren! Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Tijdelijk : - binnen periode aanstelling Hoofdambt - H=geconditioneerd recht - 1/5= gunst! - V en H = geconditioneerd recht - 1/5= gunst! Absoluut recht (indien voldaan aan voorwaarden!)

10 10 Specifieke kenmerken van LBO GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ- LBOMB (V-H-1/5) Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht - geen prestaties meer tijdens LBO Prestaties bij halftijdse loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 /10 - exact de helft van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO Prestaties bij 1/5 loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor een voltijdse opdracht - 4/5 van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO (=8/10) Min. leeftijd 55 jaar Starten v όό r kind 12 jaar wordt ! - PZ = bijstand van zieke in terminale fase - MB = bijstand van een gezins- of familielid

11 11  voltijds  halftijds gewoon  halftijds 55+  1/5 e Jonas Maatschappelijk werker : 5/10 vast benoemd

12 12  voltijds  halftijds gewoon  halftijds 55+  1/5 e Elise PPW : 7/10 vast benoemd + 3/10 tijdelijk (*) (*) reaffectatievrij en aangesteld voor volledig schooljaar

13 13  voltijds  halftijds gewoon  halftijds 55+  1/5 e Tom PPC : 10/10 vast benoemd met 5/10 verlof TAOen tijdelijk PPW voor 5/10 (TAO)

14 14  voltijds  halftijds gewoon  halftijds 55+  1/5 e Sarah Medewerker : 4/10 vast benoemd en 6/10 tijdelijk (van 1/9/2014 tot 19/12/2014)

15 15 Aanvang – einde – duur (1) GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) Aanvang 1 september of 1 oktober (extra opmerkingen) 1 september of 1 oktober (opgelet : uitzonderingen) Einddatum tot vooravond pensioen/uitstap 31/8 Duur tot en met vooravond pensioen/uitstap VLBO : 60 maanden GLBO : 60 maanden (half + 1/5 samen) Dus 10 jaar maximum

16 16 Aanvang – einde – duur (2) Opmerkingen bij GLBO55+:GLBO55+ verandering volume mogelijk op 1/9 eens gestopt = altijd gestopt onderbroken door OV/MB/PZ in 2 situaties nog GLBO50+1/5 mogelijk : 1. GLBO50+ was al bezig op 1/7/2012 2. beroepsloopbaan ≥ 28j bij start

17 17 Aanvang – einde – duur (3) Uitzonderingen aanvang gewone LBO:gewone LBO na bevallingsverlof, bedreiging beroepsziekte, moederschaps- bescherming na ouderschapsverlof (volume!) opschorting door ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand administratief werker of medewerker

18 18 Aanvang – einde – duur (4) Loopbaanonderbreking voor beroepsopleiding toepassingsgebied en voorwaarden identiek aan andere stelsels aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding telt mee voor maximum duur van 60 maanden Voorbeeld: opleiding bij Syntra van 15/09/2014 t.e.m. 19/12/2014 VLBOBO van 15/09/2014 t.e.m. 19/12/2014 contingent VLBO: - 3 maanden

19 19 Aanvang – einde – duur (5) LBOOV (V-H-1/5) Aanvang -geen vaste datum -uiterlijk vooravond 12 e verjaardag kind Eindelaatste dag aangevraagde periode Duur kind geboren < 8/3/12Kind geboren ≥ 8/3/12 recht op (mdn) met uitkering recht op (mdn) met uitkering VLBOOV4344 HLBOOV8688 LBOOV-1/5201520

20 Aanvang – einde – duur (6) Opmerkingen bij ouderschapsverlof: éénmalig extra maanden nieuwe regelgeving opnemen tijdelijk aangesteld periode opsplitsen voor/na zomervakantie Opgelet: Onbezoldigd ouderschapsverlof ≠ ouderschapsverlof van LBO

21 21 Aanvang – einde – duur (7) LBOMB (V-H-1/5) LBOPZ (V-H-1/5) Aanvangeerste dag van de week volgend op aanvraagdatum Einddatumlaatste dag aangevraagde periode (of overlijden patiënt) Duur -aanvraag : min. 1 mnd en max. 3 mnd -max. 12 mnd volledig of 24 mnd gedeeltelijk -moet geen volledige maand zijn boven 1 mnd -uitzondering : alleenstaande en kind < 16j : verdubbeling mdn -gehospitaliseerd kind : 1w 1 maand ononderbroken + eventueel verlengen met 1 maand

22 22 Aanvraag + zending (1) Toestemming inrichtende macht Uitkering RVA: zie omzendbrief via wetwijs 2 soorten formulieren: 1. C 61 2. C 61-SV Aanmoedigingspremie: zie omzendbrief via wetwijs  bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (aanvraag kan ook elektronisch)

23 23 Aanvraag + zending (2) Volledige loopbaanonderbreking  niet-opdrachtgebonden DO - RL 2 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht) Documenten voor de werkstations: document C62 = de goedkeuring door de RVA kan per mail aan: documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be

24 24 Aandachtspunten LBO tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht herindiensttreden niet mogelijk LBO wordt niet opgeschort door een ander verlofstelsel LBO na TBS ziekte of onbezoldigd ziek kan niet zonder effectieve werkhervatting! indien geen goedkeuring RVA  geen LBO mogelijk en moet omgezet worden naar TBSPA (uitzonderingen!) overzicht van overgangen tussen soorten LBO: zie als bijlage bij de omzendbrief pers/2011/05 van 15/06/2011

25 25 Aandachtspunten (vervolg)

26 26

27 27

28 28 BVR (26/04/1990) OB verminderde prestaties (13AC/CR/JVM/hj van 4/11/2000)

29 29 VVP wegens sociale of familiale redenen (DO 010) 50+ (DO 011) twee kinderen -14 jaar (DO 012) AVP wegens persoonlijke aangelegenheid (DO 013) 50+ (DO 014) twee kinderen -14 jaar (DO 015)

30 30 Voorwaarden (1) opdracht uitoefenen in hoofdambt vast benoemd zijn of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien aangesteld  voor een volledig schooljaar (in vacante of niet-vacante betrekking)  in een betrekking(en) die niet vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling toestemming inrichtende macht is vereist !

31 31 Voorwaarden (2) wekelijkse prestaties: tenminste 1/10 blijven presteren het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen Voorbeelden: 1. 7/10 vast benoemd  VVP of AVP – minstens 1/10 blijven presteren 2. 10/10 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens 1/10 blijven presteren (AVP kan niet)

32 32 Voorwaarden (3) VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 /10 Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 /10 Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 /10 Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 /10

33 33 Voorwaarden (4) VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. begindata: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen (vanaf 01-07-1982) geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8)

34 34 Voorwaarden (5) VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anc. - non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel) - geen gevolg voor geld. anc. Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: telt niet mee

35 35 Opschorting bevallingsverlof onbezoldigd ouderschapsverlof ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking.... (zie punt 10 van de omzendbrief) Opgelet ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties

36 36 Melding aan het werkstation Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1) Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij opschorting Voorbeeld: VVP50+ van 01-09-2014 tot 31-08-2015 opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen VVP50+ niet wijzigen Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen

37 37

38 38

39 39 BVR 16/10/2009 Omzendbrief van 24/09/2009

40 40 Voorwaarden DO nummer 098 voor alle personeelscategorieën zowel voor vast benoemde als voor tijdelijke personeelsleden geen bijkomende voorwaarden toestemming inrichtende macht is vereist !

41 41 te nemen voor de volledige opdracht of een deel ervan aanvang: op elk moment duur: naar keuze (wel beperkt tot max. 5 jaar) einde: geen vaste einddatum (zoals overeengekomen met werkgever)

42 42 Prestaties tijdens periode TBSPA in het onderwijs: personeelslid kan een onderwijsopdracht (opnieuw) opnemen, eventueel via systeem van “herindiensttreders” (zie verder) buiten het onderwijs: activiteiten buiten het onderwijs zijn toegelaten

43 43 Melding aan het werkstation Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1) Voorbeeld: voltijds vast benoemd arts neemt TBSPA voor 10/10 van 01/09/2014 tot 31/08/2015 RL-1 arts ATO 4 voor 10/10 met 10/10 DO 098 van 01/09/2014 met einddatum 31/08/2015

44 44 Aandachtspunten Checken van voorwaarden  kan het personeelslid deze dienstonderbreking wel nemen? Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden Einddatum VVP - AVP!!! Zendingen vermijden op einde betaling! Herindiensttreders (omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH)omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH Bij twijfel: contacteer uw werkstation

45 45 Herindiensttreders om tekort aan personeel op te vangen in alle personeelscategorieën kan zowel bij VVP/AVP als bij TBSPA (niet bij loopbaanonderbreking!) geen ander geschikt kandidaat gevonden verlofstelsel wordt (geheel of gedeeltelijk) opgeschort

46 46 Herindiensttreders voorbeeld elektronische melding : tijdelijke PPW (10/10) in CLB A met VVPSFR voor 3/10 – opnieuw in dienst in CLB B voor 5/10 van 16/1 tem 20/1/2015  CLB A : RL-1 PPW (10/10) met DO 010 voor 3/10  CLB B : RL-1 PPW (5/10) met code 01 (= herintreder) in veld “herwaardering” (van 16/1 tot 20/1)

47 Vragen? 47


Download ppt "Cursus voor CLB secretariaten 2014-2015. 2 3 4."

Verwante presentaties


Ads door Google