De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus voor CLB secretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus voor CLB secretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus voor CLB secretariaten 2014-2015
VERLOVEN Cursus voor CLB secretariaten

2 Loopbaanonderbreking
WAT? Loopbaanonderbreking Verminderde prestaties Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

3 1 Loopbaan-onderbreking

4 Specifieke kenmerken van LBO
Wetgeving Soorten Toepassingsgebied Specifieke kenmerken van LBO Aanvang – einde - duur Aanvraag + zending Aandachtspunten ____________________________________________________________________

5 Reglementering KB (12/08/1991) BVR (09/09/2011)
OB loopbaanonderbreking (Pers/2011/ /06/2011) ____________________________________________________________________

6 Soorten (1) LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel
volledig : VLBO (DO 027) gedeeltelijk: halftijds : HLBO (DO 028) (GLBO) / : LBO-1/5 (DO 151) GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j Halftijds : HLBO50+ (DO 029) 1/5 : LBO /5 (DO 153) GLBO55+: gedeeltelijk vanaf 55j Halftijds : HLBO55+ (DO 182) 1/5 : LBO /5 (DO 183) ____________________________________________________________________

7 Soorten (2) LBOOV: ouderschapsverlof volledig : VLBOOV (DO 097)
gedeeltelijk : halftijds : HLBOOV (DO 122) (GLBOOV) /5 : LBOOV-1/5 (DO 154) LBOPZ: palliatieve zorgen volledig : VLBOPZ (DO 087) gedeeltelijk: halftijds : HLBOPZ (DO 089) (GLBOPZ) /5 : LBOPZ-1/5 (DO 156) ____________________________________________________________________

8 Soorten (3) LBOMB: medische bijstand volledig : VLBOMB (DO 104)
gedeeltelijk: halftijds : HLBOMB (DO 105) (GLBOMB) /5 : LBOMB-1/5 (DO 155) LBOBO: beroepsopleiding volledig : VLBOBO (DO 088) gedeeltelijk: halftijds : HLBOBO (DO 094) (GLBOBO) 1/5 : LBOBO-1/5 (DO 152) ____________________________________________________________________

9 Toepassingsgebied GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV
LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Alle personeelscategorieën Vastbenoemd Enkel vastbenoemde uren! Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar - binnen periode aanstelling Hoofdambt - H=geconditioneerd recht - 1/5= gunst! - V en H = geconditioneerd Absoluut recht (indien voldaan aan voorwaarden!) ____________________________________________________________________

10 Starten vόόr kind 12 jaar wordt !
Specifieke kenmerken van LBO GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV LBOPZ-LBOMB Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht - geen prestaties meer tijdens LBO Prestaties bij halftijdse loopbaanonderbreking : aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 /10 exact de helft van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO Prestaties bij 1/5 loopbaanonderbreking : aangesteld zijn voor een voltijdse opdracht 4/5 van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO (=8/10) Min. leeftijd 55 jaar Starten vόόr kind 12 jaar wordt ! - PZ = bijstand van zieke in terminale fase - MB = bijstand van een gezins- of familielid ____________________________________________________________________

11 Jonas voltijds halftijds gewoon halftijds 55+ 1/5e
Maatschappelijk werker : 5/10 vast benoemd voltijds halftijds gewoon halftijds 55+ 1/5e ____________________________________________________________________

12 Elise voltijds halftijds gewoon halftijds 55+ 1/5e
PPW : 7/10 vast benoemd + 3/10 tijdelijk (*) voltijds halftijds gewoon halftijds 55+ 1/5e ____________________________________________________________________ (*) reaffectatievrij en aangesteld voor volledig schooljaar

13 Tom voltijds halftijds gewoon halftijds 55+ 1/5e
PPC : 10/10 vast benoemd met 5/10 verlof TAOen tijdelijk PPW voor 5/10 (TAO) voltijds halftijds gewoon halftijds 55+ 1/5e ____________________________________________________________________

14 Sarah voltijds halftijds gewoon halftijds 55+ 1/5e
Medewerker : 4/10 vast benoemd en 6/10 tijdelijk (van 1/9/2014 tot 19/12/2014) voltijds halftijds gewoon halftijds 55+ 1/5e ____________________________________________________________________

15 Aanvang – einde – duur (1)
GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) Aanvang 1 september of 1 oktober (extra opmerkingen) (opgelet : uitzonderingen) Einddatum tot vooravond pensioen/uitstap 31/8 Duur tot en met vooravond pensioen/uitstap VLBO : 60 maanden GLBO : 60 maanden (half + 1/5 samen) Dus 10 jaar maximum ____________________________________________________________________

16 Aanvang – einde – duur (2)
Opmerkingen bij GLBO55+: verandering volume mogelijk op 1/9 eens gestopt = altijd gestopt onderbroken door OV/MB/PZ in 2 situaties nog GLBO50+1/5 mogelijk : 1. GLBO50+ was al bezig op 1/7/2012 2. beroepsloopbaan ≥ 28j bij start ____________________________________________________________________

17 Aanvang – einde – duur (3)
Uitzonderingen aanvang gewone LBO: na bevallingsverlof, bedreiging beroepsziekte, moederschaps- bescherming na ouderschapsverlof (volume!) opschorting door ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand administratief werker of medewerker ____________________________________________________________________

18 Aanvang – einde – duur (4)
Loopbaanonderbreking voor beroepsopleiding toepassingsgebied en voorwaarden identiek aan andere stelsels aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding telt mee voor maximum duur van 60 maanden Voorbeeld: opleiding bij Syntra van 15/09/2014 t.e.m. 19/12/2014 VLBOBO van 15/09/2014 t.e.m. 19/12/2014 contingent VLBO: - 3 maanden ____________________________________________________________________

19 Aanvang – einde – duur (5)
LBOOV (V-H-1/5) Aanvang geen vaste datum uiterlijk vooravond 12e verjaardag kind Einde laatste dag aangevraagde periode Duur kind geboren < 8/3/12 Kind geboren ≥ 8/3/12 recht op (mdn) met uitkering VLBOOV 4 3 HLBOOV 8 6 LBOOV-1/5 20 15 ____________________________________________________________________

20 Aanvang – einde – duur (6)
Opmerkingen bij ouderschapsverlof: éénmalig extra maanden nieuwe regelgeving opnemen tijdelijk aangesteld periode opsplitsen voor/na zomervakantie Opgelet: Onbezoldigd ouderschapsverlof ≠ ouderschapsverlof van LBO ____________________________________________________________________

21 Aanvang – einde – duur (7)
LBOMB (V-H-1/5) LBOPZ Aanvang eerste dag van de week volgend op aanvraagdatum Einddatum laatste dag aangevraagde periode (of overlijden patiënt) Duur aanvraag : min. 1 mnd en max. 3 mnd max. 12 mnd volledig of 24 mnd gedeeltelijk moet geen volledige maand zijn boven 1 mnd uitzondering : alleenstaande en kind < 16j : verdubbeling mdn gehospitaliseerd kind : 1w 1 maand ononderbroken + eventueel verlengen met 1 maand ____________________________________________________________________

22 Aanvraag + zending (1) Toestemming inrichtende macht
Uitkering RVA: zie omzendbrief via wetwijs 2 soorten formulieren: C 61 C 61-SV Aanmoedigingspremie: zie omzendbrief via wetwijs  bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (aanvraag kan ook elektronisch) ____________________________________________________________________

23 Aanvraag + zending (2) Volledige loopbaanonderbreking
 niet-opdrachtgebonden DO - RL 2 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht) Documenten voor de werkstations: document C62 = de goedkeuring door de RVA kan per mail aan: ____________________________________________________________________

24 Aandachtspunten LBO tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht
herindiensttreden niet mogelijk LBO wordt niet opgeschort door een ander verlofstelsel LBO na TBS ziekte of onbezoldigd ziek kan niet zonder effectieve werkhervatting! indien geen goedkeuring RVA  geen LBO mogelijk en moet omgezet worden naar TBSPA (uitzonderingen!) overzicht van overgangen tussen soorten LBO: zie als bijlage bij de omzendbrief pers/2011/05 van 15/06/2011 ____________________________________________________________________

25 Aandachtspunten (vervolg)
____________________________________________________________________

26 2 Verminderde prestaties
____________________________________________________________________

27 Melding aan het werkstation
Reglementering Soorten Voorwaarden Opschorting Melding aan het werkstation ____________________________________________________________________

28 Reglementering BVR (26/04/1990)
OB verminderde prestaties (13AC/CR/JVM/hj van 4/11/2000) ____________________________________________________________________

29 Soorten VVP wegens sociale of familiale redenen (DO 010) 50+ (DO 011)
twee kinderen -14 jaar (DO 012) AVP wegens persoonlijke aangelegenheid (DO 013) 50+ (DO 014) twee kinderen -14 jaar (DO 015) ____________________________________________________________________

30 Voorwaarden (1) opdracht uitoefenen in hoofdambt vast benoemd zijn
of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien aangesteld voor een volledig schooljaar (in vacante of niet-vacante betrekking) in een betrekking(en) die niet vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling toestemming inrichtende macht is vereist ! ____________________________________________________________________

31 Voorwaarden (2) wekelijkse prestaties: tenminste 1/10 blijven presteren het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen Voorbeelden: 7/10 vast benoemd  VVP of AVP – minstens 1/10 blijven presteren 10/10 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens 1/10 blijven presteren (AVP kan niet) ____________________________________________________________________

32 Voorwaarden (3) VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PA
AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: reaffectatievrij aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 /10 Niet voor tijdelijke uren ____________________________________________________________________

33 begindata: bij noodzaak duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen
Voorwaarden (4) VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. begindata: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, , of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen (vanaf ) geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) ____________________________________________________________________

34 Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht
Voorwaarden (5) VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anc. - non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel) Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: 20%- 25% regel berekening: telt niet mee ____________________________________________________________________

35 Opschorting bevallingsverlof onbezoldigd ouderschapsverlof
ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking .... (zie punt 10 van de omzendbrief) Opgelet ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties ____________________________________________________________________

36 Melding aan het werkstation
Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1) Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij opschorting Voorbeeld: VVP50+ van tot opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen VVP50+ niet wijzigen Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen ____________________________________________________________________

37 3 Terbeschikkingstelling persoonlijke aangelegenheden (TBSPA)
____________________________________________________________________

38 Volume – aanvang – duur - einde
Reglementering Voorwaarden Volume – aanvang – duur - einde Prestaties tijdens periode TBSPA Melding aan het werkstation Aandachtspunten ____________________________________________________________________

39 Reglementering BVR 16/10/2009 Omzendbrief van 24/09/2009
____________________________________________________________________

40 Voorwaarden DO nummer 098 voor alle personeelscategorieën
zowel voor vast benoemde als voor tijdelijke personeelsleden geen bijkomende voorwaarden toestemming inrichtende macht is vereist ! ____________________________________________________________________

41 Volume – aanvang – duur- einde
te nemen voor de volledige opdracht of een deel ervan aanvang: op elk moment duur: naar keuze (wel beperkt tot max. 5 jaar) einde: geen vaste einddatum (zoals overeengekomen met werkgever) ____________________________________________________________________

42 Prestaties tijdens periode TBSPA
in het onderwijs: personeelslid kan een onderwijsopdracht (opnieuw) opnemen, eventueel via systeem van “herindiensttreders” (zie verder) buiten het onderwijs: activiteiten buiten het onderwijs zijn toegelaten ____________________________________________________________________

43 Melding aan het werkstation
Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1) Voorbeeld: voltijds vast benoemd arts neemt TBSPA voor 10/10 van 01/09/2014 tot 31/08/2015 RL-1 arts ATO 4 voor 10/10 met 10/10 DO 098 van 01/09/2014 met einddatum 31/08/2015 ____________________________________________________________________

44 Aandachtspunten Checken van voorwaarden  kan het personeelslid deze dienstonderbreking wel nemen? Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden Einddatum VVP - AVP!!! Zendingen vermijden op einde betaling! Herindiensttreders (omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH) Bij twijfel: contacteer uw werkstation ____________________________________________________________________

45 Herindiensttreders om tekort aan personeel op te vangen
in alle personeelscategorieën kan zowel bij VVP/AVP als bij TBSPA (niet bij loopbaanonderbreking!) geen ander geschikt kandidaat gevonden verlofstelsel wordt (geheel of gedeeltelijk) opgeschort ____________________________________________________________________

46 Herindiensttreders voorbeeld elektronische melding : tijdelijke PPW (10/10) in CLB A met VVPSFR voor 3/10 – opnieuw in dienst in CLB B voor 5/10 van 16/1 tem 20/1/2015  CLB A : RL-1 PPW (10/10) met DO 010 voor 3/10  CLB B : RL-1 PPW (5/10) met code 01 (= herintreder) in veld “herwaardering” (van 16/1 tot 20/1) ____________________________________________________________________

47 Vragen? ____________________________________________________________________


Download ppt "Cursus voor CLB secretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google