De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor CLB-secretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor CLB-secretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012
CLB-cursus Opleiding voor CLB-secretariaten

2 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Overzicht programma Tijdelijk andere opdracht Inleiding Reglementering Toepassingsgebied Voorwaarden Administratieve toestand Geldelijke toestand Praktische aspecten Opleiding CLB-secretariaten

3 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Inleiding Wat? Mogelijkheid om tijdelijk aangesteld te zijn in een andere opdracht dan de opdracht van vaste benoeming Onderscheid: Verlof tijdelijk andere opdracht (verlof TAO) = dienstonderbreking (DO 019) Tijdelijk andere opdracht (TAO) = opdracht waarmee een personeelslid tijdelijk belast wordt Opleiding CLB-secretariaten

4 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Inleiding Aanvraag: aan inrichtende macht (CLB van vaste benoeming) procedure: autonomie van inrichtende macht Toekenning: verlof TAO is GEEN recht en GEEN verplichting (instemming inrichtende macht + personeelslid) regels DRP met betrekking tijdelijke aanstelling gelden  voorrang voor: REAF en WTW TADD’er die rechten laat gelden Opleiding CLB-secretariaten

5 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Reglementering Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998 Omzendbrief van 19 juni 1998 (13AC/GDH/SH/js) Wetwijs: trefwoord ‘tijdelijk andere opdracht’ trefwoord ‘verlof tijdelijk andere opdracht’ Opleiding CLB-secretariaten

6 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Toepassingsgebied Personeelsleden van het onderwijs en de CLB’s Leden van de inspectie Leden van de pedagogische begeleidingsdiensten Opleiding CLB-secretariaten

7 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorwaarden 1. Vast benoemd zijn Vast benoemde personeelsleden: ATO 4 Indien terbeschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking: verlof TAO enkel mogelijk indien gereaffecteerd of wedertewerkgesteld. Het verlof TAO wordt dus genomen op de R- en/of WTW-uren. 2. In hoofdambt fungeren Opleiding CLB-secretariaten

8 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorwaarden 3. TAO-opdracht = subsidieerbare opdracht Tegenover het verlof TAO moet een subsidieerbare TAO-opdracht staan TAO-opdracht ook mogelijk in BO, SO, CVO, Hoger onderwijs,… TAO-opdracht niet mogelijk bij gemeentebestuur, in Centrum voor BasisEducatie (CBE), … Personeelslid moet voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden Opleiding CLB-secretariaten

9 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorwaarden 4. Duur Geen maximumduur Aanvang verlof TAO op elk moment mogelijk Duur verlof TAO = duur TAO-opdracht Einde verlof TAO: uiterste einddatum verlof TAO alle personeelscategorieën = 31 augustus lopende schooljaar (maximum één schooljaar) Voorbeelden Opleiding CLB-secretariaten

10 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorwaarden 5. Volume Volledig of gedeeltelijk Volume verlof TAO moet  volume TAO-opdracht Berekening volume verlof TAO: altijd vertrekken van de TAO-opdracht altijd het totaal van de verschillende TAO-opdrachten nemen Opleiding CLB-secretariaten

11 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorwaarden Algemeen principe: bij gelijke noemers: uren TAO-opdracht = uren verlof TAO bij ongelijke noemers: gepondereerd volume verlof TAO  gepondereerd volume TAO-opdracht Ponderatietabel Voorbeelden Opleiding CLB-secretariaten

12 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorwaarden Algemeen principe: Bij gelijke noemers: uren TAO-opdracht = uren verlof TAO Bij ongelijke noemers: gepondereerd volume verlof TAO  gepondereerd volume TAO-opdracht Uitzonderingen: Verlof TAO vanuit voltijdse opdracht naar voltijdse opdracht  zie voorbeeld Opdracht van vaste benoeming = ondeelbaar ambt Opleiding CLB-secretariaten

13 Administratieve toestand
Verlof TAO = dienstactiviteit Tijdens TAO-opdracht: regels tijdelijk personeelslid van toepassing Combinatie verlof TAO met andere verloven verlof op TAO-opdracht kan indien voldaan aan de specifieke voorwaarden voor het verlof als tijdelijk personeelslid. Indien niet: einde stellen aan TAO-opdracht. aandacht: bevallingsverlof, ziekteverlof, arbeidsongeval, ongeval op weg naar het werk, beroepsziekten Opleiding CLB-secretariaten

14 Administratieve toestand
Personeelslid wordt als vast benoemd beschouwd voor: pensioenberekening, verloning, anciënniteit, ziekteverlof en begrafenisvergoeding Bij een TAO-opdracht in het hoger onderwijs: met eventuele vragen zich wenden tot de betrokken hogeschool Inspectie: volledig als tijdelijke Opleiding CLB-secretariaten

15 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Geldelijke toestand Verlof TAO telt mee voor de geldelijke en sociale anciënniteitsberekening Personeelslid wordt steeds als vast benoemde bezoldigd op het CLB van vaste benoeming: uitzondering: TAO-opdracht in hoger onderwijs, inspectie, pedagogische begeleiding  bezoldiging gebeurt op instelling van de TAO- opdracht. Opleiding CLB-secretariaten

16 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Geldelijke toestand Vaststelling van het salaris: vergelijking bruto jaarsalarissen van opdracht vaste benoeming met TAO-opdracht Bruto jaarsalaris van opdracht vaste benoeming ≥ bruto jaarsalaris van de TAO-opdracht  Jaarsalaris van de TAO-opdracht wordt betaald als vast benoemd personeelslid. Bruto jaarsalaris van opdracht vaste benoeming < bruto jaarsalaris van de TAO-opdracht  Jaarsalaris van opdracht van vaste benoeming wordt betaald + toelage voor het uitoefenen van een beter bezoldigde opdracht. Opleiding CLB-secretariaten

17 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Geldelijke toestand Toelage beter bezoldigde opdracht: Wordt betaald als tijdelijk personeelslid (zonder sociale afhoudingen) Maximum tot en met 31 augustus Geen recht op toelage indien afwezigheid > 14 dagen (vanaf eerste dag afwezigheid) Komt niet in aanmerking voor eindejaarstoelage en vakantiegeld Opleiding CLB-secretariaten

18 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Praktische aspecten Communicatie: Niet te verwarren: verlof TAO (DO 019)  tijdelijk andere opdracht Voorafgaand contact aan te raden tussen CLB van vaste benoeming en instelling van TAO-opdracht betreffende duur en volume Opleiding CLB-secretariaten

19 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Praktische aspecten Elektronische zending: Verlof TAO (DO 019): op CLB van vaste benoeming  opdrachtgebonden dienstonderbreking (via RL 1) TAO-opdracht: op instelling van tijdelijke aanstelling Verlof TAO inkorten indien TAO-opdracht stopt Gebruik eventueel elektronische opmerking (RL 3): waar gaat TAO-opdracht door? Volume opdracht van vaste benoeming wijzigt niet Opleiding CLB-secretariaten

20 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Praktische aspecten Bepalen van volume verlof TAO Altijd vertrekken van TAO-opdracht + totaal TAO-opdrachten Gebruik ponderatietabel (Wetwijs) of regel van drie Indien duur en/of volume TAO-opdracht niet correct  verlof TAO omgezet in VVP, TBSPA, … of eventueel terugvordering Opleiding CLB-secretariaten

21 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Praktische aspecten Maandelijkse weddelistings: Personeelslid met TAO-opdracht blijft doorbetaald op CLB van vaste benoeming  salaris raadplegen op weddelisting van dit CLB Indien recht op een toelage voor beter bezoldigde TAO-opdracht  toelage is terug te vinden op listing van instelling TAO-opdracht Uitzondering: TAO-opdrachten in Hoger onderwijs, pedagogische begeleiding en inspectie  zijn op respectievelijke weddelistings terug te vinden Opleiding CLB-secretariaten

22 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Vragen ? Opleiding CLB-secretariaten

23 Voorbeelden cursus Tijdelijk andere opdracht

24 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 1 – duur CLB : 10/10 medewerker ATO 4  5/10 verlof TAO tot en met 31/08/2012 School A : TAO-opdracht voor 12/24 onderwijzer ATO 1 tot en met 30/06/2012 Einddatum moet overeenstemmen  aanpassen CLB: GEEN uitgestelde bezoldiging in juli/aug Opleiding CLB-secretariaten

25 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 2 – duur CLB: 10/10 psycho-pedagogisch consulent ATO 4  10/10 verlof TAO van 01/09/2011 tot en met 31/12/2011 B.O. school: TAO-opdracht voor 40/40 psycholoog ATO 1 van 01/09/2011 tot en met 30/09/2011 (ziekteverlof titularis) Verlof TAO moet overeenstemmen  aanpassen tot 30/09/2011 Opleiding CLB-secretariaten

26 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 3 – duur CLB A: 5/10 medewerker ATO 4  3/10 verlof TAO van 01/09/2011 tot en met 31/08/2012 CLB B: TAO-opdracht voor 3/10 administratief medewerker ATO 2 van 01/09/2011 tot en met 31/08/2012 Vanaf 01/01/2012: 3/10 administratief medewerker ATO 4 Verlof TAO moet ingekort worden tot en met 31/12/2011 Opleiding CLB-secretariaten

27 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 4 – volume Vast paramedisch werker 10/10 doet: 11/32 TAO-opdracht verpleger in school A 12/32 TAO-opdracht verpleger in school B Totaal TAO-opdrachten: 23/32 Opleiding CLB-secretariaten

28 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 4 – volume Via ponderatietabel : Kolom 32sten  23/32 = 7187/10000 10den  7187 ligt tussen 7000 (7/10) en 8000 (8/10) Opleiding CLB-secretariaten

29 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 4 – volume Bij verlof TAO steeds naar beneden afronden  verlof TAO voor 7/10 Opleiding CLB-secretariaten

30 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 4 – volume Regel van drie : X = 23 X = 23 x 10 32 X = 7,1875 Bij verlof TAO steeds naar beneden afronden  verlof TAO voor 7/10 Opleiding CLB-secretariaten

31 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 5 – volume Uitzondering: Een vast onderwijzer voor 10/24 neemt voor zijn volledige opdracht een verlof TAO. Hij doet 10/10 als tijdelijk administratief werker in een CLB. Wat moet het CLB zenden? De TAO-opdracht moet gelijk of groter zijn dan het volume van 10/24 (= 0,4166) en kleiner dan 11/24 (=0,4583) Opleiding CLB-secretariaten

32 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 5 – volume Regel van drie : X = 10 X = 10 x 10 24 X = 4,1667 De TAO-opdracht moet gelijk of groter zijn dan 10/24. In dit geval is de teller gelijk aan de hogere eenheid of aan 5 (5/10 = 0,5000). De overige opdracht van 5/10 wordt als zuiver tijdelijke opdracht gezonden Opleiding CLB-secretariaten

33 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 6 – volume Uitzondering: verlof TAO: voltijdse opdracht  voltijdse opdracht Een personeelslid is vast benoemd voor 2/10 paramedisch werker in CLB en werkt 26/32 als tijdelijk verpleger in een B.O.-school. Betrokkene wenst voltijds te werken als verpleger in de B.O.-school. Verlof TAO voor 2/10 TAO-opdracht voor 6/32 Opleiding CLB-secretariaten

34 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Voorbeeld 6 – volume Tegen algemeen principe : TAO-opdracht van 6/32 (0,1875) < verlof TAO 019 van 2/10 (0,2000) MAAR: TAO-opdracht + tijdelijke opdracht = 32/32 of VOLTIJDSE opdracht  voorwaarde = OK Opleiding CLB-secretariaten


Download ppt "Opleiding voor CLB-secretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google