De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012

2 www.agodi.be AgODi Overzicht programma Tijdelijk andere opdracht  Inleiding  Reglementering  Toepassingsgebied  Voorwaarden  Administratieve toestand  Geldelijke toestand  Praktische aspecten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 20122

3 www.agodi.be AgODi Inleiding Wat?  Mogelijkheid om tijdelijk aangesteld te zijn in een andere opdracht dan de opdracht van vaste benoeming Onderscheid:  Verlof tijdelijk andere opdracht (verlof TAO) = dienstonderbreking (DO 019)  Tijdelijk andere opdracht (TAO) = opdracht waarmee een personeelslid tijdelijk belast wordt Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 20123

4 www.agodi.be AgODi Inleiding Aanvraag:  aan inrichtende macht (CLB van vaste benoeming)  procedure: autonomie van inrichtende macht Toekenning:  verlof TAO is GEEN recht en GEEN verplichting (instemming inrichtende macht + personeelslid)  regels DRP met betrekking tijdelijke aanstelling gelden  voorrang voor:  REAF en WTW  TADD’er die rechten laat gelden Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 20124

5 www.agodi.be AgODi Reglementering  Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998  Omzendbrief van 19 juni 1998 (13AC/GDH/SH/js)  Wetwijs: www.ond.vlaanderen.bewww.ond.vlaanderen.be  trefwoord ‘tijdelijk andere opdracht’  trefwoord ‘verlof tijdelijk andere opdracht’ Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 20125

6 www.agodi.be AgODi Toepassingsgebied  Personeelsleden van het onderwijs en de CLB’s  Leden van de inspectie  Leden van de pedagogische begeleidingsdiensten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 20126

7 www.agodi.be AgODi Voorwaarden 1. Vast benoemd zijn  Vast benoemde personeelsleden: ATO 4  Indien terbeschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking:  verlof TAO enkel mogelijk indien gereaffecteerd of wedertewerkgesteld. Het verlof TAO wordt dus genomen op de R- en/of WTW-uren. 2. In hoofdambt fungeren Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 20127

8 www.agodi.be AgODi Voorwaarden 3. TAO-opdracht = subsidieerbare opdracht  Tegenover het verlof TAO moet een subsidieerbare TAO-opdracht staan  TAO-opdracht ook mogelijk in BO, SO, CVO, Hoger onderwijs,…  TAO-opdracht niet mogelijk bij gemeentebestuur, in Centrum voor BasisEducatie (CBE), …  Personeelslid moet voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 20128

9 www.agodi.be AgODi Voorwaarden 4. Duur  Geen maximumduur  Aanvang verlof TAO op elk moment mogelijk  Duur verlof TAO = duur TAO-opdracht  Einde verlof TAO: uiterste einddatum verlof TAO alle personeelscategorieën = 31 augustus lopende schooljaar (maximum één schooljaar) Voorbeelden Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 20129

10 www.agodi.be AgODi Voorwaarden 5. Volume  Volledig of gedeeltelijk  Volume verlof TAO moet  volume TAO-opdracht  Berekening volume verlof TAO:  altijd vertrekken van de TAO-opdracht  altijd het totaal van de verschillende TAO- opdrachten nemen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201210

11 www.agodi.be AgODi Voorwaarden  Algemeen principe:  bij gelijke noemers: uren TAO-opdracht = uren verlof TAO  bij ongelijke noemers: gepondereerd volume verlof TAO  gepondereerd volume TAO-opdracht Ponderatietabel Voorbeelden Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201211

12 www.agodi.be AgODi Voorwaarden  Algemeen principe:  Bij gelijke noemers: uren TAO-opdracht = uren verlof TAO  Bij ongelijke noemers: gepondereerd volume verlof TAO  gepondereerd volume TAO-opdracht  Uitzonderingen:  Verlof TAO vanuit voltijdse opdracht naar voltijdse opdracht  zie voorbeeldvoorbeeld  Opdracht van vaste benoeming = ondeelbaar ambt Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201212

13 www.agodi.be AgODi Administratieve toestand  Verlof TAO = dienstactiviteit  Tijdens TAO-opdracht: regels tijdelijk personeelslid van toepassing  Combinatie verlof TAO met andere verloven  verlof op TAO-opdracht kan indien voldaan aan de specifieke voorwaarden voor het verlof als tijdelijk personeelslid. Indien niet: einde stellen aan TAO- opdracht.  aandacht: bevallingsverlof, ziekteverlof, arbeidsongeval, ongeval op weg naar het werk, beroepsziekten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201213

14 www.agodi.be AgODi Administratieve toestand  Personeelslid wordt als vast benoemd beschouwd voor: pensioenberekening, verloning, anciënniteit, ziekteverlof en begrafenisvergoeding  Bij een TAO-opdracht in het hoger onderwijs: met eventuele vragen zich wenden tot de betrokken hogeschool  Inspectie: volledig als tijdelijke Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201214

15 www.agodi.be AgODi Geldelijke toestand  Verlof TAO telt mee voor de geldelijke en sociale anciënniteitsberekening  Personeelslid wordt steeds als vast benoemde bezoldigd op het CLB van vaste benoeming:  uitzondering: TAO-opdracht in hoger onderwijs, inspectie, pedagogische begeleiding  bezoldiging gebeurt op instelling van de TAO- opdracht. Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201215

16 www.agodi.be AgODi Geldelijke toestand  Vaststelling van het salaris: vergelijking bruto jaarsalarissen van opdracht vaste benoeming met TAO-opdracht  Bruto jaarsalaris van opdracht vaste benoeming ≥ bruto jaarsalaris van de TAO-opdracht  Jaarsalaris van de TAO-opdracht wordt betaald als vast benoemd personeelslid.  Bruto jaarsalaris van opdracht vaste benoeming < bruto jaarsalaris van de TAO-opdracht  Jaarsalaris van opdracht van vaste benoeming wordt betaald + toelage voor het uitoefenen van een beter bezoldigde opdracht. Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201216

17 www.agodi.be AgODi Geldelijke toestand Toelage beter bezoldigde opdracht:  Wordt betaald als tijdelijk personeelslid (zonder sociale afhoudingen)  Maximum tot en met 31 augustus  Geen recht op toelage indien afwezigheid > 14 dagen (vanaf eerste dag afwezigheid)  Komt niet in aanmerking voor eindejaarstoelage en vakantiegeld Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201217

18 www.agodi.be AgODi Praktische aspecten Communicatie:  Niet te verwarren: verlof TAO (DO 019)  tijdelijk andere opdracht  Voorafgaand contact aan te raden tussen CLB van vaste benoeming en instelling van TAO-opdracht betreffende duur en volume Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201218

19 www.agodi.be AgODi Praktische aspecten Elektronische zending:  Verlof TAO (DO 019): op CLB van vaste benoeming  opdrachtgebonden dienstonderbreking (via RL 1)  TAO-opdracht: op instelling van tijdelijke aanstelling  Verlof TAO inkorten indien TAO-opdracht stopt  Gebruik eventueel elektronische opmerking (RL 3): waar gaat TAO-opdracht door?  Volume opdracht van vaste benoeming wijzigt niet Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201219

20 www.agodi.be AgODi Praktische aspecten Bepalen van volume verlof TAO  Altijd vertrekken van TAO-opdracht + totaal TAO- opdrachten  Gebruik ponderatietabel (Wetwijs) of regel van drie  Indien duur en/of volume TAO-opdracht niet correct  verlof TAO omgezet in VVP, TBSPA, … of eventueel terugvordering Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201220

21 www.agodi.be AgODi Praktische aspecten Maandelijkse weddelistings:  Personeelslid met TAO-opdracht blijft doorbetaald op CLB van vaste benoeming  salaris raadplegen op weddelisting van dit CLB  Indien recht op een toelage voor beter bezoldigde TAO-opdracht  toelage is terug te vinden op listing van instelling TAO-opdracht  Uitzondering: TAO-opdrachten in Hoger onderwijs, pedagogische begeleiding en inspectie  zijn op respectievelijke weddelistings terug te vinden Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201221

22 www.agodi.be AgODi Vragen ? Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201222

23 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Voorbeelden cursus Tijdelijk andere opdracht

24 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 1 – duur  CLB : 10/10 medewerker ATO 4  5/10 verlof TAO tot en met 31/08/2012  School A : TAO-opdracht voor 12/24 onderwijzer ATO 1 tot en met 30/06/2012  Einddatum moet overeenstemmen  aanpassen  CLB: GEEN uitgestelde bezoldiging in juli/aug Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201224

25 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 2 – duur  CLB: 10/10 psycho-pedagogisch consulent ATO 4  10/10 verlof TAO van 01/09/2011 tot en met 31/12/2011  B.O. school: TAO-opdracht voor 40/40 psycholoog ATO 1 van 01/09/2011 tot en met 30/09/2011 (ziekteverlof titularis)  Verlof TAO moet overeenstemmen  aanpassen tot 30/09/2011 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201225

26 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 3 – duur  CLB A: 5/10 medewerker ATO 4  3/10 verlof TAO van 01/09/2011 tot en met 31/08/2012  CLB B: TAO-opdracht voor 3/10 administratief medewerker ATO 2 van 01/09/2011 tot en met 31/08/2012  Vanaf 01/01/2012: 3/10 administratief medewerker ATO 4  Verlof TAO moet ingekort worden tot en met 31/12/2011 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201226

27 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 4 – volume  Vast paramedisch werker 10/10 doet: 11/32 TAO-opdracht verpleger in school A 12/32 TAO-opdracht verpleger in school B  Totaal TAO-opdrachten: 23/32 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201227

28 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 4 – volume  Via ponderatietabel :  Kolom 32sten  23/32 = 7187/10000  10den  7187 ligt tussen 7000 (7/10) en 8000 (8/10) Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201228

29 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 4 – volume  Bij verlof TAO steeds naar beneden afronden  verlof TAO voor 7/10 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201229

30 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 4 – volume  Regel van drie :  X = 23 10 32  X = 23 x 10 32  X = 7,1875  Bij verlof TAO steeds naar beneden afronden  verlof TAO voor 7/10 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201230

31 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 5 – volume Uitzondering:  Een vast onderwijzer voor 10/24 neemt voor zijn volledige opdracht een verlof TAO. Hij doet 10/10 als tijdelijk administratief werker in een CLB.  Wat moet het CLB zenden?  De TAO-opdracht moet gelijk of groter zijn dan het volume van 10/24 (= 0,4166) en kleiner dan 11/24 (=0,4583) Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201231

32 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 5 – volume  Regel van drie :  X = 10 10 24  X = 10 x 10 24  X = 4,1667  De TAO-opdracht moet gelijk of groter zijn dan 10/24. In dit geval is de teller gelijk aan de hogere eenheid of aan 5 (5/10 = 0,5000). De overige opdracht van 5/10 wordt als zuiver tijdelijke opdracht gezonden Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201232

33 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 6 – volume Uitzondering: verlof TAO: voltijdse opdracht  voltijdse opdracht  Een personeelslid is vast benoemd voor 2/10 paramedisch werker in CLB en werkt 26/32 als tijdelijk verpleger in een B.O.-school.  Betrokkene wenst voltijds te werken als verpleger in de B.O.-school.  Verlof TAO voor 2/10  TAO-opdracht voor 6/32 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201233

34 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 6 – volume Tegen algemeen principe :  TAO-opdracht van 6/32 (0,1875) < verlof TAO 019 van 2/10 (0,2000)  MAAR: TAO-opdracht + tijdelijke opdracht = 32/32 of VOLTIJDSE opdracht  voorwaarde = OK Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 201234


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google