De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof en verloven naar aanleiding geboorte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof en verloven naar aanleiding geboorte."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof en verloven naar aanleiding geboorte Ronald Gyselinck Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012 15/12/2011

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Programma oBevallingsverlofBevallingsverlof melding het pre- en postnataal verlof verlofweken postnatale rust miskraam hospitalisatie kind Zending en aanvullende zending bezoldiging oAndere verloven toegekend aanAndere verloven toegekend aan moeder, vader of samenwonende partner oAdoptie en pleegvoogdijAdoptie en pleegvoogdij

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Inleiding oZwanger zijn Vermoedelijke bevallingsdatum bepaald de ingangsdatum van het bevallingsverlof oBevallen Effectieve bevallingsdatum bepaald de duur van het bevallingsverlof  Voortijdige bevalling of miskraam kan een invloed hebben op de ingangsdatum Omzendbrief tijdelijke Omzendbrief vaste

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Zwanger Een personeelslid dat zwanger is meldt aan de hand van een medisch attest, de vermoedelijke bevallingsdatum aan de directeur en dit ten laatste 7 weken (9 weken indien een meerling) voorafgaandelijk de vermoedelijke bevallingsdatum. Tezelfdertijd of later meldt zij de aanvang van haar bevallingsverlof aan de school en bezorgt een medisch attest Mensura met de periode van het bevallingsverlof aan het medisch controleorgaan Mensuramedisch attest Mensura Tijdelijke personeelsleden dienen ook een medisch attest in met de vermoedelijke bevalllingsdatum bij hun ziekenfonds om het recht op moederschapsuitkering te verzekeren. Daarop ontvangt ze van het ziekenfonds een inlichtingenblad.

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Het prenataal verlof Het bevallingsverlof moet verplicht 7 kalenderdagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvangen, ook indien het personeelslid op dat ogenblik in verlof of arbeidsongeschikt is. Het bevallingsverlof mag starten vanaf de 6de week (= 42 kalenderdagen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Ingeval een meerling mag het verlof starten vanaf de 8ste week (=56 kalenderdagen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum Uitzondering voor BBZ/MB = verplichting 6 de week (8 ste week ingeval een meerling) vrije keus personeelslid ! ziekte is geen verplichting om het BV te starten 7 dagen

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012  de gewerkte dagen (inclusief weekends, verlofdagen, zomervakantie) vanaf de 6 de week (8 ste week bij een meerling) tot en met de 2 de week voor de werkelijke bevallingsdatum.  1 week ingevolge arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) in de volledige periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum.  max. 2 weken op verzoek van het personeelslid (ingeval een meerling).  1 dag indien nog gewerkt op de dag van bevalling (bij vroeggeboorte of miskraam)  max. 24 weken ingevolge hospitalisatie kind. Het postnataal verlof Het personeelslid mag gedurende 9 weken (= 63 kalenderdagen), de dag van bevalling inbegrepen, geen arbeid verrichten 63 dagen Arbeid vanaf de 64 de dag is altijd toegestaan Kan uitgebreid worden met:

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Zending oZending op basis van de vermoedelijke bevallingsdatum RL2 – code 23003 (melding bevallingsverlof) begindatum bevallingsverlof vermoedelijke bevallingsdatum aantal verwachte kinderen voorlopige einddatum oLater een aanvullende zending op basis van de effectieve bevallingsdatum RL2 – code 24003 (aanvullend bevallingsverlof) toevoegen van de effectieve bevallingsdatum correcte einddatum bevallingsverlof opgeven (63 dagen + overdracht)  Een zending voor tijdelijke personeelsleden kan steeds over de aanstelling heen.  Melding “bevallingsverlof” nooit annuleren tenzij: personeelslid wenst vroeger of later te starten miskraam of vroeggeboorte: nieuwe begindatum bevallingsverlof = dag miskraam of bevalling

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Simulatie

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Bevallen Op het ogenblik van de bevalling zal het bevallingsverlof moeten herberekend worden om de juiste duur van het postnatale verlof te kennen. Alle gebeurtenissen in de 6 weken (8 weken indien een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum hebben een invloed op de duur van het postnatale verlof. ! Aan de begindatum van het bevallingsverlof wijzigt er niets.

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Overdracht postnataal verlof Overdracht gewerkte dagen = max 35 d indien 1 kind = max 49 d indien meerling Arbeidsongeschikt (ziekte of ongeval) 7 dagen Verplichte 63 dagen + 0 → 35 (49) dagen + 7 dagen De laatste 7 dagen voor de werkelijke bevallingsdatum, ook indien gewerkt, kunnen nooit overgedragen worden. Zijn geen gewerkte dagen en mogen niet overgedragen worden: het al genoten prenataal verlof elke periode van arbeidsongeschiktheid: ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekte, deeltijdse en voltijdse perioden van BBZ en MB elke periode van voltijdse dienstonderbrekingen: TBSPA, LBO, staking, schorsing 6 de (8 ste ) week

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Meerling Verplicht 63 dagen Overdracht gewerkte dagen 0 → 49 dagen Op verzoek 14 dagen of 7 dagen ingevolge arbeidsongeschiktheid Meerling

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Ziekte vóór de bevalling Ziekteperiodes in de 6 (8) weken voor de effectieve bevallingsdatum mogen niet overgedragen worden doch indien werkhervatting blijft ziekte ziekte = bezoldiging ziekte indien geen werkhervatting wordt ziekte omgezet in bevallingsverlof = bezoldiging bevallingsverlof ! indien tussenliggende feestdag, weekend of verlof wordt deze periode aangerekend als ziekteverlof en omgezet in bevallingsverlof tenzij bewijs van arbeidsgeschiktheid Aanvang bevallingsverlofEffectieve bevalling 6 (8) weken Ziekte =bevallingsv erlof

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Aanvullende zending Na berekening van de postnatale rust wordt een RL2 – code 24003 (aanvullend bevallingsverlof) opgezonden dezelfde begindatum bevallingsverlof en vermoedelijk bevallingsdatum effectieve bevallingsdatum aantal verwachte kinderen correcte einddatum bevallingsverlof  Controle van de duur bevallingsrust gebeurt in werkstation ! Melding “aanvullend bevallingsrust” overschrijft melding “bevallingsrust” Indien fout in de einddatum bevallingsrust dan een nieuwe zending “aanvullend bevallingsrust” met de juiste einddatum. Nooit de ingangsdatum wijzigen! (dus ook niet wanneer ziekte omgezet wordt in bevallingsverlof)

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Dag bevalling gewerkt Indien nog gewerkt op de dag van bevalling dan starten de verplichte 63 dagen pas de dag na de bevalling. De melding van deze extra 1 dag kan enkel via een RL2 – 23150 (verlenging bevallingsverlof 1 dag) aansluitend aan het bevallingsverlof.

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Langdurige hospitalisatie kind Een ononderbroken opname van het kind, na de eerste 7 dagen, in een verpleeginstelling geeft recht op een verlenging van het bevallingsverlof Verplicht 63 dagen Mogelijke overdracht Hospitalisatie kind(eren) 7 dagen + (?) dagen Aansluitend aan het bevallingsverlof: verlenging hospitalisatie kind RL2 – code 23118 Maximum 24 weken (geen optelling bij meerling) Attest hospitalisatie kind ten behoeve werkgever noodzakelijk Tijdelijke melden dit ook aan de mutualiteit

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Verlofweken postnataal rust Wanneer het postnatale verlof met tenminste 14 dagen kan worden verlengd mag de werkneemster op verzoek hiervan 2 weken omzetten in postnatale verlofweken om deze later op te nemen. Het personeelslid moet dit schriftelijk aan de werkgever melden binnen de 5 weken na bevalling samen met een planning van de wijze opname. Omzetting steeds met 2x 7 volledige kalenderdagen, niet noodzakelijk aaneensluitend Te nemen na diensthervatting binnen de 8 weken na einde postnatale verlof 7 dagen Verlenging ≥ 14 dagen - gewerkte dagen - op verzoek - hospitalisatie kind 14 dagen7 dagen 63 dagen verplicht 8 weken Vervroegde werkhervatting

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Verlofweken postnataal rust Één zending RL2 – code 23145 (2X 7 dagen of 1x 14 dagen) ! Niet te vergeten: inkorting zending “aanvullende bevallingsrust of hospitalisatie kind” met 14 dagen Tijdelijke melden de planning ook aan de mutualiteit samen met de nodige documenten opgemaakt door de directeur (2.2.3.2.) documenten opgemaakt door de directeur  Werkhervatting is ook mogelijk in een verlofperiode. niet mogelijk in de grote vakantie voor tijdelijke personeelsleden met recht op uitgestelde bezoldiging  Het bevallingsverlof kan worden ingekort tot de verplichte 63 dagen postnatale rust

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Miskraam Een miskraam na de 180 ste dag zwangerschap geeft recht op bevallingsverlof RL2 – melding “bevallingsverlof” of “aanvullend bevallingsverlof” met bijkomend  datum miskraam  aantal dagen zwanger (minstens 181 dagen) Het is de arts die oordeelt of het kind reeds 180 dagen oud is. Daartoe wordt een speciale akte opgesteld en moet er een verplichte aangifte gebeuren bij de burgerlijke stand. ! Afwezigheid ingevolge miskraam voor de 181 ste dag zwangerschap = ziekteverlof ! Elke geboorte vóór de 181 ste dag zwangerschap geeft wel recht op bevallingsverlof

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Bezoldiging Bevallingsverlof (evenals het overschrijden prenataal verlof ingeval laatgeboorte), verlofweken postnatale rust en verlof hospitalisatie kind: Vaste opdracht = salaris(toelage) Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds (82% loon  75% geplafonneerd loon vanaf 31 e dag) (behoud recht op uitkeringen ook indien einde opdracht maar niet noodzakelijk tijdens de zomervakantie waarvoor uitgestelde bezoldiging) ⇒ recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege het agentschap

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Bezoldiging oEen bevallingsverlof maakt geen einde aan een periode van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden en loopbaanonderbreking. oEen periode van verlof of afwezigheid verminderde prestaties wordt opgeschort door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt een salaris of uitkering van het ziekenfonds voor de oorspronkelijke opdracht. oEen periode van TBSWZ wordt onderbroken door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt een salaris ipv een wachtgeld. oEen bevallingsverlof schort een arbeidsongeval niet op. Betrokkene behoud verder haar salaris of TWO-vergoeding oOverschrijden postnataal verlof = onbezoldigd ⇒ verlies van anci ë nniteit ⇒ vervroegde indiensttreding of nemen van een verlofstelsel

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Onbezoldigd ouderschapsverlof beide ouders geen vaste begindatum maar moet aanvangen binnen het jaar na de geboorte op te nemen in eenmaal voor alle opdrachten in alle scholen maximaal 3 ononderbroken maanden vb. 07/10/2011 tot 06/01/2012 = 3 maanden vb. 07/10/2011 tot 18/12/2012 < 3 maanden = verlies saldo onbezoldigd wel recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage, geen recht op uitgestelde bezoldiging vervroegde beëindiging mogelijk RL2 – gebeurteniscode 23143 tijdelijke vaste

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking beide ouders geen vaste begindatum maar moet aanvangen ten laatste op de vooravond dat het kind 12 jaar wordt Op te nemen in eenmaal volledige loopbaanonderbreking (RL2 code 23097) Maximum 3 maanden per kind ofwel halftijdse loopbaanonderbreking (RL1 code 23122)of 1/5 loopbaanonderbreking (RL1 code 23154) Maximum 6 maanden per kind ononderbroken periode binnen de periode van aanstelling verlies van het resterende saldo indien geen volledige opname tenzij einde op 30/06 kan onder voorwaarden het restant opgenomen worden vanaf 01/09 geen vervroegde beëindiging mogelijk Omzendbrief LBO

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Omstandigheidsverlof bevalling Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner 10 werkdagen (waarvan vijf werkdagen aaneensluitend)  in afspraak met de werkgever kan hiervan worden afgeweken binnen de 4 maanden vanaf de bevalling bezoldigd RL2 gebeurteniscode 23119 (omstandigheidverlof n.a.v. de geboorte van een kind) en enkel wanneer er een vervanger wordt aangesteld. omstandigheidsverlof

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Geboorteverlof Omzetting van het resterende postnataal bevallingsverlof van de moeder naar geboorteverlof in geval van langdurige hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind zowel voor tijdelijke als vaste personeelsleden zowel voor vader of partner van de biologische moeder voor de volledige opdracht tijdelijke personeelsleden (enkel vader) ontvangen een uitkering ziekenfonds en hebben recht op UB, VG en EJT vastbenoemden een salaris RL2 code 23163 (geboorteverlof) tijdelijke vaste

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Adoptie en pleegvoogdij adoptie en pleegvoogdij ≠ bevallingsverlof of geboorteverlof zowel voor tijdelijke (binnen de aanstelling) als vaste personeelsleden recht op opvangsverlof voor kind < 10 jaar met het oog op adoptie of pleegvoogdij maximaal zes weken als het kind < 3 jaar bij de aanvang verlof maximaal vier weken als het kind ≥ 3 jaar bij de aanvang verlof aanvang opvangsverlof bij daadwerkelijke opname in gezin of op dag van de afreis naar het buitenland voor de volledige opdracht recht op salaris RL2 code 23007 (adoptieverlof)  recht op onbezoldigd ouderschapsverlof  recht op ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking  recht op dienstvrijstelling voor het volgen van een voorbereidingsprogramma (RL2 code 23157 enkel indien vervanging)


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof en verloven naar aanleiding geboorte."

Verwante presentaties


Ads door Google