De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012
15/12/2011 Bevallingsverlof en verloven naar aanleiding geboorte Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar Ronald Gyselinck

2 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Programma Bevallingsverlof melding het pre- en postnataal verlof verlofweken postnatale rust miskraam hospitalisatie kind Zending en aanvullende zending bezoldiging Andere verloven toegekend aan moeder, vader of samenwonende partner Adoptie en pleegvoogdij opleiding schoolsecretariaten

3 Inleiding Zwanger zijn Bevallen
Omzendbrief tijdelijke Inleiding Omzendbrief vaste Zwanger zijn Vermoedelijke bevallingsdatum bepaald de ingangsdatum van het bevallingsverlof Bevallen Effectieve bevallingsdatum bepaald de duur van het bevallingsverlof  Voortijdige bevalling of miskraam kan een invloed hebben op de ingangsdatum opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Zwanger Een personeelslid dat zwanger is meldt aan de hand van een medisch attest, de vermoedelijke bevallingsdatum aan de directeur en dit ten laatste 7 weken (9 weken indien een meerling) voorafgaandelijk de vermoedelijke bevallingsdatum. Tezelfdertijd of later meldt zij de aanvang van haar bevallingsverlof aan de school en bezorgt een medisch attest Mensura met de periode van het bevallingsverlof aan het medisch controleorgaan Mensura Tijdelijke personeelsleden dienen ook een medisch attest in met de vermoedelijke bevalllingsdatum bij hun ziekenfonds om het recht op moederschapsuitkering te verzekeren. Daarop ontvangt ze van het ziekenfonds een inlichtingenblad. opleiding schoolsecretariaten

5 Het prenataal verlof Het bevallingsverlof moet verplicht 7 kalenderdagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvangen, ook indien het personeelslid op dat ogenblik in verlof of arbeidsongeschikt is. 7 dagen vrije keus personeelslid ! ziekte is geen verplichting om het BV te starten Het bevallingsverlof mag starten vanaf de 6de week (= 42 kalenderdagen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Ingeval een meerling mag het verlof starten vanaf de 8ste week (=56 kalenderdagen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum Uitzondering voor BBZ/MB = verplichting 6de week (8ste week ingeval een meerling) opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Het postnataal verlof Het personeelslid mag gedurende 9 weken (= 63 kalenderdagen), de dag van bevalling inbegrepen, geen arbeid verrichten Arbeid vanaf de 64de dag is altijd toegestaan 63 dagen Kan uitgebreid worden met: de gewerkte dagen (inclusief weekends, verlofdagen, zomervakantie) vanaf de 6de week (8ste week bij een meerling) tot en met de 2de week voor de werkelijke bevallingsdatum. 1 week ingevolge arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) in de volledige periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum. max. 2 weken op verzoek van het personeelslid (ingeval een meerling). 1 dag indien nog gewerkt op de dag van bevalling (bij vroeggeboorte of miskraam) max. 24 weken ingevolge hospitalisatie kind. opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Zending Zending op basis van de vermoedelijke bevallingsdatum RL2 – code (melding bevallingsverlof) begindatum bevallingsverlof vermoedelijke bevallingsdatum aantal verwachte kinderen voorlopige einddatum Later een aanvullende zending op basis van de effectieve bevallingsdatum RL2 – code (aanvullend bevallingsverlof) toevoegen van de effectieve bevallingsdatum correcte einddatum bevallingsverlof opgeven (63 dagen + overdracht)  Een zending voor tijdelijke personeelsleden kan steeds over de aanstelling heen.  Melding “bevallingsverlof” nooit annuleren tenzij: personeelslid wenst vroeger of later te starten miskraam of vroeggeboorte: nieuwe begindatum bevallingsverlof = dag miskraam of bevalling opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Simulatie opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Bevallen Op het ogenblik van de bevalling zal het bevallingsverlof moeten herberekend worden om de juiste duur van het postnatale verlof te kennen. Alle gebeurtenissen in de 6 weken (8 weken indien een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum hebben een invloed op de duur van het postnatale verlof. ! Aan de begindatum van het bevallingsverlof wijzigt er niets. opleiding schoolsecretariaten

10 Overdracht postnataal verlof
Overdracht gewerkte dagen = max 35 d indien 1 kind = max 49 d indien meerling + 0 → 35 (49) dagen 7 dagen 6de (8ste) week Verplichte 63 dagen Arbeidsongeschikt (ziekte of ongeval) + 7 dagen De laatste 7 dagen voor de werkelijke bevallingsdatum, ook indien gewerkt, kunnen nooit overgedragen worden. Zijn geen gewerkte dagen en mogen niet overgedragen worden: het al genoten prenataal verlof elke periode van arbeidsongeschiktheid: ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekte, deeltijdse en voltijdse perioden van BBZ en MB elke periode van voltijdse dienstonderbrekingen: TBSPA, LBO, staking, schorsing opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Meerling Meerling Overdracht gewerkte dagen 0 → 49 dagen Verplicht 63 dagen of 7 dagen ingevolge arbeidsongeschiktheid Op verzoek 14 dagen opleiding schoolsecretariaten

12 Ziekte vóór de bevalling
Ziekteperiodes in de 6 (8) weken voor de effectieve bevallingsdatum mogen niet overgedragen worden doch indien werkhervatting blijft ziekte ziekte = bezoldiging ziekte indien geen werkhervatting wordt ziekte omgezet in bevallingsverlof = bezoldiging bevallingsverlof ! indien tussenliggende feestdag, weekend of verlof wordt deze periode aangerekend als ziekteverlof en omgezet in bevallingsverlof tenzij bewijs van arbeidsgeschiktheid Aanvang bevallingsverlof Effectieve bevalling Ziekte =bevallingsverlof Ziekte 6 (8) weken opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Aanvullende zending Na berekening van de postnatale rust wordt een RL2 – code (aanvullend bevallingsverlof) opgezonden dezelfde begindatum bevallingsverlof en vermoedelijk bevallingsdatum effectieve bevallingsdatum aantal verwachte kinderen correcte einddatum bevallingsverlof Controle van de duur bevallingsrust gebeurt in werkstation ! Melding “aanvullend bevallingsrust” overschrijft melding “bevallingsrust” Indien fout in de einddatum bevallingsrust dan een nieuwe zending “aanvullend bevallingsrust” met de juiste einddatum. Nooit de ingangsdatum wijzigen! (dus ook niet wanneer ziekte omgezet wordt in bevallingsverlof) opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Dag bevalling gewerkt Indien nog gewerkt op de dag van bevalling dan starten de verplichte 63 dagen pas de dag na de bevalling. De melding van deze extra 1 dag kan enkel via een RL2 – (verlenging bevallingsverlof 1 dag) aansluitend aan het bevallingsverlof. opleiding schoolsecretariaten

15 Langdurige hospitalisatie kind
Een ononderbroken opname van het kind, na de eerste 7 dagen, in een verpleeginstelling geeft recht op een verlenging van het bevallingsverlof Mogelijke overdracht Verplicht 63 dagen Aansluitend aan het bevallingsverlof: verlenging hospitalisatie kind RL2 – code 23118 Maximum 24 weken (geen optelling bij meerling) Hospitalisatie kind(eren) 7 dagen + (?) dagen Attest hospitalisatie kind ten behoeve werkgever noodzakelijk Tijdelijke melden dit ook aan de mutualiteit opleiding schoolsecretariaten

16 Verlofweken postnataal rust
Wanneer het postnatale verlof met tenminste 14 dagen kan worden verlengd mag de werkneemster op verzoek hiervan 2 weken omzetten in postnatale verlofweken om deze later op te nemen. Het personeelslid moet dit schriftelijk aan de werkgever melden binnen de 5 weken na bevalling samen met een planning van de wijze opname. Omzetting steeds met 2x 7 volledige kalenderdagen, niet noodzakelijk aaneensluitend Te nemen na diensthervatting binnen de 8 weken na einde postnatale verlof Verlenging ≥ 14 dagen gewerkte dagen op verzoek hospitalisatie kind Vervroegde werkhervatting 8 weken 14 dagen 7 dagen 7 dagen 63 dagen verplicht opleiding schoolsecretariaten

17 Verlofweken postnataal rust
Werkhervatting is ook mogelijk in een verlofperiode. niet mogelijk in de grote vakantie voor tijdelijke personeelsleden met recht op uitgestelde bezoldiging Het bevallingsverlof kan worden ingekort tot de verplichte 63 dagen postnatale rust Één zending RL2 – code (2X 7 dagen of 1x 14 dagen) ! Niet te vergeten: inkorting zending “aanvullende bevallingsrust of hospitalisatie kind” met 14 dagen Tijdelijke melden de planning ook aan de mutualiteit samen met de nodige documenten opgemaakt door de directeur ( ) opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Miskraam Een miskraam na de 180ste dag zwangerschap geeft recht op bevallingsverlof RL2 – melding “bevallingsverlof” of “aanvullend bevallingsverlof” met bijkomend datum miskraam aantal dagen zwanger (minstens 181 dagen) Het is de arts die oordeelt of het kind reeds 180 dagen oud is. Daartoe wordt een speciale akte opgesteld en moet er een verplichte aangifte gebeuren bij de burgerlijke stand. ! Afwezigheid ingevolge miskraam voor de 181ste dag zwangerschap = ziekteverlof ! Elke geboorte vóór de 181ste dag zwangerschap geeft wel recht op bevallingsverlof opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Bezoldiging Bevallingsverlof (evenals het overschrijden prenataal verlof ingeval laatgeboorte), verlofweken postnatale rust en verlof hospitalisatie kind: Vaste opdracht = salaris(toelage) Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds (82% loon 75% geplafonneerd loon vanaf 31e dag) (behoud recht op uitkeringen ook indien einde opdracht maar niet noodzakelijk tijdens de zomervakantie waarvoor uitgestelde bezoldiging) ⇒ recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege het agentschap opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Bezoldiging Een bevallingsverlof maakt geen einde aan een periode van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden en loopbaanonderbreking. Een periode van verlof of afwezigheid verminderde prestaties wordt opgeschort door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt een salaris of uitkering van het ziekenfonds voor de oorspronkelijke opdracht. Een periode van TBSWZ wordt onderbroken door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt een salaris ipv een wachtgeld. Een bevallingsverlof schort een arbeidsongeval niet op. Betrokkene behoud verder haar salaris of TWO-vergoeding Overschrijden postnataal verlof = onbezoldigd ⇒ verlies van anciënniteit ⇒ vervroegde indiensttreding of nemen van een verlofstelsel opleiding schoolsecretariaten

21 Onbezoldigd ouderschapsverlof
tijdelijke Onbezoldigd ouderschapsverlof vaste beide ouders geen vaste begindatum maar moet aanvangen binnen het jaar na de geboorte op te nemen in eenmaal voor alle opdrachten in alle scholen maximaal 3 ononderbroken maanden vb. 07/10/2011 tot 06/01/2012 = 3 maanden vb. 07/10/2011 tot 18/12/2012 < 3 maanden = verlies saldo onbezoldigd wel recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage, geen recht op uitgestelde bezoldiging vervroegde beëindiging mogelijk RL2 – gebeurteniscode 23143 opleiding schoolsecretariaten

22 Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking
Omzendbrief LBO Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking beide ouders geen vaste begindatum maar moet aanvangen ten laatste op de vooravond dat het kind 12 jaar wordt Op te nemen in eenmaal volledige loopbaanonderbreking (RL2 code 23097) Maximum 3 maanden per kind ofwel halftijdse loopbaanonderbreking (RL1 code 23122)of 1/5 loopbaanonderbreking (RL1 code 23154) Maximum 6 maanden per kind ononderbroken periode binnen de periode van aanstelling verlies van het resterende saldo indien geen volledige opname tenzij einde op 30/06 kan onder voorwaarden het restant opgenomen worden vanaf 01/09 geen vervroegde beëindiging mogelijk opleiding schoolsecretariaten

23 Omstandigheidsverlof bevalling
Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner 10 werkdagen (waarvan vijf werkdagen aaneensluitend) in afspraak met de werkgever kan hiervan worden afgeweken binnen de 4 maanden vanaf de bevalling bezoldigd RL2 gebeurteniscode (omstandigheidverlof n.a.v. de geboorte van een kind) en enkel wanneer er een vervanger wordt aangesteld. opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
tijdelijke Geboorteverlof vaste Omzetting van het resterende postnataal bevallingsverlof van de moeder naar geboorteverlof in geval van langdurige hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind zowel voor tijdelijke als vaste personeelsleden zowel voor vader of partner van de biologische moeder voor de volledige opdracht tijdelijke personeelsleden (enkel vader) ontvangen een uitkering ziekenfonds en hebben recht op UB, VG en EJT vastbenoemden een salaris RL2 code (geboorteverlof) opleiding schoolsecretariaten

25 Adoptie en pleegvoogdij
≠ bevallingsverlof of geboorteverlof zowel voor tijdelijke (binnen de aanstelling) als vaste personeelsleden recht op opvangsverlof voor kind < 10 jaar met het oog op adoptie of pleegvoogdij maximaal zes weken als het kind < 3 jaar bij de aanvang verlof maximaal vier weken als het kind ≥ 3 jaar bij de aanvang verlof aanvang opvangsverlof bij daadwerkelijke opname in gezin of op dag van de afreis naar het buitenland voor de volledige opdracht recht op salaris RL2 code (adoptieverlof) recht op onbezoldigd ouderschapsverlof recht op ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking recht op dienstvrijstelling voor het volgen van een voorbereidingsprogramma (RL2 code enkel indien vervanging) opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar"

Verwante presentaties


Ads door Google