De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld

2 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

3 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

4 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

5 Psalm 92:1, 2, 7 Laat ons den rustdag wijden,
met psalmen tot Gods eer. 't Is goed, o Opperheer, dat w’ ons in U verblijden. ‘t zij d’ ochtendstond, vol zoetheid, ons stelt uw gunst in ‘t licht; ‘t zij ons de nacht bericht, van uwe trouw en goedheid.

6 Psalm 92:1, 2, 7 't Voegt ons met blijde klanken,
door 't voorbedachte lied, Hem, die het al gebiedt, op harp en luit te danken, Gij hebt door uw vermogen, o HEER, mijn hart verheugd; ik zal, verrukt van vreugd, uw grote daân verhogen.

7 Psalm 92:1, 2, 7 ‘t Rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon;
bij ‘t koest’ren van de zon de palm en ceder groeien. Zij, die in ‘t huis des HEREN, in ‘t voorhof zijn geplant, zien door des Hoogsten hand, hun wasdom steeds vermeeren.

8 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

9 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

10 Psalm 84:1, 2, 5 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên om ‘s HEREN voorhof in te treên, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; mijn hart roept uit tot God, die leeft en aan mijn ziel het leven geeft.

11 Psalm 84:1, 2, 5 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER!
De zwaluw legt haar jongskens neer in ‘t kunstig nest bij uw altaren. Bij U, mijn Koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot, geduchte HEER der legerscharen! Welzalig hij, die bij U woont, gestaâg U prijst en eerbied toont.

12 Psalm 84:1, 2, 5 O God, die ons ten schilde zijt
en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde Koning! Een dag is in uw huis mij meer, dan duizend, waar ik U ontbeer. ‘k Waar liever in mijn Bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend aan d’ ijd’le vreugd’ in ‘s bozen tent.

13 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

14 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

15 SB 3:1 Komt, laat ons samen richten, spreekt de HEER; al zijn uw zonden nog zo groot, al zijn ze zelfs scharlakenrood, ze zullen worden als de sneeuw zo wit! Hoe schuldig ook bevonden, al zijt gij rood van zonden, mijn hart is liefdevol! Al zou uw zonde zijn rood zoals karmozijn ‑ Ik maak ze wit als wol!

16 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

17 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

18 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

19 Psalm 2:1, 2, 4 NB Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. ‘t Is tegen het gezag van God de Here en tegen zijn gezalfde vorst gericht: “Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren, tot alle macht in onze handen ligt”!

20 Psalm 2:1, 2, 4 NB Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: “Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning op Sions berg, de berg der heiligheid“.

21 Psalm 2:1, 2, 4 NB O machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugd u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

22 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

23 Prediking Schriftlezing: Daniël 5 >>> Lied 285:1, 2, 3, 4

24 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

25 Lied 285:1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

26 Lied 285:1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

27 Lied 285:1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

28 Lied 285:1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

29 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

30 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

31 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

32 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

33 Psalm 18:1, 9 NB Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

34 Psalm 18:1, 9 NB Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t’ allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze Here? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

35 Liturgie Zondag 10 augustus
Mededelingen Ps. 92:1, 2, 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 84:1, 2, 5 Lezing van Gods wet SB 3:1 Gebed Schriftlezing: Daniël 5 Ps. 2:1,2,4 NB Prediking Lied 285:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 18:1, 9 NB Zegen

36 Aanvangstijd middagdienst
17.00 uur Ds. K. Groeneveld Zondag 17 augustus a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A. Hakvoort


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google