De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPENBARING AAN JOHANNES

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPENBARING AAN JOHANNES"— Transcript van de presentatie:

1 OPENBARING AAN JOHANNES
WELKOM

2 Psalm 2: 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. 't Is tegen het gezag van God den HERE En tegen zijn gezalfde vorst gericht: "Komt", zeggen zij, "laat ons hun banden scheuren, tot alle macht in onze handen ligt!"

3 Psalm 2: 2 Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: "Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning Op Sions berg, de berg der heiligheid."

4 OPENBARING AAN JOHANNES
GEBED

5 OPENBARING AAN JOHANNES
EEN OEFENING

6 OPENBARING AAN JOHANNES
Wat is dit?

7 OPENBARING AAN JOHANNES
Wat is dit?

8 OPENBARING AAN JOHANNES

9

10 OPENBARING AAN JOHANNES
Wat kunnen we hiervan leren? De Openbaring van Johannes is net een schilderij Alleen van uit het geheel zijn de onderdelen te begrijpen Een andere manier van Bijbellezen !?!? Vaak: paragraaf > moeilijk vers? (we lezen veel te korte delen) < andere verzen uit de Bijbel Nu: boek > hoofdstuk > paragraaf > moeilijk vers? < paragraaf < hoofdstuk < boek

11 OPENBARING AAN JOHANNES
4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. 8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

12 OPENBARING AAN JOHANNES
WAT IS U OPGEVALLEN? (VERTEL DAT AAN UW BUUR)

13 OPENBARING AAN JOHANNES
Voorlezer: 4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.

14 OPENBARING AAN JOHANNES
Gemeente: Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

15 OPENBARING AAN JOHANNES
Voorlezer: 7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.

16 OPENBARING AAN JOHANNES
Gemeente: Ja, amen.

17 OPENBARING AAN JOHANNES
Voorlezer (de stem namens God): 8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

18 OPENBARING AAN JOHANNES
WAT IS U OPGEVALLEN? (VERTEL DAT AAN UW BUUR)

19 OPENBARING AAN JOHANNES
WAT KUNNEN WE ONTDEKKEN? Eredienst - Liturgie De gemeente als koninkrijk van priesters in deze wereld voor God De belofte van de terugkeer van Jezus Christus In de tegenwoordigheid (aanwezigheid) van God De almachtige Het begin het einde Hij die IS en die WAS en ER ZAL ZIJN - KOMT

20 OPENBARING AAN JOHANNES
Wat gaan we doen? De Openbaring aan Johannes lezen (thuis, zie blz. 2) Vragen? Graag schriftelijk... Wat is nodig om de Openbaring te begrijpen? KENNIS VAN HET OUDE TESTAMENT Schepping en Uittocht (Genesis – Exodus(!) - Numeri) Profeten rond de Uittocht (Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, ) Psalmen God woont bij zijn volk (Tabernakel – Tempel) Kennis van de Romeins-Griekse wereld Kennis van taal en symboliek Zicht op de opbouw van de Openbaring (Schilderij)

21 OPENBARING AAN JOHANNES
Taal Oefening lees Openbaring 1:9-17 eens door en tel het aantal keer dat ALS wordt gebruikt

22 OPENBARING AAN JOHANNES
Taal Oefening lees Openbaring 1:10-17 eens door en tel het aantal keer dat ALS wordt gebruikt > 9 keer – allemaal vergelijkingen met als

23 OPENBARING AAN JOHANNES
Opbouw > over twee weken! Symboliek van getallen? driehoeksgetallen vierkantsgetallen kubische getallen KAN HET NIET SIMPELER? Jawel alle getallen zijn opgebouwd uit: 1 2 3 4

24 OPENBARING AAN JOHANNES
Profetie? Maar over welke tijd gaat de profetie? eerste eeuw? de tijd van de hemelvaart tot de wederkomst? Amillennialisme tegenover Chiliasme de tijd die nog komen gaat? eerste eeuw en telkens hernieuwd tot de wederkomst? er zijn allerlei vooral Amerikaanse visies Dispensationalisme Postmillennialisme Premillennialisme

25 Psalm 2: 4 O machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.


Download ppt "OPENBARING AAN JOHANNES"

Verwante presentaties


Ads door Google