De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik ben een Christen HELP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik ben een Christen HELP."— Transcript van de presentatie:

1 Ik ben een Christen HELP

2 Het is als leven in een piramide

3 Maar dan op zijn kop

4 Leefregels, omgaan met God
1.Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft.

5 Leefregels, omgaan met God
2.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 3.Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. 4.Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.

6 De eerste voor het dagelijkse leven met een belofte, voor relaties en een leven met God
5.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here uw God, u zal geven.

7 6 en 7 ook voor relaties en een leven met God
6.Gij zult niet moorden. 7.Gij zult niet echtbreken.

8 voor het innerlijk van de mens
8 t/m 10 voor het innerlijk van de mens 8.Gij zult niet stelen. 9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 10.Gij zult niets begeren dat van uw naaste is

9 Zonde die niet vergeven wordt
28 Voorwaar, Ik zeg u, dat al de zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden, en allerlei lasteringen, waarmede zij zullen gelasterd hebben; 29 Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels.

10 Wat God haat 16 Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel: 1, 2 en 3 17 Hooge moedige ogen, een valse tong en handen, die onschuldig bloed vergieten; 4 en 5 18 Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten die zich haasten om naar het kwade te lopen; 6 en 7 19 Een vals getuige, die leugens blaast, en die tussen broederen twisten teweeg brengt.

11 Blijf jezelf en ontspan!

12 Jesaja 49:16


Download ppt "Ik ben een Christen HELP."

Verwante presentaties


Ads door Google