De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OVER WAT JE ZEGT EN WAT JE DOET

Verwante presentaties


Presentatie over: "OVER WAT JE ZEGT EN WAT JE DOET"— Transcript van de presentatie:

1 OVER WAT JE ZEGT EN WAT JE DOET
EREN IN WOORDEN OVER WAT JE ZEGT EN WAT JE DOET

2 Betrouwbaar teken & instaan met je leven
Nu dan, zweert mij toch bij de Here, dat, aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen; en geeft mij een betrouwbaar teken, Dat gij mijn vader en moeder, mijn broeders en zusters en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood redden zult. (Jozua 2:12-13)

3

4 Staan voor wat je zegt = eervol!
Wederom hebt gij gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult uw eed niet breken, doch aan de Here uw eden gestand doen. Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is; ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet een haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze. (Math. 5:33-37)

5

6 Eren en krachten… En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeeerd. En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof. (Math. 13:57-58)

7 Opletten… Van de Here zijn de schreden eens mans, maar een mens, hoe zal hij zijn weg doorzien? Het is een valstrik voor een mens ondoordacht ‘Heilig’ te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen. (Spreuken 20:24-25)

8 God Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; Niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen. (Psalm 103:8-13)

9

10

11 God Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest... (Psalm 103:1-5)

12 ... Die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. (Psalm 103:1-5)

13

14 Boekjes in de bijbel… Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden die Ik tot u over Israel, Juda en alle volken gesproken heb... Hij zei tot mij: Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met uw oren. Ezechiel 3:2 & 10

15 Boekjes in 2012 Zegen en zuchten Voorin zegeningen Achterin zuchten
Elke maand minimaal 1x een verhaal Beloofd?! Belofte en verlangen in enveloppe Boekje volgend jaar mee


Download ppt "OVER WAT JE ZEGT EN WAT JE DOET"

Verwante presentaties


Ads door Google