De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. Hakvoort Boer ziet vrouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. Hakvoort Boer ziet vrouw."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. Hakvoort Boer ziet vrouw

2 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

3 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

4 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

5 Lied 479: 1, 2, 3, 4 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

6 Lied 479: 1, 2, 3, 4 Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam.

7 Lied 479: 1, 2, 3, 4 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis..

8 Lied 479: 1, 2, 3, 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet..

9 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

10 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

11 Ps. 146: 1, 4, 5 Prijs den HEER met blijde galmen; Gij, mijn ziel, hebt rijke stof: 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen Vrolijk wijden aan Zijn lof; 'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

12 Ps. 146: 1, 4, 5 't Is de HEER, wiens alvermogen 't Groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig uit den hogen Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid.

13 Ps. 146: 1, 4, 5 't Is de HEER, die 't recht der armen, Der verdrukten gelden doet; Die, uit liefderijk erbarmen, Hongerigen mild'lijk voedt; Die gevang'nen vrijheid schenkt, En aan hun ellende denkt.

14 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

15 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

16 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

17 Zingende Gezegend 10 1. Kom bedroefde vrouw, waarom zou je huilen? Kom maar, kom maar gauw, nu je onbekend vreemde vogel bent, hier, hier kun je schuilen! 2. Kom maar op dit veld korenaren lezen. Heeft men jou verteld dat God altijd ziet honger en verdriet, weduwen en wezen?

18 Zingende Gezegend 10 3. Kom – wie zoekt die vindt! Ga door het gezaaide; nu de oogst begint is dit land voor jou; vogelvrije vrouw, eet van wat ik maaide! 4. Kom wat dichterbij, bind het graan in schoven, neem en eet hier vrij; God heeft zelf gezegd: armen hebben recht op de vrucht van boven

19 Zingende Gezegend 10 5. Kom dan op mijn land, jij hoeft niets te vragen, neem in elke hand zoveel als je wilt: ik geef ruim en mild, meer dan jij kunt dragen. 6. Kom, want in jouw schoot wordt het heil gegeven. Hier is levend brood; hier in Bethlehem klinkt Gods eigen stem: Hier begint het leven!

20 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

21 Verkondiging Schriftlezing: Ruth 2 >>> Ps. 72: 4, 5, 6 NB Boer ziet vrouw

22 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

23 Ps. 72: 4, 5, 6 NB Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

24 Ps. 72: 4, 5, 6 NB Leve de koning in ons midden, geef hem Arabisch goud. Laten wij daag'lijks voor hem bidden, nu hij de scepter houdt. Het veld zal blinken van het koren. Men zal het als een woud zelfs op de bergen ruisen horen, het ganse land is goud.

25 Ps. 72: 4, 5, 6 NB Bloeie zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst. Zijn koningschap zij ons een teken dat naar Gods toekomst wijst. Dat opgetogen allerwegen de volken komen saam, elkander groetend met de zegen van zijn doorluchte naam.

26 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

27 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

28 Deputaten diaconaat i.s.m. christelijke hulpverleningsorganisaties Noodhulp Ebola NH

29 Ebola verspreidt zich razendsnel. Bijna 5000 mensen zijn overleden. Meer dan 10.000 mensen zijn besmet. 70 procent van de besmette mensen overlijdt.  NH

30 Hartelijk dank! NH diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

31 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

32 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

33 Ps. 145: 3, 5 Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, Gedachtig aan den milden overvloed Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, En juichen van al Uw gerechtigheên. De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig, Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken.

34 Ps. 145: 3, 5 Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid; Uw koninkrijk is eind'loos uitgebreid. Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht; Wie nederstort, wordt door U opgericht. 't Ziet al op U, 't blijft alles op U wachten; Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten; G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig, Opdat Uw gunst, al wat er leeft, verzadig'.

35 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

36 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

37 Ps. 145: 2 Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, Den luister van Uw majesteit en roem Verbreiden, en Uw wonderlijke daân Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, De grote kracht van Uwen arm verhogen; Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, En overal Uw grootheid openbaren.

38 Liturgie zondag 16 november Mededelingen Lied 479: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Ruth 2 ZG 10 Verkondiging Ps. 72: 4, 5, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 3, 5 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 2 Zegen

39 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. Hakvoort Boer ziet vrouw."

Verwante presentaties


Ads door Google