De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na oogsten volgt zaaien in het waterbeleid. Mijlpalen Waterbeheerplannen / Provinciaal Waterplan 1 nov 2014: Aanleveren KRW-maatregelen aan rijk 22 dec.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na oogsten volgt zaaien in het waterbeleid. Mijlpalen Waterbeheerplannen / Provinciaal Waterplan 1 nov 2014: Aanleveren KRW-maatregelen aan rijk 22 dec."— Transcript van de presentatie:

1 Na oogsten volgt zaaien in het waterbeleid

2 Mijlpalen Waterbeheerplannen / Provinciaal Waterplan 1 nov 2014: Aanleveren KRW-maatregelen aan rijk 22 dec 2014: Start inspraak Stroomgebied Beheerplan Mei/Juni 2015: Inspraakprocedure WBP’s 22 dec 2015: In werking treding plannen Maart 2015: Verkiezingen waterschappen en provincie 28 feb 2014: Brabantse Waterdag Vanaf zomer 2014: Schrijven verkiezingsprogramma’s

3 Het Deltaplan Hoge Zandgronden

4 De problematiek van de hoge zandgronden Droogste deel van Nederland ‘2003’ wordt gemiddeld jaar 20% minder neerslag in de zomer structurele daling grondwaterstand Maar ook: toename waterkwaliteits- problemen toename wateroverlast

5 Scheepvaartterminals in Hoog Nederland De urgentie van de opgave Natuurgebieden in Hoog Nederland

6 De opgave voor de hoge zandgronden 1.Waterbesparing en verminderen van de gevoeligheid voor droogte; 2.Vergroten van de watervoorraad: de sponsfunctie van hoog Nederland; 3.Optimaliseren van de wateraanvoer; 4.Investeren in nieuwe vormen van publiek-private samenwerking; 5.Samenwerken aan een integraal uitvoeringsprogramma.

7 Naar een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor Hoog Nederland Ambitie, strategie  maatregelen, instrumenten, governance Verankering in regionale beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld natuurlijke klimaatbuffers) Verankering in nieuwe generatie water(bedrijfs)plannen Regionaal bod voorjaar 2014 aan Deltaprogramma Zoetwater

8 8 Waterkwaliteit verbetert….. Waterkwaliteit ontwikkelt zich positief (tussendoel 2015 wordt gehaald) Vanwege verbeterd zuiveringsrendement en generieke maatregelen 200720122015 2007 2012 2015 2007 2012 2015

9 9 …… maar voldoet nog niet aan normen voor 2027 Belangrijkste opgave is: nutriënten (N, P, ammonium) verder terugdringen lokaal metalen (zink in Raam) nieuwe stoffen en bacteriën: omvang problematiek bepalen, aanpak vaststellen gewasbeschermingsmiddelen: belasting grond- en oppervlaktewater voorkomen Belangrijkste bronnen: Landbouw Rwzi’s Aanvoer bovenstrooms Particulier gebruik

10 10 Invloed van zuiveringen en landbouw op de waterkwaliteit Bronnenanalyse (waterrapportage Noord-Brabant, herkomst nutriënten)

11 11 Aanpak nutriënten N en P, ammonium Bronnenanalyse: Landbouw Rwzi’s Overstorten, overig Aanpak in DAW Vrijwillig, onderdeel van 5e AP Nitraat Aanpak zuiveringen Uitwerking BKMW Aanpak Stedelijk Water Knelpunten aanpakken

12 12 Nieuwe ontwikkelingen Beleidsontwikkelingen –actualisatie van normenstelsels voor N en P (KRW, BKMW, o.a. one in, all-in) –er komen steeds nieuwe stoffen bij –ook resistente bacteriën –doelen overige wateren Technische ontwikkelingen –grondstofterugwinning –energiefabriek (omslag van afvalverwerker naar grondstofproducent) –mestverwerking wordt verplicht (liefst alle mest!!)


Download ppt "Na oogsten volgt zaaien in het waterbeleid. Mijlpalen Waterbeheerplannen / Provinciaal Waterplan 1 nov 2014: Aanleveren KRW-maatregelen aan rijk 22 dec."

Verwante presentaties


Ads door Google