De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management XXL 20 februari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management XXL 20 februari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Management XXL 20 februari 2013

2 Inhoud presentatie Proces Product Inhoud Welke stappen hebben we gezet
Planning Product Status en werking Glimp van het eindproduct Inhoud Op zoek naar samenhang

3 Welke stappen hebben we gezet?
Papendal Burgers Zoo Ontwikkelagenda (juni) Uitwerking thema + regio

4 Besluitvorming ontwerp Besluitvorming eindversie
dec jan feb mrt apr mei jun zomer okt/nov ‘weefvak’ 2-daagse Papendal Ontwerp Omgevingsvisie Besluitvorming ontwerp P-beraad18/3 – GS 23/4 NB: voldoende tijd voor digitalisering Inspraak 6/5-eind/6 Besluitvorming eindversie PS 13 nov Eindversie maken Verordening Plan-MER Advies regioCie Regio: maatschappelijke opgaven Samenwerkings-acties uitvoerings- / gebiedsagenda Aandachtspunten democratische legitimiteit besluit straks door PS, tussentijds breed uitgenodigd, afstemming met andere gremia breed uitgenodigd, partners die bijdragen aan oplossing waterschappen zelfgekozen actieve rol 18 februari werkconcept beschikbaar Burgers Zoo 16 januari PS werksessie 6 maart

5 Product ‘omgevingsvisie’
Omgevingsvisie = ‘structuurvisie’ Zelfbindend, wilsdocument en basis voor juridisch handelen Doorwerking via eigen uitvoering, communicatie en verordening Vervangt huidige plannen omgevingsbeleid Gelders Milieuplan Waterplan Streekplan (structuurvisie) Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan Reconstructieplannen Bestaande regelingen overhevelen of aanpassen 5

6 Product of proces? Proces, monitor, community, communicatie
Dit is niet “af” als er straks een plan ligt Loslaten en monitoren Vergt andere wijze van communiceren Hoort u ook de positieve respons? “dit is wat over 2 jaar normaal is” 6

7 Afspraken over dynamiek: oa regionale programmering
Plan Inhoudsopgave Relevante tekstpassages (doorklikbaar) Bijvoorbeeld ‘Energie’ Typering van de opgave energietransitie Provinciale visie en ambitie energie Dynamisch Mooi Divers Specifiek: wind Verordening Uitvoering: Programma energie Routekaarten Projecten Afspraken over dynamiek: oa regionale programmering Kwaliteiten (norm, richting, inspiratie) Specifieke regionale kleuring en vertaling naar gebiedsagenda 7

8 Inhoud: op weg naar samenhang
Rolopvatting provincie / status plan Partnerschap, met duidelijke eigen verantwoordelijkheid Visie en ambities Geeft invulling aan collegeakkoord Visie op platteland, stad en samenhang Beoogde werking omgevingsvisie Dynamisch, Mooi, Divers Invulling beleid Nieuwe lijnen tekenen zich af 8

9 Dynamisch Gelderland Programmeringsafspraken en ladder
In principe functies toestaan binnen kwaliteiten van de plek Regionale programma’s Bedrijventerreinen Wonen Kantoren? Detailhandel? Ladder duurzame verstedelijking Toch zonering Windenergie, landbouw, tuinbouw? Nu al goede ervaringen met bedrijventerreinen. Wonen programmeren we ook, groter accent op bestaande voorraad en vaker zelf aan tafel. Wel/geen expliciete bundeling, intensief ruimtegebruik, zoekzones. Keuzes omtrent kantoren en detailhandel. Aan tafel of an het eind van de lijn Land- en tuinbouw - Flexibiliteit vs objectieve zekerheid 9

10 Mooi Gelderland Ontwikkelen met kwaliteit Wat tekent zich af
Partners nemen zelf verantwoordelijkheid Kwaliteiten plek staan centraal Nee tenzij en ja mits Wat tekent zich af Gelders natuurnetwerk Groene ontwikkelzone Natura 2000 Andere kwaliteiten, generiek en specifiek Normeren en inspireren Voorbeelden: Berendonck Windenergie? 10

11 Divers Gelderland Regionale verschillen
Gedeelde regionale opgaven en ambities Regionale accenten, bijvoorbeeld woonprogramma Specifieke regionale opgaven, bijvoorbeeld Food Valley Basis voor verdere uitvoeringsafspraken (gebiedsagenda?) 11

12 Omgevings-verordening
niet formeel: community Gld index Gebiedsagenda Acties provincie Acties partners Acties Omgevings-verordening Visie Instrumenten Digitaal RO-online Objectgericht Tekst-kaart v.v. formeel: plan Inspiratie Community Partijen Plan-MER

13 Aan de slag …. 13

14 #GldAnders 13

15 Gevoel bij inhoud Huidige praktijk is allebei En straks?
Dit mag hier, dat mag daar Deze maten en eisen Deze zone, die kwaliteit En straks? Paar absolute waarden (Gelderse natuur, drinkwater) ‘Alles’ mag mits met kwaliteit Geen specifieke eisen aan functies / basisniveau? Kwaliteiten smal of breed opvatten? Verschillende invullingen denkbaar, keuze is politiek Vooraf dit is wat wij willen – de randvoorwaarden Binnen die voorwaarden bent u aan zet Invulling is niet aan ons, wel excessen voorkomen (hoeveel vertrouwen geef je ?!) Effect: verantwoordelijkheid zit waar het zijn moet Niet overnemen, wel toezicht houden extra

16 In gesprek over Van wie is de omgevingsvisie straks?
Gebiedsagenda (rollende uitvoeringsagenda) Omgevingsvisie, wat heb je er aan? Onderling in gesprek, meer en minder nauw betrokkenen Omgevingsvisie van 10, 50, of …. mensen? Hoe is aansluiting met de teams. Hoe pakken anderen dat aan. Waar zit nog een behoefte? Noteer bevindingen en geef die mee, korte plenaire terugkoppeling

17 Sturen op kwaliteit

18 Gelderse natuur norm richting inspiratie

19 Groene ontwikkelzone norm richting inspiratie

20 Gelderse kwaliteiten richting inspiratie

21 Divers

22 Omgevingsvisie Gelderland: dynamisch, mooi, divers
Ruimte voor dynamiek met kwaliteit Dynamiek Samen regionaal programmeren Afwegingsladder (NIET: deze functie die plek) Kwaliteit 4 gebieden Norm, richting en inspiratie Helpen ontwikkelen met kwaliteit Partners ook zelf verantwoordelijk Divers Regionale opgaven Straks: samen uitvoeren (gebiedsagenda) Norm Richting Inspiratie ‘Gelderse verstedelijkingsladder’


Download ppt "Management XXL 20 februari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google