De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management XXL 20 februari 2013. Inhoud presentatie Proces -Welke stappen hebben we gezet -Planning Product -Status en werking -Glimp van het eindproduct.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management XXL 20 februari 2013. Inhoud presentatie Proces -Welke stappen hebben we gezet -Planning Product -Status en werking -Glimp van het eindproduct."— Transcript van de presentatie:

1 Management XXL 20 februari 2013

2 Inhoud presentatie Proces -Welke stappen hebben we gezet -Planning Product -Status en werking -Glimp van het eindproduct Inhoud -Op zoek naar samenhang

3 Welke stappen hebben we gezet? Ontwikkelagenda (juni) Uitwerking thema + regio Papendal Burgers Zoo

4 uitvoerings- / gebiedsagenda Inspraak 6/5-eind/6 Eindversie maken dec janmrt apr meijun zomer okt/nov Besluitvorming ontwerp P-beraad18/3 – GS 23/4 NB: voldoende tijd voor digitalisering Besluitvor ming eindversie PS 13 nov Burgers Zoo 16 januari PS werksessie 6 maart Regio: maatschappelijke opgaven Samenwerkings- acties Ontwerp Omgevingsvisie Verordening Plan-MER feb Advies regioCie 2-daagse Papendal ‘weefvak’ 18 februari werkconcept beschikbaar

5 Product ‘omgevingsvisie’ Omgevingsvisie = ‘structuurvisie’ -Zelfbindend, wilsdocument en basis voor juridisch handelen -Doorwerking via eigen uitvoering, communicatie en verordening Vervangt huidige plannen omgevingsbeleid -Gelders Milieuplan -Waterplan -Streekplan (structuurvisie) -Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan -Reconstructieplannen Bestaande regelingen overhevelen of aanpassen 5

6 6 Product of proces? Proces, monitor, community, communicatie -Dit is niet “af” als er straks een plan ligt -Loslaten en monitoren -Vergt andere wijze van communiceren -Hoort u ook de positieve respons? -“dit is wat over 2 jaar normaal is” 6

7 7 Afspraken over dynamiek: oa regionale programmering Kwaliteiten (norm, richting, inspiratie) Specifieke regionale kleuring en vertaling naar gebiedsagenda Plan Inhoudsopgave Relevante tekstpassages (doorklikbaar) Bijvoorbeeld ‘Energie’ Typering van de opgave energietransitie Provinciale visie en ambitie energie Dynamisch Mooi Divers Specifiek: wind Verordening Uitvoering: Programma energie Routekaarten Projecten

8 8 8 Inhoud: op weg naar samenhang Rolopvatting provincie / status plan -Partnerschap, met duidelijke eigen verantwoordelijkheid Visie en ambities -Geeft invulling aan collegeakkoord -Visie op platteland, stad en samenhang Beoogde werking omgevingsvisie -Dynamisch, Mooi, Divers Invulling beleid -Nieuwe lijnen tekenen zich af

9 Dynamisch Gelderland Programmeringsafspraken en ladder In principe functies toestaan binnen kwaliteiten van de plek Regionale programma’s -Bedrijventerreinen -Wonen -Kantoren? -Detailhandel? Ladder duurzame verstedelijking Toch zonering Windenergie, landbouw, tuinbouw? 9

10 10 Mooi Gelderland Ontwikkelen met kwaliteit -Partners nemen zelf verantwoordelijkheid -Kwaliteiten plek staan centraal -Nee tenzij en ja mits Wat tekent zich af -Gelders natuurnetwerk -Groene ontwikkelzone -Natura 2000 -Andere kwaliteiten, generiek en specifiek -Normeren en inspireren

11 11 Divers Gelderland Regionale verschillen –Gedeelde regionale opgaven en ambities –Regionale accenten, bijvoorbeeld woonprogramma –Specifieke regionale opgaven, bijvoorbeeld Food Valley –Basis voor verdere uitvoeringsafspraken (gebiedsagenda?) 11

12 Gld index Gebiedsagenda -Acties provincie -Acties partners Acties Omgevings- verordening Visie Instrumenten Digitaal RO-online Objectgericht Tekst-kaart v.v. formeel: plan niet formeel: community Community Partijen Inspiratie Plan-MER

13 13 Aan de slag …. 13

14 14 #GldAnders 13

15 Gevoel bij inhoud Huidige praktijk is allebei -Dit mag hier, dat mag daar -Deze maten en eisen -Deze zone, die kwaliteit En straks? -Paar absolute waarden (Gelderse natuur, drinkwater) -‘Alles’ mag mits met kwaliteit -Geen specifieke eisen aan functies / basisniveau? -Kwaliteiten smal of breed opvatten? -Verschillende invullingen denkbaar, keuze is politiek extra

16 In gesprek over Van wie is de omgevingsvisie straks? -Visie -Gebiedsagenda (rollende uitvoeringsagenda) Omgevingsvisie, wat heb je er aan? -Onderling in gesprek, meer en minder nauw betrokkenen Omgevingsvisie van 10, 50, of …. mensen? -Hoe is aansluiting met de teams. Hoe pakken anderen dat aan. -Waar zit nog een behoefte? Noteer bevindingen en geef die mee, korte plenaire terugkoppeling

17 Sturen op kwaliteit

18 Gelderse natuur norm richting inspiratie

19 Groene ontwikkelzone norm richting inspiratie

20 Gelderse kwaliteiten richting inspiratie

21 Divers

22 Omgevingsvisie Gelderland: dynamisch, mooi, divers Ruimte voor dynamiek met kwaliteit Dynamiek Samen regionaal programmeren Afwegingsladder (NIET: deze functie die plek) Kwaliteit 4 gebieden Norm, richting en inspiratie Helpen ontwikkelen met kwaliteit Partners ook zelf verantwoordelijk Divers Regionale opgaven Straks: samen uitvoeren (gebiedsagenda) Norm Richting I nspiratie Norm Richting Inspiratie ‘Gelderse verstedelijkingsladder’


Download ppt "Management XXL 20 februari 2013. Inhoud presentatie Proces -Welke stappen hebben we gezet -Planning Product -Status en werking -Glimp van het eindproduct."

Verwante presentaties


Ads door Google