De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 april 20091. 2 3 De regio Eemland Verplicht: –SWV-VO regio –Daarin de 3 WSNS-gebieden –Daarin REC 3 en 4 7 Gemeenten 168 scholen: 141 po/vo, 27 sbao/(v)so.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 april 20091. 2 3 De regio Eemland Verplicht: –SWV-VO regio –Daarin de 3 WSNS-gebieden –Daarin REC 3 en 4 7 Gemeenten 168 scholen: 141 po/vo, 27 sbao/(v)so."— Transcript van de presentatie:

1 15 april 20091

2 2

3 3 De regio Eemland Verplicht: –SWV-VO regio –Daarin de 3 WSNS-gebieden –Daarin REC 3 en 4 7 Gemeenten 168 scholen: 141 po/vo, 27 sbao/(v)so 53 besturen: 47 scholen, 6 swv / rec Ruim lln po/vo Veel partijen en partners (Door) ontwikkeling ZAT’s, CJG

4 15 april Intentieverklaring – okt o.a.: alle kinderen in beeld sluitend netwerk passende plek bij instroom en doorstroom. Resultaat: optimale versterking van de regionale zorg- infrastructuur

5 15 april Doel experiment Kwaliteit en organisatie onderwijs aan lln die extra steun nodig hebben verbeteren Alle lln een passend onderwijstraject Geen leerlingen thuis Alle lln in beeld, incl. zieke lln* en Cl-1, -2 *Hoe? Huidige uitvoerder; middelen/kader? Verbinden bestaande zorgstructuren Vereenvoudiging regelgeving indicatiestelling en bekostiging Sluitend netwerk met ketenpartners Doorontwikkeling één-loket-voorziening en ZAT’s

6 15 april Inhoud experiment meer specifiek gericht op: Doorontwikkeling regionaal zorgplatform tbv vroegsignalering, diagnostiek, preventieve begeleiding en interventies; Kortdurende interventies en (her)indicaties 4-18 jarigen; Positioneren schakelvoorziening in t grensgebied po-vo; Tussenvoorziening bij gedragsmatig bepaalde uitval; Budgetfinanciering cluster 4; Bundeling van een aantal zorg-/veiligheidsmiddelen teneinde deze middelen breed in te kunnen zetten.

7 15 april Gewenste (deels experimentele) praktijk Vroegsignalering / risicotaxatie Zorgtoewijzing integreren in onderwijs-zorg-infrastructuur Bundeling middelen Financiën Specifieke trajecten

8 15 april Knellende wet- en regelgeving PO-VO-(V)SO-specifiek –Bundeling onderwijszorg-middelen tot budget –Inzet van middelen voor bredere doelgroepen: leeftijdgrens, indicatie- voorwaarden –Verbreding integraal kader voor alle onderwijs-zorgtoewijzing –Vrije zorgruimte, verantwoording achteraf –Budgetfinanciering –PCL-VO als zorgtoewijzend en indicerend orgaan

9 15 april REGIONALE TOEGANG TOT ZORG Cluster loket met Integraal indiceren ZAT’s VO Zorglijn (S)BaO Bovenschools Zat Zorgplatform Biedt binnen 14 dagen een passend Onderwijs/zorgarrangement

10 15 april Bestuurlijk Bestuur uit de 6 netwerkpartners –1 lid per partner –Kassierinstelling Projectgroep en projectleiding -Verantwoording voor bovenschoolzorgplan (incl. financiën) Stichting –Statuten –Huishoudelijk reglement

11 15 april Financiën –Ontschotting/bundeling van budgetten voor passend onderwijs, rebound, herstart, op de rails –Rechtstreekse geldstroom naar netwerk of SWV’s/REC’s met gebundelde inzet –Verantwoording van gebundelde middelen op netwerkniveau –Vrije zorgruimte met verantwoording achteraf voor trajecten buiten vigerende wet- en regelgeving –Budgetfinanciering – Dit betreft een budget voor het netwerk, waarin betrokken kunnen worden: Rebound, Op de Rails, Herstart Passend onderwijs (43000 lln x € 20,40 / € 20) Regionaal zorgbudget-VO WSNS-budget-PO Zmok-REC4 (voor de scholen in de regio), behalve bovenregionale voorzieningen LGF/cvi-4, AB, PAB

12 15 april Bekostiging Budgetbekostiging cluster 4 –Bevriezing lln.aantal * (*starttelling?) Bundeling –LGF: AB en PAB / TAB –Veiligheid: rebound, op de rails, herstart –Regionaal ZorgBudget (VO) –WSNS-budget –Subsidie passend onderwijs Mogelijkheid Budgetfinanciering cluster 3

13 15 april meer informatie (downloadbaar PvA)www.passendonderwijseemland.nl (landelijke site)www.passendonderwijs.nl


Download ppt "15 april 20091. 2 3 De regio Eemland Verplicht: –SWV-VO regio –Daarin de 3 WSNS-gebieden –Daarin REC 3 en 4 7 Gemeenten 168 scholen: 141 po/vo, 27 sbao/(v)so."

Verwante presentaties


Ads door Google