De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketingplanning, 4 e druk Alle figuren. pagina 2  Figuur 1.1 Marketingplanning, het strategisch kader, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Alsem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketingplanning, 4 e druk Alle figuren. pagina 2  Figuur 1.1 Marketingplanning, het strategisch kader, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Alsem."— Transcript van de presentatie:

1 Marketingplanning, 4 e druk Alle figuren

2 pagina 2  Figuur 1.1 Marketingplanning, het strategisch kader, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Alsem (2013) en Imai (1992) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

3 pagina 3  Figuur 1.2 De essentie van marketing als functie, gebaseerd op Hummel (2011, 2013), mede gebaseerd op Leeflang (1994) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

4 pagina 4  Figuur 1.3 Drie voorwaarden voor succesvol marketingbeleid, gebaseerd op Frambach en Leeflang (2009), Narver en Slater (1990) en Hummel (2011) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

5 pagina 5  Figuur 1.4 Marketingactiviteiten in een organisatorische context, mede gebaseerd op Keuning (1989), Frambach en Nijssen (2013) en Alsem (2013) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

6 pagina 6  Figuur 1.5 Marketingplanning nader uitgewerkt, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013) en Alsem (2013) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

7 pagina 7  Figuur 1.6 De vier onderdelen van marketingplanning en hun onderlinge samenhang, gebaseerd op Hummel (2011, 2013) en Narver en Slater (1990) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

8 pagina 8  Figuur 1.7 Visie gerelateerd aan de missie, mede gebaseerd op Alsem (2013), Frambach en Nijssen (2013) en Banens (1995) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

9 pagina 9  Figuur 1.8 Abell-schema, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Alsem (2013), NIMA (2003) en Abell en Hammond (1978) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

10 pagina 10  Figuur 1.9 Uitgangssituatie en kloof, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2009) en Rustenburg en anderen (2007) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

11 pagina 11  Figuur 1.10 Vier subgroepen uitgangssituatie, gewenste situatie en kloof, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2009) en Rustenburg en anderen (2007) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

12 pagina 12  Figuur 1.11 De vier onderdelen van marketingplanning en hun onderlinge samenhang: het strategisch kader, gebaseerd op Hummel (2011, 2013) en Narver en Slater (1990). Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

13 pagina 13  Figuur 1.12 Plaatsbepaling missie, visie, marktafbakening, uitgangssituatie, gewenste situatie en kloof, mede gebaseerd op Alsem (2013) en Frambach en Nijssen (2013, 2009) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

14 pagina 14  Figuur 1.13 Het strategisch kader nader uitgewerkt, mede gebaseerd op Alsem (2009), Frambach en Nijssen (2009, 2013) en Banens (1995) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 1

15 pagina 15  Figuur 2.1 Marketingplanning, de externe analyse, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Alsem (2013) en Imai (1992) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

16 pagina 16  Figuur 2.2 Kans of bedreiging?, mede gebaseerd op Santema, Dingena en Van Dishoeck (1997) en Frambach en Nijssen (2009) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

17 pagina 17  Figuur 2.3 Externe omgevingsfactoren, gebaseerd op Leeflang (1994) en Hummel (2011) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

18 pagina 18  Figuur 2.4 Het vijfkrachtenmodel van Porter, bron: Porter (1980 en 1985) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

19 pagina 19  Figuur 2.5 Vraag totale markt gerelateerd aan het eigen aandeel, bron: Hummel (2006) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

20 pagina 20  Figuur 2.6 Productlevenscyclusmodel (PLC-model), bron: Leeflang (1994) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

21 pagina 21  Figuur 2.7 De klantenpiramide: segmentatie op basis van toegevoegde waarde en klant versus niet-klant, bron: Curry e.a. (1998) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

22 pagina 22  Figuur 2.8 Middel-doelketenmodel, gebaseerd op Alsem (2013), Frambach en Nijssen (2013), Floor, Van Raaij en Bouwman (2015), Franzen en Van den Berg (2002), Weber (2006, 2015) en Keller (2010) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

23 pagina 23  Figuur 2.9 Stimulus-responsmodel, bron: Hummel (2011), gebaseerd op Engel, Blackwell en Miniard & Howard en Sheth, zie Rustenburg e.a. (2007) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

24 pagina 24  Figuur 2.10 Verschillende marketingactiviteiten in relatie tot het brein, bron: Hummel (2013), mede gebaseerd op Sharp (2010) en Weber (2006, 2015) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

25 pagina 25  Figuur 2.11 Customer journey mapping, gebaseerd op Visser en Sikkenga (redactie, 2015) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

26 pagina 26  Figuur 2.12 De externe analyse, mede gebaseerd op Frambach en Nijssen (2009, 2013) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 2

27 pagina 27  Figuur 3.1 Marketingplanning, de interne analyse, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Alsem (2013) en Imai (1992) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

28 pagina 28  Figuur 3.2 Sterkte of zwakte?, mede gebaseerd op Fleisher en Bensoussan (2003) en Frambach en Nijssen (2013) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

29 pagina 29  Figuur 3.3 Interne of externe omgeving?, mede gebaseerd op Hummel (2013), Frambach en Nijssen (2009, 2013) en Leeflang (1994) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

30 pagina 30  Figuur 3.4 De interne omgeving in relatie tot de externe omgeving, bron: Hummel (2011) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

31 pagina 31  Figuur 3.5 7S-model van McKinsey, bron: Peters en Waterman (1982) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

32 pagina 32  Figuur 3.6 Processen, activiteiten en taken, mede gebaseerd op Keuning (1989) en Dorr (2000) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

33 pagina 33  Figuur 3.7 Waardeketen van Porter, bron: Porter (1985) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

34 pagina 34  Figuur 3.8 Verbindingen tussen activiteiten van verschillende organisaties, bron: Porter (1985) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

35 pagina 35  Figuur 3.9 Hefboomeffect, gebaseerd op Van Wallenburg (1991) en Blommaert en Blommaert (2008) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

36 pagina 36  Figuur 3.10 De interne analyse, mede gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 3

37 pagina 37  Figuur 4.1 Marketingplanning, de confrontatieanalyse, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Alsem (2013) en Imai (1992) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

38 pagina 38  Figuur 4.2 Mate, moment en duur van effecten, mede gebaseerd op Ferrel en Hartline (2005) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

39 pagina 39  Figuur 4.3 De confrontatiematrix, gebaseerd op Santema, Dingena en Van Dishoeck (1997), Frambach en Nijssen (2009) en Johnson en Scholes (1999, 2002) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

40 pagina 40  Figuur 4.4 Confrontatie tussen kansen en sterktes, mede gebaseerd op Johnson en Scholes (1999, 2002) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

41 pagina 41  Figuur 4.5 Confrontatie tussen kansen en zwaktes, mede gebaseerd op Johnson en Scholes (1999, 2002) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

42 pagina 42  Figuur 4.6 Confrontatie tussen bedreigingen en sterktes, mede gebaseerd op Johnson en Scholes (1999, 2002) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

43 pagina 43  Figuur 4.7 Confrontatie tussen bedreigingen en zwaktes, mede gebaseerd op Johnson en Scholes (2002) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

44 pagina 44  Figuur 4.8 Confrontatieanalyse: outside-in en inside-out gecombineerd, gebaseerd op Kim en Mauborgne (2005), Santema en Dingena (1999), Johnson en Scholes (1999, 2002), Barney (2002), Hamel en Prahalad (1995), Frambach en Nijssen (2009) en Ferrel en Hartline (2005) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

45 pagina 45  Figuur 4.9 De confrontatieanalyse tussen het voorlopige strategische kader en de te maken keuzes, mede gebaseerd op Frambach en Nijssen (2009, 2013) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

46 pagina 46  Figuur 4.10 De vier onderdelen van marketingplanning en hun onderlinge samenhang: de huidige situatie, gebaseerd op Hummel (2011, 2013) en Narver en Slater (1990) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 4

47 pagina 47  Figuur 5.1 Marketingplanning, de strategische keuzes, gebaseerd op Frambach en Nijssen (20013), Alsem (2013) en Imai (1992) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 5

48 pagina 48  Figuur 5.2 De vier onderdelen van marketingplanning en hun onderlinge samenhang: de gewenste situatie, gebaseerd op: Hummel (2011, 2013) en Narver en Slater (1990) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 5

49 pagina 49  Figuur 5.3 Strategie in relatie met de interne organisatie, gebaseerd op Treacy en Wiersema (1995) en Porter (1985) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 5

50 pagina 50  Figuur 5.4 Groeistrategieën gebaseerd op het Ansoff-model, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Ansoff en McDonell (1990), Leeflang (1994), Kim en Mauborgne (2005) en Hamel en Prahalad (1995) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 5

51 pagina 51  Figuur 5.5 MABA-analyse, gebaseerd op Alsem (2013) en Frambach en Nijssen (2013) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 5

52 pagina 52  Figuur 5.6 De vier onderdelen van marketingplanning en hun onderlinge samenhang: de strategisch keuze op organisatieniveau, gebaseerd op Hummel (2011, 2013), Narver en Slater (1990) en Johnson en Scholes (1999) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 5

53 pagina 53  Figuur 5.7 Positioneringsmatrix, gebaseerd op Leeflang (1994) en Rustenburg (2007) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 5

54 pagina 54  Figuur 5.8 De vier onderdelen van marketingplanning en hun onderlinge samenhang: de strategische marketingkeuzes, gebaseerd op Hummel (2011, 2013), Narver en Slater (1990) en Johnson en Scholes (1999) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 5

55 pagina 55  Figuur 6.1 Marketingplanning, de tactische en operationele keuzes, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Alsem (2013) en Imai (1992) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

56 pagina 56  Figuur 6.2 DAKMAD-model op strategisch marketingniveau in relatie tot algemene wetmatigheden en afnemersanalyse, gebaseerd op Romaniuk en Sharp (2015), Postma (1999, 2009, 2013) en Hummel (2006) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

57 pagina 57  Figuur 6.3 Tijdsdimensie van effecten van de uitgaven van een marketingbudget, mede gebaseerd op Visser en Zoetmulder (1995), Doyle (2000) en Hummel (2011, 2013) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

58 pagina 58  Figuur 6.4 Campagnes, events, activiteiten en taken in hun onderlinge verhouding, gebaseerd op Dorr (2000) en Keuning (1989) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

59 pagina 59 Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6  Figuur 6.5 Relatie tussen events (en activiteiten) en middelen, doelstellingen en doelstellingen onderling, gebaseerd op Romaniuk en Sharp (2015)

60 pagina 60  Figuur 6.6 DAKMAD-model, een gedeeltelijke invulling op tactisch niveau, gebaseerd op Hummel (2002) en Postma (1999) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

61 pagina 61  Figuur 6.7 Jaarkalender als onderdeel van een tactisch marketingplan, gebaseerd op Santema, Dingena en Van Dishoeck (1997) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

62 pagina 62  Figuur 6.8 De vier onderdelen van marketingplanning en hun onderlinge samenhang: de tactische marketingkeuzes, gebaseerd op Hummel (2011, 2013), Narver en Slater (1990) en Johnson en Scholes (1999) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

63 pagina 63  Figuur 6.13 De vier onderdelen van marketingplanning en hun onderlinge samenhang: de operationele marketingkeuzes, gebaseerd op Hummel (2011, 2013), Narver en Slater (1990) en Johnson en Scholes (1999) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

64 pagina 64  Figuur 6.14 De uitvoering van marketingactiviteiten, gebaseerd op Hummel (2011, 2013), Narver en Slater (1990), Imai (1992) en Johnson en Scholes (1999) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

65 pagina 65  Figuur 6.15 Verschillen tussen doelstellingen en resultaten op eventniveau, gebaseerd op Hummel (2013), Waalewijn, Mandour en Oppedijk van Veen (2001) en Gelderman en Van der Hart (1995) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

66 pagina 66  Figuur 6.16 De evaluatie en terugkoppeling, gebaseerd op Hummel (2011, 2013), Narver en Slater (1990), Imai (1992) en Johnson en Scholes (1999) Marketingplanning, 4 e druk, hoofdstuk 6

67 © Rien Hummel en Boom uitgevers Amsterdam BV Voor gebruikte bronnen, zie ‘noten’ van alle hoofdstukken uit het boek Marketingplanning, 4 e druk, Rien Hummel, Boom uitgevers Amsterdam


Download ppt "Marketingplanning, 4 e druk Alle figuren. pagina 2  Figuur 1.1 Marketingplanning, het strategisch kader, gebaseerd op Frambach en Nijssen (2013), Alsem."

Verwante presentaties


Ads door Google