De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal groot onderhoud aan verhardingen en kunstwerken op de A15, A73/A77 en A28 Zaaknummer 31091475 toelichting van het contract aan de Gegadigden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal groot onderhoud aan verhardingen en kunstwerken op de A15, A73/A77 en A28 Zaaknummer 31091475 toelichting van het contract aan de Gegadigden."— Transcript van de presentatie:

1 Integraal groot onderhoud aan verhardingen en kunstwerken op de A15, A73/A77 en A28 Zaaknummer 31091475 toelichting van het contract aan de Gegadigden 15 januari 2015

2 Rijkswaterstaat Introductie Welkom (doel bijeenkomst) Mededelingen Voorstelronde –Rijkswaterstaat –Gegadigden 15 januari 2015 Bart Knulst

3 Rijkswaterstaat Inhoud presentatie 1.Project(management) 2.Integrale Veiligheid 3.Omgevingsmanagement 4.Technisch management 5.Contractmanagement 6.Kwaliteitsborging en contractbeheersing 7.Aanbestedingsprocedure 8.Afsluiting 15 januari 2015 Bart Knulst

4 Rijkswaterstaat Onderhoud verhardingen: tussenlaag, deklaag en eventueel versterken van onderlaag verhardingen, rekening houden met raakvlakken als bermen en doorrijhoogte. Onderhoud kunstwerken: Werkzaamheden betreffen het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om de functie(s) van een kunstwerk te herstellen of te verbeteren zodat deze weer voldoen aan de eisen gesteld in de Vraagspecificatie Eisen. Specials -Asbestsanering Maasbruggen; -Verbreding A15 naar 12,50 meter; -Geluidsschermen A28; Opleverdatum:Startdatum Realisatie: IGO A15:31-12-2015 Na gunning IGO A73/A77:31-12-2016Vanaf 01-01-2016 IGO A28 Zwolle:31-12-2016Vanaf 01-01-2016 15 januari 2015 1.Project(management): Principes contract IGO 2015/2016 Boréas Zandberg

5 Rijkswaterstaat Scope 15 januari 2015 IGO A15

6 Rijkswaterstaat 6 IGO A73/A77

7 Rijkswaterstaat 7 IGO A28 Zwolle

8 Rijkswaterstaat 2. Integrale Veiligheid 0 doden en 0 gewonden! Oplevering Uitvoering Voorbereiding Overdracht OG -> ON (IVP en IVD cf. VSP) Enkele toprisico’s Integrale Veiligheid (strakke sturing RWS!) Werken met Zelfstandige Hulppersonen (onderaannemers) Werken op/aan de weg (arbeidsveiligheid/verkeersveiligheid) Werken op hoogte Werken in de nabijheid van machines/Meerdere partijen Orde en netheid/Opslag Boréas Zandberg

9 Rijkswaterstaat 3. Omgevingsmanagement Wouter Jansen -Hinder beperken tot het minimum (minder hinder) -Veiligheid voor alle partijen (weggebruikers, omwonenden etc) -Voldoen aan bijlage N (verkeerskundige eisen) Afspraken met wegbeheerders en omgevingspartijen Hoe om te gaan met wegbeheerders (UC & OT) Randvoorwaarden uitvoeringsmethodieken -Planning Transparant en beheerste uitvoeringsplanning in relatie met OM A15 reeds 3 weekendslots vastgesteld in oktober - ON mag hier er 2 van kiezen; - Ander moment is eigen verantwoordelijkheid. Zelf aanvragen/geen garantie op slots. Andere werken - Slots zelf aanvragen voor 2016. -EMVI A28 beperking hinder

10 Rijkswaterstaat Regelscenario’s OG maakt onderscheid in: –regelscenario’s in een normale WIU situatie; –regelscenario’s als onderdeel van incidentmanagement. Regelscenario’s worden opgesteld en uitgevoerd door VCNON, maar… …op basis van input en met medewerking van ON ON is ook verantwoordelijk voor het treffen van de maatregelen die voortkomen uit de regelscenario’s (bijvoorbeeld het plaatsen van tekstkarren, de inzet van verkeersregelaars en het plaatsen van een filewaarschuwingssysteem).

11 Rijkswaterstaat Communicatie Hindercategorie en communicatietermijn 1 e aandachtspunt is uitvoering A15

12 Rijkswaterstaat 4. Technisch management Doel Vraagspecificatie Eisen De Opdrachtgever streeft de volgende doelstellingen na: Doel 1: Handhaven functionaliteiten Doel 2: Bereiken goed werkende staat Doel 3: Minimale verkeershinder / maximale doorstroming Doel 4: Publieksgericht handelen Doel 5: Duurzaamheid Doel 6: Behoud ecologische waarden 1215 januari 2015 Marcel van Kempen

13 Rijkswaterstaat Maatregelen asfaltconstructie -Ontwerpen en realiseren -Minimaal voldoen aan gestelde eisen -Beschikbare onderzoeken -Raakvlakken

14 Rijkswaterstaat Maatregelen kunstwerken -Keuze te herstellen schades door opdrachtgever -Minimaal voldoen aan gestelde eisen -Beschikbare inspecties -Hoeveelheden en uitvoeringswijze bepalen door opdrachtnemer

15 Rijkswaterstaat 5. Contractmanagement 15 januari 2015 Voorwaarden aanbesteding: ARW 2012 Voorwaarden: UAV-GC 2005 Model: E&C met inbegrip van component specificaties Opdeling in drie percelen Contractdocumenten zijn niet gesplitst per perceel Verdeling gemaakt in o.a. VSE hfst. 2 ‘Scope’ Aanbestedingsdocument: Inschrijvings- en Beoordelingsdocument Aanvullende (areaal)informatie: Annex XIII (Informatie) en bijlagen bij VSE en VSP Marc Jacobs

16 Rijkswaterstaat 16 6. Kwaliteitsborging en contractbeheersing 15 januari 2015 Marc Jacobs Wat bieden wij?Wat verwachten wij? Op afstand Onderling afstemmen van verwachtingen (PSU en intensieve interactie) Expert Pro actieve houding t.b.v. validatie en interactie

17 Rijkswaterstaat 17 opleveren gunning start realisatie Interactie Toetsen Interventie opstartfase 15 januari 2015

18 Rijkswaterstaat 18 Wat bieden wij?Wat verwachten wij? Een strakke toetsorganisatie Integrale toetsen met voorwerk door/bij OG Adequate terugkoppeling toetsverslag Goed functionerend KMS Open, meewerkende houding gericht op continue verbetering KMS (geen brandjes blussen) Actieve betrokkenheid van management functioneren KMS 15 januari 2015

19 Rijkswaterstaat 19 Wat bieden wij?Wat verwachten wij? Adequate reacties op vragen van ON Realistische beoordeling van wijzigingen Tijdige, volledige, juiste en aantoonbaar geverifieerde ingediende documenten Tijdige melding van risico’s, afwijkingen en adequate afhandeling van realistische wijzigingen Niet “foppen” door afwijkingen (te) laat te melden en/of rekeningen achteraf in te dienen…. 15 januari 2015

20 Rijkswaterstaat 20 Wat bieden wij?Wat verwachten wij? Tijdige betaling van geleverde producten Een kwalitatief goed product wat aantoonbaar voldoet aan de eisen en op een beheerste en veilige wijze tot stand is gekomen 15 januari 2015

21 Rijkswaterstaat Planning EMVI-criteria Na te leveren informatie 7. Aanbestedingsprocedure 15 januari 2015 Bart Knulst

22 Rijkswaterstaat Planning

23 Rijkswaterstaat EMVI-criteria CO 2 -ambitieniveau 1% tot 5% fictieve vermindering van de inschrijfsom Verkeershinder (perceel A28 Zwolle) Aantal minder zaterdagen werkzaamheden op zaterdagen buiten WBU. 15 januari 2015

24 Rijkswaterstaat Tabel EMVI-criteria (bijlage C van I&B-document) CriteriumSub- criterium AandachtspuntenDoelstelling Aanbesteder CO 2 - ambitie- niveau Voor nadere beschrijving van de CO 2 - ambitieniveaus zie bijlage K bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. CO 2 -ambitieniveau 1 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingsprijs van 1 %; CO 2 -ambitieniveau 2 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingsprijs van 2 %; CO 2 -ambitieniveau 3 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingsprijs van 3 %; CO 2 -ambitieniveau 4 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingsprijs van 4 %; CO 2 -ambitieniveau 5 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingsprijs van 5 %. De aanbesteder heeft als doelstelling de CO 2 - emissie te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken. Verkeers- hinder (alleen perceel A28) Minder hinder A28 Aantal zaterdagen minder werkzaamheden op/aan de A28 inclusief uitvoeringsplanning De aanbesteder heeft als doelstelling de hinder voor de weggebruiker op zaterdagen buiten de WBU zo veel mogelijk te beperken.

25 Rijkswaterstaat Rekenblad EMVI A28 Zwolle (bijlage C van I&B-document) 25 17 April 20121 november 2010 CriteriumSubcriteriumMaximale kwaliteitswaarde (€) Beoordelin gs-cijfer Behaalde kwaliteitswaa rde (€) Totalen (€) 1.Verkeershinder1.1 Minder hinder A28 Geen werkzaamheden op zaterdagen buiten WBU € 2.000.000 n.v.t. 15 zaterdagen minder werkzaamheden op zaterdagen buiten WBU € 1.400.000 n.v.t. 14 zaterdagen minder werkzaamheden op zaterdagen buiten WBU € 1.300.000 n.v.t. 13 zaterdagen minder werkzaamheden op zaterdagen buiten WBU € 900.000 n.v.t. 12 zaterdagen minder werkzaamheden op zaterdagen buiten WBU € 600.000 n.v.t. 11 zaterdagen minder werkzaamheden op zaterdagen buiten WBU € 300.000 n.v.t. Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 Kwaliteitswaarde CO 2 -ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingssom Totale kwaliteitswaarde Inschrijvingssom Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom minus Totale kwaliteitswaarde)

26 Rijkswaterstaat Rekenblad EMVI A15 en A73/A77 (bijlage C van I&B-document) 26 17 April 20121 november 2010 CriteriumSubcriteriumMaximale kwaliteitswaarde (€) Beoordeli ngscijfer Behaalde kwaliteitswa arde (€) Totalen (€) Kwaliteitswaarde CO 2 -ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingssom Totale kwaliteitswaarde Inschrijvingssom Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom minus Totale kwaliteitswaarde)

27 Rijkswaterstaat Na te leveren informatie

28 Rijkswaterstaat 8. Afsluiting Vragen? Nadere Inlichtingen ingeval van rechtmatig commercieel belang van 4 februari – 11 februari te Arnhem. Dank voor uw aanwezigheid 15 januari 2015 Bart Knulst


Download ppt "Integraal groot onderhoud aan verhardingen en kunstwerken op de A15, A73/A77 en A28 Zaaknummer 31091475 toelichting van het contract aan de Gegadigden."

Verwante presentaties


Ads door Google