De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reconstructie Veerdam Ameland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reconstructie Veerdam Ameland"— Transcript van de presentatie:

1 Reconstructie Veerdam Ameland
14 april 2015

2 Onderwerpen Historie Veerdam Reconstructie Veerdam Ameland
Selectie & Gunning Communicatie

3 Historie Veerdam Ameland
Reconstructie Reconstructie 1997 Onderhoudswerkzaamheden 1984/1985 Grote reconstructie. Voorheen konden de veerboten zij laden en lossen. Dit is gewijzigd in een roll on roll of systeem. Werkzaamheden werden uitgevoerd door Wijnands (een waterbouwer uit Werkendam). Op de kop stond een Salonwagen (of een PIPO wagen) waar Tonnie Overdiep bivakkeerde en als assistent projectleider ook ‘s nachts vertoefde en toezicht hield. Waren leuke tijden want het was een drukke bedoening ‘s nachts (een ontmoetingsplek voor allerlei stelletjes ed). Het was af en toe nog wel spannend vooral bij hoogwater was het spannend. 1959 Veerdam bij Oude Jachthaven en uitbouw veerdam op de huidige locatie (beeldmateriaal toevoegen) Lage veerdam (1.50 NAP)/ondiepe geul Opgehoogd tot 2.00 tot 2.50 NAP Veerboten waren rijksschepen (in totaal 4 schepen) 1984/1985 Veerdam grote reconstructie en kade aangepast Privatisering Veerdienst en in handen van Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) Rijksschepen vervangen door 2 grotere veerboten (WPD) Aanleg roll-on roll off systeem Nieuwe damwand voor de oude gezet behalve het stukje onder de autobrug Tot eind ‘80-jaren was kop van veerdam nog toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer 1989 verkeersbesluit en kop veerdam slechts toegankelijk voor vergunninghouders (Robbenboten, KNRM, fietsverhuurders, ed) 1997 zuidzijde veerdam aangepast om meer lengte te krijgen voor de langere veerboot Opstelterrein is aangepast en extra rijbaan gecreëerd ten koste van fietspad Eventuele voettekst

4 Reconstructie Veerdam Ameland
Doel: Veiligheid en bereikbaarheid van Veerdam garanderen Wat gaan we doen: Damwand vervangen Renovatie of vervanging bolders en meerpalen Onderhoudswerkzaamheden autobrug en twee voetgangersbruggen Veerdam ophogen tot zo’n 2,25 m + NAP en kop naar 2.50 m+NAP Oostelijk deel van de kade ophogen en verbreden Doel: veiligheid en bereikbaarheid van Veerdam garanderen (660 meter), plaatsen voor de huidige damwand. (plaatsen tijdelijke autobrug) (7 meter Bunker creëren op 5m + NAP waar vanuit alle elektrotechnische installaties lopen Eventuele voettekst

5 Reconstructie Veerdam Ameland
Proces Voortraject Contract op de markt Aanbestedingsprocedure Selectie aannemers Voorlopige gunning Voorbereidingsperiode aannemer Start uitvoering aannemer Van den Herik (planning onder voorbehoud) Voortraject: inventarisatie (technische en omgevings-)eisen van beheerders en belanghebbenden (o.a. WPD, Gemeente, gebruikers veerdam) als input voor het contract Eventuele voettekst

6 Selectie & gunning Minder Hinder: Verkeershinder
Waarborgen van continuïteit van de veerverbinding. De (vaar) verkeers- en passagiersstromen zodanig inrichten dat vlotte doorstroming kan worden gegarandeerd. Omgevingshinder Wijze waarop pro-actief invulling wordt gegeven aan het minimaliseren van hinderbeleving met de omgeving Risicomanagement: De wijze waarop de risico’s en beheersmaatregelen ten aanzien van de ontwerp en de uitvoeringsfase zijn vastgelegd.

7 Ophoging talud oostelijk deel veerdam
Samen met stakeholders, Juist vanuit OM zo goed mogelijk de omgeving mee te nemen in de plannen en verbeteringen van de veerdam.. RWS ambitie om samen met de stakeholders vanuit het omgevingsmanagement echt de veiligheid voorop stellen en dat we hiermee ruimte creeeren voor het scheiden van verkeersstromen. Een en ander in goed overleg met WPD en met de gemeente. Ook de gemeente heeft meegewerkt op diverse niveau’s om deze ophoging te kunnen bewerkstelligen. Eventuele voettekst

8 Communicatie Informatie-avonden
Periodiek overleg met belanghebbenden en beheerders Veerdam Website /projectsite (in de lucht najaar 2015) Rondleidingen, excursies Website Wagenborg en Wagenborg TV. Persberichten Informatiepanelen Flyers Voortdurend gesprekken met de stakeholders Eventuele voettekst


Download ppt "Reconstructie Veerdam Ameland"

Verwante presentaties


Ads door Google