De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement in projecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement in projecten"— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement in projecten
De RISMAN-methode Emiel Mulder

2 Inleiding Risico’s in projecten Waarom risicomanagement?
Risicobewustzijn RISMAN Aandachtspunten

3 Een project is als een zeiltocht naar bijv. Amerika
Metafoor Een project is als een zeiltocht naar bijv. Amerika Zeiltocht Project Uniek Kaders Begin en eind Onverwachte gebeurtenissen Uniek Kaders Begin en eind Onverwachte gebeurtenissen

4 Onderweg doen zich onverwachte gebeurtenissen voor
Potentiële risico’s Onderweg doen zich onverwachte gebeurtenissen voor

5 Wat te doen met deze risico’s
Risicoaversie Mensen praten niet graag over risico’s Hopen dat risico zich niet voordoet Verschillende werkwijzes omtrent beheren van risico’s Ontbreken van uniforme en systematische aanpak van risico’s

6 Risicomanagement Een systematisch en cyclisch proces om risico’s die de uitvoer van projecten bedreigen in kaart te brengen en te beoordelen, om zo beheersmaatregelen te nemen met betrekking tot risicoreductie, risico-overdracht en risicofinanciering.

7 Doel risicomanagement
Vroegtijdige inventarisatie van potentiële risico’s Verkrijgen van inzicht in een risico, dit bevordert het maken van goede keuzes voor beheersmaatregelen Verminderen van en het beheersen van potentiële risico’s Beheersbaarheid projecten, realiseren van doelen

8 Risicomanagement = cyclus
1. Doelstelling risicoanalyse 2. Risico-inventarisatie 3. Beoordelen risico’s 4. Beheersmaatregelen 5. Monitoren 6. Evaluatie en rapportage

9 Risicobewustzijn Van risicoaversie naar een gestructureerde
proactieve risicobenadering Risico’s in projecten bewust nemen Niet doorslaan in risico-inventarisatie Naast risico’s ook kijken naar kansen

10 De RISMAN-methode Historie:
- Rijkswaterstaat start in 1992 met PRI / 1996  Project Risman  Project Risman2

11 De RISMAN-methode Samenwerkingsverband:
- Gemeentewerken Rotterdam - ProRail - RWS Bouwdienst - RWS Directie Zuid-Holland - TU Delft - Twynstra Gudde

12 Benadering vanuit 7 RISMAN-brillen:
Soorten risico’s Benadering vanuit 7 RISMAN-brillen: Technisch/uitvoerend Juridisch/wettelijk Organisatorisch Politiek/bestuurlijk Financieel/economisch Ruimtelijk/geografisch Sociaal/maatschappelijk

13 Risicomanagement = cyclus
1. Doelstelling risicoanalyse 2. Risico-inventarisatie 3. Beoordelen risico’s 4. Beheersmaatregelen 5. Monitoren 6. Evaluatie en rapportage Herijken van de risico’s: Periodiek Gebeurtenis

14 De uitvoering

15

16

17

18

19 Aandachtspunten Houd het praktisch Kwalificeren van de risico’s
Koppeling met andere systemen Onderdeel van alle projectdocumenten Tijd en planning zijn vaak standaard agendapunten; risico’s ook!

20


Download ppt "Risicomanagement in projecten"

Verwante presentaties


Ads door Google