De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2015 Structureren project Projectactiviteiten & producten gestructureerd en expliciet in beeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2015 Structureren project Projectactiviteiten & producten gestructureerd en expliciet in beeld."— Transcript van de presentatie:

1 September 2015 Structureren project Projectactiviteiten & producten gestructureerd en expliciet in beeld

2 Rijkswaterstaat September 2015 Overzicht van de cursus

3 September 2015 Structureren project Analyseren projectopdracht

4 Rijkswaterstaat September 2015 Samenhang Scope – Projectstrategie - Projectplan Oefening 1 - ‘Scope’: 1.Lees het scopeformulier van het project “Sluiscomplex Meppelerdiep” 2.Benoem de problemen van de huidige situatie. 3.Omschrijf de gewenste situatie. 4.Benoem de doelstellingen van het project 5.Vormen de doelstellingen en de gewenste situatie een match? 6.Wat is het systeem beschouwd vanuit de projectopdracht? (System of Interest)? 7.Welke ontwerpkeuzes lijken al gemaakt, en waar is nog vrijheid? 8.Weet het projectteam nu wat ze als eerste moeten gaan doen?

5 September 2015 Structureren project Werkwijzer aanleg/onderhoud en de 7 deelprocessen

6 Rijkswaterstaat September 2015 7 deelprocessen, de WWA en MIRT

7 Rijkswaterstaat September 2015 Samenhang 7 deelprocessen Wat is de scope van het project? –Doe een verkenning –Leg project Sluiscomplex Meppelerdiep aan met een DBFM overeenkomst. –Start met de voorbereiding bouw van tunnel –Bereid MIRT-3 voor –Zorg voor verbeterde doorstroming van de A3 in 2016

8 September 2015 Structureren project PBS, WBS, OBS

9 Rijkswaterstaat September 2015 Samenhang Producten (en activiteiten) Voorafgaand Product Breakdown Structure Activiteit Product Activiteit Volgend Activiteit Kenmerken, o.a.: - Verantwoordelijke - Doel - Inhoud - Kwaliteit - Houdbaarheid

10 Rijkswaterstaat September 2015 Samenhang Activiteiten (en producten) Product Activiteit INUIT Begin Eind Work Breakdown Structure Hulpmiddelen Sturing Capaciteit

11 Rijkswaterstaat September 2015 Breakdown Structure Top-down structuur aanbrengen in processen, activiteiten en producten –Benoem hoofdproces, - activiteit of -product –Splits op in deelprocessen, -activiteiten of -producten … tot op een beheersbaar niveau –Leg activiteiten vast in Werkpakket Beschrijvingen –Benoem de relaties expliciet Project- opdracht Project- resultaat Projectproces nivo 1 nivo 2 nivo 3 Zie document WWB-0028 “Opzetten van een WBS”

12 Rijkswaterstaat September 2015 Regels van de Breakdown Structures (BS) De BS is altijd compleet  alle onderdelen zijn het totale product. Elk project elke projectfase heeft zijn eigen WBS, met zijn eigen diepgang. UITVOERINGPLANUITWERKINGVERKENNING B&O en/of RECONSTRUCTIE SLOOPFASE PLANSTUDIE REALISATIEFASE

13 Rijkswaterstaat September 2015 De opbouw van een Product Breakdown Structure Het eerste, bovenste niveau bevat maar 1 product: Regels uit het document WWB-0028 “Opzetten van een WBS”

14 Rijkswaterstaat September 2015 structuur in activiteitenVoorbeeld WBS:

15 Rijkswaterstaat September 2015 structuur in activiteitenVoorbeeld WBS:

16 Rijkswaterstaat September 2015 structuur in activiteitenVoorbeeld WBS:

17 Rijkswaterstaat September 2015 WBS, werkpakket en -beschrijving WorkBreakdown Structure (WBS) –Een hiërarchische opdeling van werkzaamheden in werkpakketten. Werkpakket, WP –Een samenhangende hoeveelheid werkzaamheden die individueel behandelbaar is. Werkpakketbeschrijving –De beschrijving van de beoogde werkzaamheden van het betreffende werkpakket.

18 Rijkswaterstaat September 2015 Werkpakketbeschrijving Vastleggen in werkpakketbeschrijvingen –Wat moet er gebeuren? (Kinderfeestje geven) –Hoeveel tijd en geld kost ‘t? –Welke input benodigd? –Tot welke output leidt het? –Wie is verantwoordelijk voor het werkpakket? –Welke kwaliteitseisen worden aan de output gesteld? Werkwijzebeschrijving WWB-00029 “Opstellen van een werkpakketbeschrijving” (Werkwijzer Aanleg) Werkwijzebeschrijving WWB-00029M “Sjabloon werkpakketbeschrijving” (Werkwijzer Aanleg)

19 Rijkswaterstaat September 2015 Van hiërarchie naar tijd hiërarchie input output input tijd

20 Rijkswaterstaat September 2015 Van WBS naar OBS Maak de verantwoordelijkheden inzichtelijk hiërarchie clusteren op discipline

21 Rijkswaterstaat September 2015 RWS of uitbesteden? Kerntaken? hiërarchie clusteren op discipline

22 Rijkswaterstaat September 2015 Verdeling werkpakketten RWS - ingenieursdiensten Onder rode lijn = deel project dat wordt uitbesteed. Boven blauwe lijn = mate van detail uitvraag. Rode lijn zo hoog mogelijk leggen: zo integraal mogelijke opdracht. Blauwe lijn zo hoog mogelijk leggen: zo globaal mogelijke omschrijving. De lijnen worden in risicosessies bepaald. WP Rijkswaterstaat WP marktpartij Work Breakdown Structure

23 Rijkswaterstaat Maart 2014 Voorbeeld Werkpakket Projectnaam A9 Alkm-Uitg (O)TB/MER-fase NummertitelversieWP verantwoordelijkeprijs 4.3.3.1 Opstellen OTB0.1Jacqueline … StartdatumeinddatumDoelonderdeel 15-3-091-6-09 OTB die de Minister wil tekenenWP’s InputVan Resultaten verkeers-/milieu- en veiligheidsonderzoeken MER Ontwerp Resultaten overleg DGP Vakspecialisten Grietje Marc Ed Activiteiten OmschrijvingWeek Capaciteit Verwerken resultaten onderzoeken Verwerken ontwerp Verwerken MER Verwerken resultaten overleg DGP Opstellen overige teksten Maken van OTB-plantekeningen ??? Outputnaar Te ondertekenen OTB DGP Kwaliteitseisen Voldoen aan Wet en Regelgeving Voldoen aan interne kwaliteitseisen V&W

24 Rijkswaterstaat September 2015 Oefening 2: maak een werkpakketbeschrijving Case: Sluiscomplex Meppelerdiep (SCM) Gebruik werkwijzebeschrijving 0029 en het sjabloon 0029M Stel in 40 min een werkwijzebeschrijving op van: –Groep 1: ophalen klanteisen –Groep 2: opstellen systeemspecificatie –Groep 3: honoreren klanteisen en terugmelden aan stakeholders –Groep 4: inventariseren stakeholders

25 September 2015 Structureren project Tijd, capaciteit, flowchart, accepteren opdracht

26 Rijkswaterstaat September 2015 Tijd, capaciteit, projectplan en acceptatie opdracht Hoe krijg je inzicht in de benodigde (doorloop)tijd van een project? Welke capaciteit is nodig? En wanneer? Welke informatie is nodig voor het projectplan - deelprojectplan? Waar kan de aangebrachte structuur (denk aan WBS, PBS, OBS en flowchart) bij helpen in je project?

27 September 2015 Cursus Stappenplan Systems Engineering Flashback

28 Rijkswaterstaat September 2015

29 Rijkswaterstaat September 2015

30 Rijkswaterstaat September 2015

31 Rijkswaterstaat September 2015


Download ppt "September 2015 Structureren project Projectactiviteiten & producten gestructureerd en expliciet in beeld."

Verwante presentaties


Ads door Google