De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoogwater Beschermings Programma Contract Spagaat voor risico’s Kabels en Leidingen Hennes de Ridder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoogwater Beschermings Programma Contract Spagaat voor risico’s Kabels en Leidingen Hennes de Ridder."— Transcript van de presentatie:

1 Hoogwater Beschermings Programma Contract Spagaat voor risico’s Kabels en Leidingen Hennes de Ridder

2 Woord vooraf Selectie, gunning en contractering van publieke OG’s in de bouw is nogal amateuristisch. Aandacht publieke OG’s is project/procesgericht in plaats van programma/product gericht. Publieke OG’s denken en doen Angelsaksisch

3 Over de inhoud Deze voordracht gaat over hoe het zou moeten volgens de regels van de normale (dus niet bouw-) wereld Beperking tot hoofdlijnen en basisprincipes

4 Angelsaksisch vs Rijnlands AngelsaksischRijnlands Utopische wereld (dogmatisch/inductie)Bestaande wereld (axiomatisch/deductie) Onzeker zekerhedenZekere onzekerheden Nauwgezette planning en controlLeren en repeteren Order georienteerdMissie georienteerd Regels (extrinsieke motivatie)Principes (intrinsieke motivatie) CentralisatieDecentralisatie Nadruk op beheersing processenNadruk op producten Uniformering met standaardisatieFlexibiliteit door standaardisatie Routine en voorkomen afwijkingenAdequaat reageren op veranderingen

5 Angelsaksisch of Rijnlands? ”Rijnlands” enige mogelijkheid om het Hoogwaterbeschermingsprogramma tot een goed einde te brengen

6 Probleem Verschillende eigenaren met verschillende netwerken Eigenaren oever (netwerk) moeten versterken Eigenaren (netwerk) hebben kabels en leidingen in grond Deze verschillende eigenaren hebben verschillende inkoop met verschillende leveranciers

7 Publiek Bouwcontract is merkwaardig verdeelcontract OG en ON verdelen hun bijdrage aan ontwikkeling: UAV: -OG maakt tekeningen en specificaties (output) -ON bouwt conform onder toezicht UAV-gc: -OG specificeert alleen output en houdt dus -tekeningen achter -ON ontwerpt (maakt tekeningen) en bouwt

8 Inhoud van normaal contract Levering Verplichting Bevoegdheid Verantwoordelijkheid Aansprakelijkheid Vergoeding NB: geen risico in contract!

9 Hoofdwetten contractering (1) Contracteer wat je weet, betaal wat je meet (dus geen risico’s in contract) OG verantwoordelijk voor Context, ON verantwoordelijk voor leverantie OG specificeert niet wat hij wil hebben, maar wel de context Maak de ingreep zo klein mogelijk In een programma moet geleerd en gerepeteerd worden Alliantie groep selecteren voor project en interne competitie op deelprojecten

10 Hoofdwetten Contracteren (2) Geen suboptimalisatie Alleen specialisten Competitie op Output/ prijs Geen EMVI, SCB, BVP, SE, Ladders, etc. Keurmerk op product of dienst (resultaat)

11 Een HWBP ingreep is: Een Oplossing voor een Probleem Een Vorm in een Context Een Systeem in een Omgeving Dan is het logisch dat het gaat om: Een HW-voorziening omgeven door K&L En dus niet om: Een HW-voorziening met allerlei verleggingen van K&L

12 Plaats Kabels & Leidingen in HWBP Kabels en leidingen horen uitdrukkelijk tot de context van een OG die in het HWBP zit Eigenaren van K&L zijn stakeholders wier belangen door OG worden veilig gesteld Eigenaren van K&L staan ingreep toe en maken het mogelijk OG’s en Eigenaren K&L hebben geen gemeenschappelijk doel OG’s en Eigenaren K&L kunnen niet samen de verantwoordelijkheid voor een project dragen

13 De vier spelers Opdrachtgever project in HWBP: OGHW Opdrachtgever K&L verlegging: OGKL Opdrachtnemer K&L verlegging: ONKL Opdrachtnemer project HWBP: ONHW

14 Rol OGHW OGHW (bijv waterschap) wil en moet wat (probleem eigenaar) Het gaat om ingrepen in/op/voor oevers OGHW heeft te maken met stakeholders (lust en last hebbers) Lust en lasthebbers horen tot de context

15 Rolverdeling en verantwoordelijkheden OGHW verantwoordelijk voor omgeving ONHW verantwoordelijk voor Systeem in de Omgeving Kabeleigenaren krijgen inzicht in concepten Kabeleigenaren krijgen gelegenheid tot ”bouwrijp maken” Kabeleigenaren (OGKL)zijn dan verantwoordelijk voor hun context ONKL zijn verantwoordelijk (resultaat)voor hun ”verleg- proces” OGHW kan tijdens verlegging interne competitie starten Na bouwrijp opleveren door Kabeleigenaar start winnaar interne competitie

16 Over verantwoordelijkheden Altijd ėėn partij verantwoordelijk voor iets Geen meerdere partijen verantwoordelijk voor hetzelfde

17 Iets voor volgende bijeenkomst Zorg dat je leert in: Programma In ieder Project van het programma In ieder deelproject van een project Dat kan niet door elke ingreep als een project te beschouwen!

18 Alliantie OGHW organiseert Alliantie met drie ONHW’s met eigen producten OGHW orginiseert voor elk deelproject competitie op output/prijs ONHW in de alliantie lopen heel project mee, maar hebben geen garantie op werk. K&L verleggen is conditionering Nieuwe intreders voor nieuw project Samen wordt er gewerkt maar er wordt niet samengewerkt (2 OG’s en 2 aanbieders met verschillende belangen).


Download ppt "Hoogwater Beschermings Programma Contract Spagaat voor risico’s Kabels en Leidingen Hennes de Ridder."

Verwante presentaties


Ads door Google