De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even voorstellen 250 medewerkers, 4 vestigingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even voorstellen 250 medewerkers, 4 vestigingen"— Transcript van de presentatie:

1 Even voorstellen 250 medewerkers, 4 vestigingen
Onderdeel van Dura Vermeer Groep Duale marktstrategie (publiek en privaat) Werkzaam in Infrastructuur, Bouw en Industrie Lid van oa NL Ingenieurs en Bouwend Nederland Betrokken bij zowel grote als kleine D+C infra projecten

2 Wat betekent D+C voor ons bedrijf mbt commerciële strategie
Nadrukkelijker en eerder keuzes maken: op één project altijd maar aan één kant tegelijk werken Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling (nota scheiden van belang) Nadrukkelijker en eerdere projectpositionering en partnering met name voor de grotere infra projecten Indien noodzaak tot een keuze ivm belangenverstrengeling, dan kiest Advin voor het werken voor de aannemer

3 Werken voor opdrachtgever of aannemer – onze afwegingen
Projectpositionering: - waar zit de potentiële omzet- / verdiencapaciteit - wat is de scoringskans, hoe hoog zijn de offertekosten - wat is de beschikbare kennis en capaciteit (personeelsplanning) - wat zijn de risico’s en voorwaarden - opportunisme – hebben is hebben en krijgen is de kunst Dilemma’s: - werkzaamheden van geringe omvang en belangenverstrengeling - vrijhouden van toegezegde capaciteit bij uitstel start werk

4 Wat betekent D+C voor ons bedrijf mbt productie organisatie
Verschillen bij het werken voor opdrachtgevers en het werken voor aannemers – andere competenties en houding zijn noodzakelijk. In praktijk werken dezelfde medewerkers in ‘vaste’ teams vooral óf aan de kant van de opdrachtgever óf aan de kant van de aannemer. Mix komt maar weinig voor. Organisatie hierop ook bijgesteld. Flexibilisering van de productie organisatie door grotere pieken en dalen in productiefilm doordat D+C vaak grotere projecten betreft. Meer samenwerking met collega bureaus

5 Onze lessons learned bij het werken in opdracht van aannemer op een D+C project?
Werken op projectlocatie als één projectteam (aannemer en adviseur) met korte lijnen Werken van grof naar fijn (zeker in tenderproces), proactief Managen van interfaces (komen tot een integraal ontwerp) wordt onderschat. Heldere communicatie en echt samenwerken (zowel in projectteam als met opdrachtgever) is sleutel tot succes (Leidraad samenwerking). Klik tussen spelers is noodzaak.

6 Onze lessons learned bij het werken in opdracht van aannemer op een D+C project?
Werken met een resultaatsafhankelijke beloning vergroot je kans om mee te doen aan kant van aannemer Maak heldere afspraken over scope, taakverdeling en communicatielijnen, zeker als je op locatie werkt Besteed tijd en aandacht aan zachte kant van samenwerken (persoonlijke klik) D+C is niet: . Bureau maakt eerst ontwerp . Aannemer gaat pas meedoen als ontwerp klaar is Inbreng aannemer in ontwerp is een must

7 Onze lessons learned bij het werken in opdracht van de opdrachtgever?
Laat ontwerpverantwoordelijkheid ook echt bij de opdrachtnemer en maak niet eerst zelf een DO Betrek ‘beheerafdeling’ bij het opstellen van programma’s van eisen en in toetsen van ontwerpen van de opdrachtnemer Heldere en tijdige communicatie intern en samenwerken met alle betrokken partijen (intern en extern) is ook bij D+C de sleutel tot succes Aanpassen van programma van eisen / scope na gunning is duur GC is niet ‘de aannemer neemt alles van ons over’, opdrachtgever houdt eigen verantwoordelijkheid en rol.


Download ppt "Even voorstellen 250 medewerkers, 4 vestigingen"

Verwante presentaties


Ads door Google